Neuken in de vrije natuur homos pijpen elkaar

neuken in de vrije natuur homos pijpen elkaar

Dit is een interessante ontwikkeling. Natuurlijk wordt er nog steeds bezuinigd en hebben ze alle reden om tegen te zijn, maar ik vraag me nu wel of hoe solidair ze blijven met hun studenten. Tweets that mention 9 februari: Een constructieve avond waarop ook duidelijk werd dat de actiebereidheid onder de studenten groot is.

Nieuwe initiatieven worden ontwikkeld en de groei van van kritische studenten in alle provincies neemt gestaag toe. Van bezuinigingen kan geen sprake zij en iedereen die met een beetje gezond verstand weet dat er bij onderwijs miljarden bij moeten komen.

Ondertussen verdienen de bankdirecteuren weer godsvermogens en is een tweede diefstalgolf begonnen. Ik mag hopen dat deze regering zich ervan bewust word dat ook studenten grenzen hebben. Tweets that mention Amsterdamse bezetters verklaren zich solidair met openbaar vervoer werknemers -- Kritische Studenten Utrecht -- Topsy. Zijlstra laat Universiteiten strenger selecteren « Kritische Studenten Utrecht. Het College van Bestuur speelt dubbel spel door achter de rug van studenten dergelijke streken uit te halen.

Een beetje schreeuwen en met het vingertje wijzen kan iedereen. Ik had juist het idee dat voor het eerst in lange tijd het CvB aan de goede kant staat. Verder hoop ik dat jullie bij een volgende actie een minder fragiel pand uitkiezen dan het prachtige Drift Waarom bijvoorbeeld niet Drift 23?

Dat kan wel tegen een stootje, mocht het daar onverhoopt op uitdraaien. Drift 21 staat vol met kwetsbaar antiek meubilair en instrumentarium, en het oude, broze sierstucwerk is ook niet bestand tegen bijvoorbeeld rondvliegende stoelen. Tuig… jullie eigen politieke mening door de strot willen duwen en dan nog pretenderen namens de studenten te spreken ook. Ongefundeerde beschuldigingen aan het Universiteitsbestuur en ondertussen je zelf zo misdragen.

Het enige alternatief dat in dit verband regelmatig door de VSNU genoemd is betreft het sociaal leenstelsel, ook voor de bachelorfase. Het was inderdaad een uitzonderlijk mooi samenzijn aan de Drift deze dagen. Ik was er ook, alleen donderdag even niet. Niet zomaar een bezetting, maar drie dagen samenzijn, films, lezingen en debatten over uiteenlopende belangrijke onderwerpen. Sprekers uit of over Iran, Puerto Rico, wetenschapsfilosofie, klimaat en nog veel meer. Discussies over activisme en de toekomst van de wereld.

Uitwisseling van ideeën, mensen leren kennen. Mensen uit alle hoeken en gaten, groepen en leeftijden, diverse steden en landen. Studenten, activisten, werkenden, werkenden die studeren, activistische studenten, mensen uit de kraakbeweging die werken en activistisch bezig zijn en ga zo maar door. Veel mensen die hun eigen weg bepalen, meningen vormen en dienovereenkomstig handelen. Een prachtige gelegenheid kennis te maken met andere vakgebieden en denkwijzen, dwarsverbanden leggen en van elkaar leren.

Een spontaan sociaal forum was het, een vrijplaats voor open discussie en meningvorming. Iemand deed het denken aan Griekse pleinen waar iedeereen vrij kan praten en discussieren. Met de marmeren vloer en de zuilen heeft het ook wel een Grieks tintje. Op zulke pleinen is wellicht de basis gelegd voor onze westerse democratie.

En alles liep soepel, niemand is de baas, alles wordt onderling besproken, iedereen doet wat. Alcohol werd in beperkte mate gebruikt, een paar kratjes bier. En niet vergeten diverse losse organisaties die spontaan klaarstonden met brood en beleg, koffie en thee en warme maaltijden!

En, zoals de bezetters zelf hadden besloten, vrijdagavond om elf uur begon het opruimen om de zaak om twaalf uur weer schoon over te dragen. Helaas, als de kabinetsplannen op het gebied van hoger onderwijs doorgezet worden dan zullen we alleen nog maar vakidioten hebben in de toekomst die niks van de echte wereld begrijpen. Studenten zullen niet meer de tijd hebben om buiten hun eigen studie te kijken en iets van de complexe systeemcrisis te begrijpen die de wereld bedreigt.

We verwelkomen jullie solidariteitsverklaring met de arbeiders van het GVB in Amsterdam. Toegankelijk onderwijs en toegankelijk openbaar vervoer liggen allebei onder vuur. We hebben dezelfde overheid tegenover ons. Vandaag zijn de arbeiders van het openbaar vervoer in Amsterdam in staking gegaan. Het zou heel goed zijn als jullie ook praktische uitdrukking weten te geven aan jullie solidariteit met de GVB-arbeiders door een afvaardiging van jullie naar hen te sturen en hen 1 de solidariteitsverklaring aan te bieden.

Gelukkig gaat dit steeds meer mensen opvallen. Beste meneer joker, wil je je propaganda voor je website aub niet meer op deze site doen. Volgende keer halen we het er gewoon weer af. Zelfs al zou de democratie werken met totale transparantie en volledige verantwoordelijkheid dan nog is het in het beste geval: In de hedendaagse wereld is dat beter dan dictatuur van een minderheid, maar er is weer een nieuwe stap mogeluk: Het op persoonlijke basis delegeren van verantwoordelijkheden kan handig zijn.

Het is gewoon achterhaald. De mis-leiding begint bij het afgesneden zijn van de eigen autoriteit. Na het lezen van dit artikel vraag ik me oprecht af of de auteur enig zicht heeft op de resultaten van lobbygesprekken. Zeer sterk artikel, heerlijke quote ook weer van Chomsky.

Het is een tijd van sociale afbouw waarin zich nieuwe instituties zullen vormen na de metafosische winterperiode in de gecshiedenis. We zouden de instelling moeten hebben om meer actief te zijn tegen de afbouw die de neo liberale stroming veroorzaakt. Trots kun je slechts zijn op jezelf als je je niet mee laat slepen in deze ongure modderstroom.

Ik ben helemaal akkoord met de volgende formulering: Ik denk dat het aan ons is om te laten zien dat dit zo is. Maar het is belangrijk hier conclusies uit te trekken. Morgen, op 17 februari, komen er duizenden mensen uit andere groepen strata bij elkaar op het Malieveld in Den Haag.

Eén klasse, één strijd. Ik heb er echter vrij veel mening over, en ben slecht in stukken kort houden… de lezer is gewaarschuwd! Eerst een beetje in de marge, er wordt gesteld: Is dat echt zo? Wat je in beide gevallen laat zien is namelijk hezelfde: Maar goed, dit terzijde.

Het artikel behandelt de verschillende strategieën die de LSVb hanteert. Volgens mij handelt en handelde de LSVb altijd vanuit de gedachte: Het doel is altijd het tegenhouden van slecht beleid of proactief het invoeren van nieuw goed beleid. Soms ligt daarbij de nadruk op lobby, soms op actie, soms op de media, maar deze zaken zijn nooit een doel op zich. Misschien is het goed om in het achterhoofd te houden: Zij worden ondersteund door een hoop medewerkers, tientallen vrijwilligers, betrokken oudbestuurders en hun lokale lidbonden.

Er wordt op het kantoor van de LSVb heel goed en heel veel nagedacht; er is een grote feitelijke kennis, maar ook een groot politiek bewustzijn en kennis van welke partijen in de regel ontvankelijk zijn voor welke argumenten. Een LSVb weet wederom in de regel heel goed voor welke strategieën een bewindspersoon of parlementariër vatbaar is en of persoon in kwestie überhaupt ergens vatbaar voor is.

Maar laten we, net als in het artikel, wat verder ingaan op de actiestrategie van de LSVb. Zoals terecht gesteld wordt, hebben de organisatoren van de 21e geprobeerd een zo breed mogelijke groep aan te spreken en zo veel mogelijk studenten naar het Malieveld te laten komen. Op de 21e probeerde de LSVb en de andere organisatoren inderdaad zelf de regie te houden van de actie: Ik denk het niet.

Vooraf was al duidelijk dat het een niet radicale, misschien zelfs wat gezapige bijeenkomst zou worden met als doel zoveel mogelijk mensen op de been te krijgen. Ik kan me voorstellen dat dit voor sommige mensen te slap was, maar dit is de strategie waarvoor gekozen is: Wat je daar ook van vindt: Zij weten niet, kunnen niet weten, dat als je na een demonstratie nog met vuurwerk naar de ME gaat staan gooien bij een ministerie of het binnenhof of je daar bij gaat staan kijken je waarschijnlijk een knuppel in je nek krijgt.

In dat kader vindt ik het eigenlijk wat onbeschoft dat andere clubs, op de dag van de 21e zelf, in Den Haag, andere activiteiten georganiseerd hebben.

Dat je de opzet van de manifestatie slap vindt, prima. Dat je liever radicaler actie wil voeren, moet je zelf weten, ik kan me er wat bij voorstellen. Dat je bereid bent om als martelaar voor het hoger onderwijs een tijd in de cel te zitten of een ME-knuppel te koppen, nice. Maar, en dit is een hele belangrijke maar, ik vind ten principale dat je zoiets dan zelf moet doen, daar zelf de volle verantwoordelijkheid voor dient te dragen en je daar geen anderen bij in gevaar mag brengen! Ik heb grote moeite dat, onder de vlag van een groter protest waar men zelf blijkbaar niets mee had, groepen besloten hebben om radicale acties te gaan voeren, waarbij de meerderheid van de bij de 21e aanwezige studenten niet weet dat de kans dat het afloopt met een ME-charge groot is.

Als je ballen hebt organiseer je zelf je eigen actie, op een andere dag op een andere locatie. En laten we wel wezen: Dan heb je als organisatie de plicht om de mensen, die naar jou activiteit zijn gekomen, te beschermen. Ik heb dan ook weinig moeite met het optreden van de ordedienst bij het station.

De organisatoren van de 21e hebben hier hun verantwoordelijkheid genomen en gekozen voor de veiligheid van hun demonstranten. De organisatoren van de kleine opstootjes hebben andermans actie proberen te kapen voor eigen doeleinde en andere studenten in gevaar gebracht. In plaats van mee te liften op het succes van anderen, en vervolgens tegen die anderen te gaan zeuren dat ze je niet genoeg ondersteund hebben! Ik weet niet welke clubs verantwoordelijk zijn voor de optocht naar OCW en het Binnenhof, maar aangezien dit stuk toch over strategie gaat: Als de landelijke studentenorganisaties na lang wikken en wegen besloten hebben dat het effectiefst is om te laten zien dat er breed verzet is tegen de plannen, tegen een achtergrond van verkiezingen, hoe slim is het dan om op eigen houtje iets radicaals te doen?

Hoe zeker ben je van je zaak dat dit iets positiefs bijdraagt? En ik heb in ieder geval nog geen enkel bewijs gezien dat het deze instellingen waren die stiekem hebben gelobbyt om meer geld op studenten te bezuinigen.

Volgens de schrijver is het niet de strijd tegen de langstudeerderboete, de bezuinigingen op de hogescholen en universiteiten en het afschaffen van de masterstufi; neen, het is de strijd tegen de neoliberalisering! Wat ik zelf ook van het neoliberalisme mag vinden ik zal een tipje van de sluier oplichten: Om het bot te zeggen: Deze werd groot en machtig door zicht te focussen op praktische, voor alle studenten tastbare zaken als kamernood, prestatiedwang en het gebrek aan medezeggenschap.

Toen de SVB in latere jaren radicaliseerde, onder invloed van de Kritische Universiteit-stroming steeds Marxistischer werd en zich bezig ging houden met politiek, economie en de wereldproblematiek in socialistisch perspectief, viel ze snel uiteen , onder andere in de vrouwenbeweging.

Het verhaal is hetzelfde: Tot zover een stukje geschiedenis. Ben ik nu een deel van de oplossing? Of misschien toch een deel van het probleem? Bij twijfel kan het m. Allereerst mis ik in je hele stuk solidariteit voor de strijd van de studenten, ondanks meningsverschillen voor de beste strategie.

En ik zie geen afwijzing voor de zeer agressieve en repressieve houding van justitie mede mogelijk gemaakt door de ordedienst. Naar mijn mening had de ordedienst als een buffer kunnen figureren tussen demonstranten en politie, i.

Niemand kan van tevoren weten wat voor effect een bepaalde strategie voor protest kan hebben, zelfs de LSVb niet in al haar wijsheid. De acties na de manifestatie ontstonden inderdaad spontaan zoek spontaan op in je woordenboek en het waren dezelfde demonstranten die eerst op het Malieveld stonden en daarna besloten om door te demonstreren.

Inderdaad het is logisch om te verwachten dat de ME een charge uitvoert op vreedzame demonstranten, juist wanneer er met eieren en vuurwerk gegooid wordt naar zwaar bepantserde voertuigen en bewapende ME.

Had de ME ook moeten chargeren toen er studenten voorwerpen gooiden naar Zijlstra tijdens de manifestatie? Volgens jouw logica wel. Het was ook gerechtvaardigd om in te slaan op demonstranten die geen kant op konden, die op de grond lagen en die tijdens het weglopen ook klappen ontvingen in hun ruggen. En niet te vergeten charges met paarden; logisch toch, als er een groep irritante studenten staan te demonstreren moet je ze overrijden en wegjagen met paarden, dat konden ze toch van tevoren weten!

Je hebt het vaak over clubjes die naar jou mening de demonstratie probeerden te kapen voor hun eigen doeleinden. Is het zo dat dissidenten radicale groepen en individuen zich vooral stil moeten houden en zoveel mogelijk geweerd moeten worden? Dus politieke neutraliteit wordt geeist wanneer men afwijkt van de mainstream, maar daarbinnen mag de rest van politiek Nederland wel meeliften met het succes en van links naar rechts hun propaganda ten uitvoering brengen op het podium.

Je geschiedenisles is aardig, maar ook eens gedacht dat er steeds nieuwe besturen komen in studentenorganisaties, die wellicht gewoon andere gedachten hebben en daarom anders te werk gaan.

Als je tijd hebt, kom dan eens naar een van de open bijeenkomsten of debatten om je kritische geluid te laten horen. Het is grappig dat je dit aanhaalt want dat is exact hetgeen wat ik de afgelopen maanden heb gezegd.

Misschien dat deze intern wel bestaat, maar deze wordt in ieder geval niet in een dergelijke vorm naar buiten toe gecommuniceerd. Je moet wel ernstig naief zijn om te denken dat het kabinet niet op de hoogte is dat grote delen van de maatschappij hierdoor benadeeld worden, is het niet direct dan wel indirect. Is het dan ook niet logisch dat het kabinet ook weet dat hier mensen tegen zijn? Wat is het nut van je mening uiten als de andere partij deze al weet? Dat het oog van KennisKrisis vooral viel op de aankomende verkiezingen lijkt me geen geheim gezien de manifestatie na een gevatte speech van Proparia Cures vooral ontsproot in een verkapte verkiezingsstrijd.

Wel wil ik nog zeggen dat de ruim studenten die uiteindelijk naar OCW en het binnehof trokken echt niet allemaal radicale stenengooiers waren en dat dus wel degelijk een signaal afgeeft naar het vertrouwen in de parlementaire politiek in een dergelijke situatie.

Allereerst is het handig om te vermelden dat er maar weinig mensen twijfelen aan de intenties van de mensen achter LSvB. Ik geloof best dat zij ook graag deze bezuinigingen willen voorkomen.

Dat is dan ook niet zozeer het probleem. Het punt is dat er niet kritisch naar het gehele stelsel gekeken wordt. De mogelijkheden worden inderdaad tegen elkaar afgewogen, maar dit is wel een redelijk beperkte set van mogelijkheden binnen een bepaald framework.

Het probleem is niet zozeer dat de LSvB niet nadenkt over hun acties, als wel dat ze vooral in het paradigma van lobbyen en polderen blijven hangen.

Hun acties zijn gebaseerd op het beïnvloeden van politici op een vooral verbale intellectuele manier en dat is nu wel precies het probleem. Het kabinet heeft zat keuzes om ergens anders geld vandaan te trekken terwijl deze door het meest rechtse kabinet ooit niet overwogen lijken te worden. Er is een groot geluid geweest vanuit de studenten zelf en ook mondjesmaat vanuit de Universiteiten en andere onderwijsinstellingen al was het vooral om hun eigen hachje te redden dus het zou duidelijk moeten zijn dat de des betreffende sector het in ieder geval geen goed idee vind.

Wat nog erger is, is dat de LSvB niet alleen slechts een verbale manier van beïnvloeding wil hanteren, het wil de sfeer naar het kabinet toe ook nog eens vrolijk houden. Het verpesten van de interne sfeer lijkt me nergens voor nodig, maar was het nou echt nodig om weer DJ Jordy en zijn partynummertjes uit te nodigen? Praten blijkt niet te werken en met een goede reden. Het is helaas de keiharde waarheid dat je voor onderhandelingen altijd nog leverage nodig hebt.

Wat hebben de studenten voor leverage in deze structuur? Gaat iedereen opeens radicaal niet meer naar college? Gaan mensen opeens nog harder hun mening uiten? Ons probleem is niet zozeer met de mensen achter LSvB als wel de structuur zelf. Het is een belangenorganisatie die optreed uit naam van de studenten in plaats van bestaat uit de studenten zelf let wel dat ik niet zeg dat dit compleet nutteloos is op dit moment. Uiteindelijk worden de materiële omstandigheden van de individuele studenten en andere betrokken burgers benadeeld en deze mensen moeten zelf hun kritische mening hierover vormen en kijken wat er aan gedaan moet worden.

Politiek is geen zaak die je af kunt schuiven naar een gespecialiseerd groepje die op ondoorzichtige wijze een strategie bepaalt en vervolgens slechts een beroep doet op de studenten om de moeite te nemen naar Den Haag te komen.

Dat was ook zeer duidelijk op de manifestatie zelf, al was het alleen al door het concept van een manifestatie, je staat 3 uur lang op een grasveld met nog 20 duizend mensen te luisteren naar politici.

Op deze manier wordt je toeschouwer in een strijd die eigenlijk de jouwe is, je wordt als speler door de belangenorganisaties en de parlementaire politiek tot publiek gedegradeerd.

Het klopt dat KennisCrisis uiteindelijk geforceerd was om bepaalde keuzes te maken, zich te distantieren van de mensen op het binnehof en bij het OCW. Maar deze situatie hebben ze zelf gecreëerd door de manier waarop ze het protest georganiseerd hebben, iets waar niemand ze toe gedwongen heeft.

Ze hebben zelf besloten een zo groot mogelijk protest te houden met een hip podium, DJ, soundsystem, politici en zoveel mogelijk mensen, hetzij zonder daadwerkelijke mening. Ze hebben zelf besloten het zo politiek neutraal te houden terwijl dit een kwestie is die onmogelijk losgekoppeld kan worden van politiek.

Het is nu eenmaal zo dat in de maatschappij en ook onder de studenten zelf groepen zijn wiens belangen door deze bezuinigingen op de lange termijn worden behartigd, wat uiteindelijk tot gevolg zal hebben dat je welliswaar een grote opkomst hebt maar dat ook onttrokken is van ieder daadkrachtig karakter.

Hun non-cooperatieve houding tegenover groepen die niet hun reformistische polder-karakter delen is waarschijnlijk meer een reden waarom sommige mensen de actie ervaarde als het kapen van een demonstratie.

Ik herhaal mijn bovenstaande vraag ook maar voor jullie. Erg makkelijk hoor, al die kritiek terwijl jullie geen flauw benul hebben wat er echt gebeurt en wat er wel bereikt is door gesprekken.

Dan snap je echt niet hoe het werkt. De LSVb is een club die pretendeert enkel voor studenten op te komen. Prima als je vindt dat dit te mager is, maar organiseer dan je eigen protest en ga daar heel hard boe roepen tegen alles wat je tegenstaat.

Ik snap niet waarom dit lachwekkend is? Wat maakt het in godsnaam uit dat de LSvB enkel pretendeert voor studenten op te komen voor het niet naar buiten brengen van dergelijke informatie? Is de strategie van de LSvB zo ontzettend heftig dat het wel geheim moet blijven oid?

Je mag best een andere mening hebben, maar ga vervolgens niet huilen dat de andere partij onwetend is en vervolgens alle geopperde vragen passeren…. Het is inderdaad vrij makkelijk kritiek te hebben zonder alle informatie wanneer deze niet zomaar beschikbaar is. Hoe moeilijk is het om even in Utrecht het kantoor binnen te stappen en te gaan praten met de bestuurders, of simpelweg even te bellen en je te verdiepen in wat de LSVb doet?

Onwetendheid is geen enkel probleem; maar onderneem vooral zelf stappen om beter geinformeerd te worden. En hoe moeilijk is het om zelf een grote demonstratie te organiseren als je van mening bent dat de LSVb het niet goed doet?

Maar nee hoor, ook in dit geval in iets roepen vele malen makkelijker dan zelf de handen uit de mouwen schudden en nog veel meer studenten de straat op te krijgen. Dus je mag pas kritiek hebben op de LSvB als je persoonlijk bent gaan praten met de bestuurders? Dat lijkt me een vrij onhandige eis als er ~20k mensen zijn die potentieel een reactie willen hebben.

Overigens zijn er vele manieren om contact of meer informatie te krijgen hoor. Bellen en langsgaan leken me het meest voor de hand liggend. Voor mijn verhaal is het niet zo relevant hoe erg het was, hoe excessief of onnodig. Terechte keuze en hun verantwoordelijkheid. Daarmee praat ik geen enkele schuimbekkende ME-er goed, die met een rood waas voor de ogen op willekeurige mensen in heeft staan beuken. Omdat ik vind dat een massale studentendemonstratie een goed idee is? En ik de wijsheid van radicalere protesten gedurende die dag zelf in twijfel trek?

Als de studenten me niets konden schelen, was ik er niet bij geweest de 21e en dan deed ik niet de moeite hier lappen tekst neer te plempen. De avond van tevoren wist ik al dat er mensen naar OCW en het Binnenhof wilden gaan. Was ook via social media bekend gemaakt. Wat je daar ook van moge vinden. Iedereen was van harte welkom voor een protestbijeenkomst, een gezapige, politiek getinte protestbijeenkomst waarbij geluisterd werd naar politici maar ook studenten, docenten, instellingsbestuurders en anderen uit het onderwijs.

Als je dat niets vindt: Als je vindt dat er harder actie gevoerd moet worden en dat het ministerie moet worden bezet: Maar doet dat dan zelf, onder eigen vlag, op een andere dag, in plaats van het protest van een ander daarvoor te gebruiken! Maar ik geef graag mee dat als een studentenorganisatie een keus maakt voor een radicale koers, ze gedoemd is tot een bestaan in de marge. Daarom hoop ik dat een LSVb en een ISO niet een dergelijke keuze zullen maken, maar de belangen van de massa studenten zullen blijven behartigen.

En ik zou graag zien dat dit in harmonieuze samenwerking gaat met andere groepen die ook strijden tegen slecht onderwijsbeleid, vanuit een ander bijv antineoliberaal perspectief. Als je al iets wil organiseren tijdens het een protest van een andere organisatie, dan vind ik het niet meer dan 1 beleefdheid en 2 gezond verstand om ff bij die organisatie te checken of wat je wil op prijs gesteld wordt en of het daadwerkelijk iets toevoegt. Ik ben vrij druk, maar sta er niet negatief tegenover.

Goed, niet relevant verder. Jij stelt dat je niet op de hoogte bent van de van doelstellingen, analyses etc. Als een club mensen die er verstand van heeft, die toegang heeft tot heel veel informatie die anderen niet hebben en die er goed over heeft nagedacht tot de conclusie komt dat het constructief is om een breed geluid van protest te laten horen, moet iedereen die dat geluid van protest WIL laten horen daar dan ook de achterliggende redenen van weten? Ik weet met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid dat de grote meerderheid van de aanwezigen op de 21e daar helemaal geen behoefte aan heeft ook gericht ano niem.

Voor degenen zoals jijzelf die graag meer willen weten, zou ik zeggen: Zo ontoegankelijk is de LSVb echt niet, mensen die actief willen zijn voor het onderwijs zijn in mijn ervaring altijd welkom. En dat is vraag 2: Want je raakt hier een punt dat Lisa ook al aansnijdt: Verdiep je eens in wat de LSVb de afgelopen tien jaar gedaan heeft… van een kritische student verwacht ik ten minste dat je je feiten checkt voordat je ergens een heel stellige mening over hebt.

Wat wel zo is: Dus welke middelen ook gekozen worden om een doel te bereiken praten, pers, actie, combinatie van dingen , uiteindelijk moet toch een kabinet of kamermeerderheid overtuigd worden. Als je dat niet in orde vind… tja, dan zou ik me of aansluiten bij een partij die het parlementaire stelsel wil hervormen, of de revolutie beginnen.

Met een strijd voor goed hoger onderwijs heeft het dan niet zoveel meer te maken. Voor de opzet van de 21e is m. Wat daar de overwegingen achter zijn weet ik niet zeker, maar ik kan wel raden. De sfeer vrolijk houden naar het kabinet is een foutieve aanname. Dan over de structuur… de LSVb bestaat wel uit studenten. Je beeld dat organisaties als de LSVb niet nodig zouden moeten zijn en dat alle individuen die geschaad worden door beleid zich zouden moeten verenigen om te kijken wat er gedaan kan worden… eh… iets met realisme?

Loop over een willekeurige campus en vraag voorbijgangers wat ze er voor voelen. Ieder is verantwoordelijk voor zijn eigen daden. Niemand hoefde naar het Binnenhof en naar het ministerie, niemand is gedwongen met vuurwerk te gooien. Dit is schokkend nieuws… Als dít geen overduidelijk signaal is dat het huidige kabinet helemaal verkeerd bezuinigt, dan weet ik het niet meer….

Wat dat betreft zijn de gigantische walls of text op deze pagina zo slecht nog niet, of ik het nou met de inhoud ervan eens ben of niet. Ik geef best toe dat ik geen idee heb van de gedachtegangen achter bepaalde beslissingen van de LSVb, noch een motivatie om me hier in te verdiepen. Ondanks dat voel ik me toch vrij om bepaalde dingen te bekritiseren, zoals de feestelijke sfeer van de 21ste. Dit is iets waar ik me tijdens een eerdere demonstratie in Enschede al aan stoorde; het imago van de student als feestende lamballen wordt misbruikt door de politiek om bezuinigingen zonder enige vorm van nuance erdoor te raggen.

Wat doen wij studenten als reactie hierop? Om het niet te lang te maken heb ik maar een klein deel van je comments gekopieerd en geprobeerd in grote lijnen op je te reageren. De verantwoordelijkheid van het geweld ligt bij de geweldplegers en de autoriteiten met een geweldsmonopoly, zij moeten verantwoorden waarom zij excessief geweld gebruiken tegenover geweldloze, ongewapende burgers die gebruik maakten van hun demonstratierecht.

Wat jij doet is deze verantwoordelijkheid omdraaien, namelijk parafrase: De demonstraties waren inderdaad deels georganiseerd en grotendeels besloten demonstranten spontaan om verder te demonstreren, omdat dat ten eerste hun recht is en ten tweede voelden veel mensen, waaronder ik, dat er meer moest gebeuren dan alleen op het Malieveld te staan.

Het is maar hoe jij spontaan definieert. Ik denk niet dat er mensen waren die klappen zochten van de ME en in hun zoektocht daarnaar dachten laat ik mijn pijn delen met andere nietsvermoedende demonstranten. Wat bedoel je met harder? Is een lopende vreedzame demonstratie harder?

Is een geluidsdemonstratie voor het OCW harder? Is een geluidsdemonstratie op het pleintje voor het parlement te hard? Onder welke vlag had ik moeten demonstreren, ik dacht we daar stonden te demonstreren tegen de onderwijsbezuinigingen? Studenten die verder demonstreerden doen dat op de dag van de studentendemonstraties, dat lijkt me logisch.

De ordedienst isoleerde demonstranten, wanneer de ordedienst dit doet mengt het zich direct en fysiek met acties van andere medestudenten, dus is kritiek op hen, maar vooral op de organisaties erachter gerechtvaardigd.

De vraag die gesteld kan worden is, waarom heeft de organisatie geen lopende demonstraties georganiseerd? Er werd een walk-out georganiseerd door de Haagse Studentenvakbond, dit verliep vredig en er waren geen problemen, dus het kon wel. Tijdens zo een walk-out kon ook de ordedienst meelopen en ook deze demonstranten beschermen, i. De ME had al geweld gebruikt voordat er ook maar iets naar hen werd gegooid.

En we weten beiden ook ik als onervarene dat de ME sowieso geweld had gebruikt, ook al zou er niets naar ze gegooid worden. Dat is waarom de ME er was en wat de ME doet. Dus waarom oordelen over het marginale burgerlijke ongehoorzaamheid van de demonstranten en niks over het excessieve geweld door de ME?

Dat excessieve geweld is juist het probleem, niet de studenten die spontaan en georganiseerd gebruik maakten van hun demonstratierecht. Ook al konden ze weten dat de ME geweld zou gebruiken, dat praat het excessieve geweld niet goed, en dat is juist wat we moeten bekritiseren, ook al verschillen we van mening qua strategie voor actievoeren, we staan aan dezelfde kant, nietwaar?

Ik hoop dat studentenbelangenvertegenwoordigers de studentenbelangen blijven vertegenwoordigen en niet alleen met hun eigen CV en toekomst bezig zijn. Dat ze zich niet laten intimideren door machten waarmee ze in aanraking komen. Neoliberalisering en neoliberaal beleid is waartegen wij demonstreren, het is een neoliberaal beleid die voor deze bezuinigingen zorgt, dus helaas kunnen de studentenorganisaties daar niet omheen.

Ik denk dat je mijn stuk verkeerd begrepen hebt of misschien niet eens gelezen? Welke kritiek is erg makkelijk? Ter informatie; ik heb ook contact gehad met de LSVb en hen gecomplimenteerd voor hun goede en moeilijke werk, maar ook kritisch aangesproken over hun houding tegenover zelf-organiserende studenten op die dag.

Ik woon veel debatten en lezingen bij over de onderwijsbezuinigingen en probeer daarnaast ook informatie erover te lezen, zoals de stukken op deze site.

Ik zou dan ook graag willen weten waar jij je informatie vandaan haalt, die ik tot nog toe nergens ben tegengekomen. Totaal misplaatst, juist deze site en de studenten hierachter zijn een voorbeeld van zelf-organiserende en actieve studenten.

Waarom veronderstel je dat men niet contact heeft gehad met de LSVb of niet goed op de hoogte is van de situatie? Check alleen al de stukken op deze website over de onderwijsbezuinigingen en visies voor beter onderwijs. Na de manifestatie was er ook een debat georganiseerd door de KSU, waarbij ook de voorzitter van de LSVb aanwezig was. Nogmaals hoe weet je of de auteur niet geïnformeerd is?

Er was dus een debat georganiseerd waar ook deze auteur bij was en ook de voorzitter van de LSVb. En buiten onze landsgrenzen: Van Puerto Rico tot Parijs. Ik pak even alle opmerkingen samen, dat lijkt me handiger.

Dat de auteur geen zicht heeft in wat de LSVb is en doet, zien we toch allemaal. Ten eerste staan er te veel onjuistheden in dit stukje nee, deze ga ik niet allemaal herhalen om ook maar het kleinste vermoeden te hebben dat de auteur wel naar meer informatie heeft gezocht. Daarnaast begrijp ik niet dat deze site en de mensen daarachter laten zien dat mijn kritiek misplaatst is.

Die zelf-organiserende en actieve studenten kunnen dan toch prima een grote landelijke actie organiseren in plaats van enkel stukjes te schrijven op de site en debatten te organiseren? Ik ben er overigens van op de hoogte dat de voorzitter van de LSVb ook aanwezig was op het debat. Dan een kleine greep uit de successen die lobbygesprekken de afgelopen jaren hebben opgeleverd: Er is kritiek op de openlijke houding van de LSVb tegenover anders georganiseerde protesten die voor hetzelfde doel strijden.

Die houding zorgt voor een verdeling die niemand ten goede kwam. Dan kun je veronderstellen dat diegene die door demonstreerden daar zelf voor zorgden, maar we zitten in hetzelfde team en ook al verschillen we van mening over een actiestrategieën, we moeten elkaar steunen.

Natuurlijk wanneer het vreedzaam protest betreft. Waarom is de LSVb openlijk afwijzend tegenover zelf organiserende studenten en demonstranten die op de dag van demonstratie andere vreedzame demonstraties hielden? Dus we moeten onze strategieën aanpassen aan de bewindspersoon, dus wanneer deze voor geen rede vatbaar is, hoeven we ook niks meer te doen. Is deze regering eigenlijk voor rede vatbaar? Heeft de gekozen strategie van de LSVb haar doelen bereikt? Dat zullen we pas na 2 maart weten, maar is het tot dan goed om actie te voeren voor onderwijs?

Ik denk dat niet alleen goed is maar ook broodnodig, zodat we hierna een levendige studentenbeweging hebben die ook pro-actief eisen kan stellen voor nog beter onderwijs. Het punt is niet dat men het oneens is met de verschillende strategieën, maar met de openlijke afwijzing van de LSVb tegenover andere vormen van protest.

Bovendien kunnen we ook onze vraagtekens hebben bij het teveel leunen bij lobbyen, de regering heeft tot nog toe geen enkele krimp gegeven, maar de LSVb wacht nu gewoon de verkiezingen af. Inderdaad, de manifestatie kon niet politiek neutraal zijn, toch werd door de organisaties het politiek neutrale karakter van de manifestatie gepromoot, om het zo breed mogelijk te houden. Je bent hier niet welkom! De sfeer moest en zou vrolijk gehouden worden, drie uurtjes op het Malieveld staan en vooral niet naar het Pleintje toe of voor het OCW demonstreren, want dan is de regering niet zo blij meer.

Tijdens een politiek protest van zo een grootte kunnen woorden en uitdrukkingenveen grote invloed hebben. Bovenal waarom kritiek op georganiseerde vreedzame protestacties, terwijl we aan dezelfde kant staan? Wat was het doel van de studentenbelangenbehartiger om openlijk afwijzend te staan tegenover vreedzame acties van andere studenten? Wiens belangen werden daarmee behartigd?

Niets in te leveren « Kritische Studenten Utrecht. Sorry, maar wanneer er argumenten missen, kunnen we daar ook niet op reageren, nietwaar? De pot verwijt de ketel, is echt geldig bij jouw commentaren, hoe moe je er ook van wordt. Jammer, dan weet ik nog steeds niet wat je bedoelt en kan ik niet ingaan op je ongeschreven argumenten. Dat is wel misplaatst door opmerkingen te maken als dat men hier geen flauw benul heeft waar het over spreekt etc.

En wat is het probleem met kritische stukken te schrijven en debatten te organiseren, websites als deze om mensen te informeren?

Is het niet juist goed om dingen te organiseren als studenten en voor studenten? Waarom doe je alsof wij studenten en de LSVb twee aparte partijen zijn. We staan toch aan de dezelfde kant en de LSVb is toch de Landelijke studentenbelangenbehartiger? Wij studenten maakten toch de manifestatie op de 21ste mogelijk, of stond de LSVb daar alleen? Wanneer de LSVb openlijk de acties van hun belangengroep afkeurt zonder rechtvaardige redenen, lijkt het me meer dan logisch dat er kritiek komt vanuit de achterban.

Is toch alleen goed dat er een levendige achterban is die ook zelf probeert te organiseren? En je kleine greep van successen door lobbyen zijn mooi, mag ik ook een bron hiervoor?

Bovendien sta ik niet afwijzend tegenover lobbyen, maar wel tegenover holle commentaren zoals die van jou, daarom vroeg ik erom. Je reacties komen naar mij inziens af en toe boos en denigrerend over, het lijkt wel alsof je bepaalde kritiek persoonlijk opvat ben je zelf lid van het LSVb bestuur?

Tegenover de globalisering van de rijken en machtigen het neoliberalisme stellen de volken en studenten hún globalisering! De bron ben ik zelf, want ik was twee jaar geleden lid van het LSVb bestuur.

Maar eigenlijk heb ik geen zin meer in deze discussie, helemaal niet omdat de auteur van dit stuk zich kennelijk niet in de werkelijke situatie hoeft te verdiepen en wanneer daar wat van gezegd wordt die persoon zich maar eens moet verantwoorden.

Sorry, maar daar leen ik me niet meer voor. Het ga jullie goed. Veel plezier met het plaatsen van kritische stukken en ik hoor het wel wanneer de grote landelijke actie plaatsvindt.

Ik denk dat uiteindelijk wel gebleken is wat eigenlijk vanaf het begin af aan al duidelijk was en wat ook inhoud dat discussieren op deze manier verder niet echt nuttig is.

Kritische Studenten-organisaties waarbij ik alleen voor Twente spreek natuurlijk , zijn meer gebaseerd op zelforganisatie van studenten. Waar LSVB vooral gebruik maakt van lobbyen en polderen of je nu de media gebruikt of persoonlijke gesprekken aangaat, het blijft grotendeels praten.

Wil Kritische Studenten iig Twente: P vooral een zelf-georganiseerd zie punt 1 , decentraal machtsblok van studenten neerzetten en daarmee de politiek min of meer forceren om rekening met ons te houden.

Niet per se om als een soort terrorist te gaan dreigen met blokkades, maar rekening houdend met het feit dat dit tot de mogelijkheden behoort wordt ons leverage een stuk groter. Daarnaast heb ik de indruk dat de LSVB ook eerder bereidt is tot onderhandelingen waar wij niet bereidt zijn een enkele concessie te doen op het gebied van onderwijs en bezuinigingen. Een discussie is hartstikke nuttig en moet zeker gevoerd worden, maar dan moeten we wel eerst even de fundamentele verschillen in acht nemen voordat we allerlei zaken gaan schreeuwen waar de één of de andere partij het niet mee eens is, terwijl deze direct gelinkt zijn aan een verschil in een lagere scope en daarom ook nooit op een dergelijke manier opgelost kunnen worden.

Overigens wil ik nogmaals duidelijk maken dat dit slechts opbouwende kritiek is, welliswaar fundamentele kritiek die het hele bestaan van de structuur op dit moment in twijfel trekt, maar kritiek nonetheless. Niemand twijfelt aan de intentie van veel mensen in de huidige structuur.

Maar omdat de intentie goed is betekent dat nog niet dat, uitgaande dat de doelen gelijk zijn, het ook de meest efficiente werkwijze is ten opzichte van deze doelen en ja de LSVB heeft neem ik aan ook doelen, hoewel deze misschien van minder ingrijpende aard zijn. Tja, ik snap wel wat je bedoeld… van de andere kant weet ik niet wat voor effect het heeft als je een bandje laat spelen dat allemaal agressieve alles-moet-kapotmuziek speelt, a la killing in the name of, copkiller, alles moet kapot, chaos AD, of modernere equivalenten daarvan.

Het blijft schipperen op dit punt en is denk ik onmogelijk om het iedereen naar de zin te maken. In het openingsartikel de voordracht zitten een behoorlijk aantal foute aannames en feitelijke onjuistheden.

Op basis daarvan krijgt de organisatie van de 21e en de LSVb er stevig van langs, terwijl ze wel de grootste massa studenten op de been hebben gekregen in bijna 20 jaar… en in plaats van een bloemetje krijgen ze een hele hoop gezeik.

Vanuit ook maar een milde betrokkenheid bij danwel KennnisCrisis danwel de LSVb, kan ik me heel goed voorstellen dat dit je irriteert en dat je van mening bent dat voordat mensen zich een heel stellige mening aanmeten over iets, ze zich er eerst in moeten verdiepen. Lisa verwoordt het hard, maar inderdaad, er worden hier dingen geroepen die gewoon niet kloppen. Daar is inmiddels ook een paar keer op gewezen. Als je daar dan mee geconfronteerd wordt, kun je daar over nadenken, of gaan schreeuwen Waarom Jij Gelijk Hebt.

Ik verwacht het eerste van kritische studenten. Met betrekking tot wat je hierboven hebt geschreven over politie geweld: Je parafraseert me verkeerd en dicht me, voor de tweede keer nu, dingen toe die ik gezegd, geschreven noch bedoeld heb.

Wat ik doe is zeggen dat je dat in ieder geval niet moet doen tijdens een demonstratie van een andere club, die daar niet op zit te wachten en dat om hun doel ons doel te bereiken helemaal niet kan gebruiken! Je hebt het de hele tijd over geweld, wiens schuld het is, maar dat is mijn punt helemaal niet!

Mijn punt is heel simpel, de mensen die de acties hebben georganiseerd bij het Binnenhof en het ministerie hebben zowel onbeschoft als dom gehandeld. Onbeschoft, juist omdat je solidair moet zijn met andermans actie. Ik ga niet naar een bezetting en dan zeuren tegen de bezetters dat hun actie te hard is en dat ze beter kunnen demonstreren. Ik ga niet naar een briefschrijfavond van Amnesty en dan klagen dat brieven schrijven te soft is, en dat ze poederbrieven moeten sturen.

Ik doe mee met een actie, als ik het doel ondersteun, of ik doe niet mee. Maar ik ga niet naar een actie en dan heel wat anders doen, want dat is niet solidair en onbeschoft naar de mensen toe die de actie hebben opgestart. Het is in dit geval ook dom, omdat de organisatoren van de actie er bedoelingen mee hebben die jij misschien niet weet en die je dan in de wielen rijdt. Hoe goedbedoeld ook, misschien heeft jou actie wel precies het tegenovergestelde effect.

Zeker als je hetzelfde doel hebt moet je daar verschrikkelijk mee uitkijken. Alsof het volstrekt ondenkbaar is dat ze volkomen altruïstisch voor goed onderwijs willen strijden, alleen niet vanuit een antineoliberaal perspectief.

Dat vind ik kortzichtig. Die mag je hebben, maar ben je er van bewust dat het niet meer is dan dat, hoe erg je het ook presenteert als zijnde een feit. Heb je een voorbeeld? Of niet willen dat dingen uit de hand lopen en Verantwoordelijk Zijn? Als dit de toon is heeft verder reageren weinig zin ben ik bang. In dit organisatiemodel heb je, in vergelijking tot een organisatie als ISO en LSVb te maken met de volgende problemen: Mijns inziens zijn kritische studentenorganisaties een prima model voor korte, doelgerichte veelal kleinschalige, door gebrek aan middelen acties; de landelijke officiële organisaties moeten inderdaad uitkijken dat hun continuïteit niet in gevaar komt, ze moeten op middelen letten, op de legaliteit van acties, etc.

Voor acties voldoet hun organisatiemodel veel minder goed. Maar voor de lange termijn schieten kritische studentenorganisaties op een flink aantal punten te kort. Juist daarom is het zo van belang dat ze op dat punt optrekken met de landelijke, gevestigde organisaties want niet betekent dat ze naar hun pijpen moeten dansen.

Verschillende structuren voor verschillende doeleindes, dus. Schrijf ik nu zo onduidelijk of geloof je me gewoon niet? Het is heel makkelijk na te gaan dat de opmerkingen over het gebrek aan actiebereidheid van de LSVb gewoon feitelijk onjuist zijn. Punt dat ik al eerder aangaf: En ja, dat kunnen zij beter inschatten dan wij, omdat ze nou eenmaal VEEL meer info hebben. Ik wil best één strategische overweging hier meegeven: Nu toegeven aan de radicalere studentenacties, of in woorden van onze rechtse medemens, aan vieze langharige werkschuwe plo-sjaaltjes dragende linksmenschen, is NIET goed voor het kabinet.

In het kader van de verkiezingen is het WEL handig om grote, massale, vooral publieksvriendelijke studiemarathon was geniaal acties te hebben, waar sympathie mee gewonnen wordt. Als onderwijs echt een issue kan worden bij de verkiezingen kan dit klotekabinet misschien naar huis gestuurd worden, of het iig heel lastig gemaakt worden zeker voor dubieuze wetten die de rechtszekerheid aantasten, zoals de Halbeheffing.

Alleen al hierom snap ik helemaal niets van het recente radicale studentenverzet, omdat de timing gewoon fokkin onhandig is. Daaruit blijkt mijns inziens, al zijn de bedoelingen goed, gebrekkig politiek inzicht. Ik ben het met je eens dat discussie nuttig kan zijn, maar het begint volgens mij dat mensen bereid zijn om naar elkaars standpunten te luisteren in dit geval: Ik zowel in de stukken hier als in bijvoorbeeld het krantje boord gezien merk ik een enorme vooringenomenheid ten opzichte van KennisCrisis en de LSVb.

Blijkbaar heeft de demo van de 21e veel kwaad bloed gezet, nou ja, so be it. En dan denk ik ook dat de LSVb en KennisCrisis best nog wat kunnen leren van de op- en aanmerkingen van de kritische studentenorganisaties.

Maar als mensen blijven hangen in hun vooraf gevormde oordeel, tja… dan verzand je al heel gauw in een digitale verpiswedstrijd waar niemand wat mee opschiet, buiten de meningloze meelezer die met een biertje en een zak popcorn zit te genieten.

En we eindige deze discussie met een mooie conclusie op een gedegen wijze geschreven. Wat mij betreft is daar geen speld meer tussen te krijgen. De kritische student mag zich nu naar binnen keren en deze woorden wegen. Het eigengelijk dat als een risico boven ieder groepsverband hangt kan doorbroken worden door kritisch te kijken.

Dat is mooi aan de naam van deze groepen mensen, jullie heten al kritiek! Nu het alleen nog verder ontwikkelen en ook daadwerkelijk praktiseren. Heel veel succes daarmee! Ik vind het wel erg jammer dat Jelle hier zelf niet mee heeft gepraat, want hij zou hier veel van kunnen leren. Ook al moet ik wel toegeven dat ik denk dat hij erg veel stappen terug moet zetten om zijn overtuiging van zijn eigengelijk van zich af te schudden en de naam kritisch met eer te mogen dragen.

Hierin wordt uitgelegd dat de ontwikkelingslanden miljoen dollar per jaar nodig hebben om een basis sustainable energie-infrastructuur op te zetten. Tendentieus, cynisch en sarcastisch? Inderdaad, zo schrijf ik soms, als ik dat nodig denk te hebben. Bovendien ben ik heus wel bereid om toe te geven dat je een aantal goede punten maakt.

Wie weet krijg ik een van dezer dagen de kriebels om toch weer inhoudelijk te reageren op je sterke tekst hierboven, maar reken er maar niet op. Ik heb het momenteel helaas te druk. Alsnog bedankt voor het nemen van de tijd om te reageren en je kritische mening met ons te delen. Mijn welgemeende excuses voor het missen van een verdiende inhoudelijke reactie dit keer. Wie kent er dan?

En wat is de waarde van zulke ongegronde kennis? Ach,ze willen ondertussen zoveel!!! Tweets that mention Nederland Draait Door! En tja, volgens mij had iemand eerder al opgemerkt dat voor dit soort discussies een forum eigenlijk handiger zou zijn.

Then again, met dit soort dingen: En zo is het: Het bursalenstelsel moet zo spoedig mogelijk van tafel! Men verzint in Den Haag werkelijk van alles om maar te bezuinigen. As we have done for 39 days with cold and floods, we continue the hunger strike in Hypatia building Patission Ave, and Ipirou Str. We stress once again that the nationwide hunger strike is our struggle, that we take the decisions on all issues, and we demand the lies and slander to be stopped.

Een ieder heeft recht op onderwijs; het onderwijs zal kosteloos zijn, althans wat het lager en beginonderwijs betreft. Het lager onderwijs zal verplicht zijn. Ambachtsonderwijs en beroepsopleiding zullen algemeen beschikbaar worden gesteld.

Hoger onderwijs zal gelijkelijk openstaan voor een ieder die daartoe de begaafdheid bezit. Hij krijgt de prijs voor zijn lobby om promovendi als studenten te gaan beschouwen. Een deel van de universiteiten wil dat invoeren omdat het goedkoper is. Maar volgens de jonge onderzoekers leidt het tot een verslechtering van de Nederlandse wetenschap. Bij de award hoort een hotelcheque voor een weekendje Parijs; een verwijzing naar het Parijse vijfsterrenhotel waar de universiteitenvereniging dit voorjaar vergaderde over onder meer het bursalenstelsel en het afschaffen van de basisbeurs.

Het college van bestuur heeft gepraat met de onderhandelaars van de Academie van de Vooruitgang, maar zegt niet te willen praten met andere studenten dan de studentenraad. Er is niet ingegaan op de inhoud van de eisen, en de tweede vordering is officieel geformuleerd.

De derde vordering volgt om De studenten weigeren na deze mededeling de Erasmustoren te verlaten, want ze willen praten over de redenen dat de ontevredenheid leeft. De politie heeft in Nijmegen de actievoerders die het Erasmusgebouw bezet hielden ontruimd. Je eigen studenten, die terecht actie voeren tegen een kwalijke situatie, criminaliseren. For the past few days and weeks students at universities across Egypt have been getting organised to get rid of deans who were close to the Mubarak regime as well.

Military police is cracking down Cairo Uni sit-in, beating students with tasers, 2 students arrested. Studenten hangen spandoek in Hofvijver « Kritische Studenten Utrecht. Een super bijpassend filmpje voor de langstudeerboete die ik samen met een klasgenootje voor school heb moeten maken. Leuk filmpje, maar Pechtold wil net als bijna alle andere partijen een a-sociaal leenstelsel..

France has said that it is ready to start the bombardment from tonight. And we totally reject any foreign intervention in Libya, whatever shape it may take, especially a French one.

That intervention will also steal the revolution from the Libyans, a revolution that has cost them thousands of dead women and men so far. An intervention that will also divide the Libyan resistance.

Laten we de volgende keer naar Amsterdam of Utrecht gaan ipv Den Haag, daar zitten namelijk nogal wat meer groepen mensen die eerder geneigd zijn de straat op te gaan. Het moet daarnaast geen studentenprotest meer zijn, maar een sociaal protest tegen de algehele gevolgen van dit beleid. Natuurlijk staat onderwijs centraal voor de emancipatie van een bevolking, maar laten we het breed houden. En gewoon demonstreren, verder geen poespas aan formele praatjes of optredens tijdens of na een demo.

Schaf studiebeurs af « Kritische Studenten Utrecht. Anarchist protesters expressed disappointment last night after their protest in central London was hijacked by elements from the TUC. Protesters advocating militant direct action against businesses accused of tax-dodging were dismayed when TUC stewards in pink bibs broke away and directed crowds into Hyde Park. This course of action was widely denounced as counterproductive by organisers. Jezza, an anarchist from East London, said: Sarah Smith, a public sector worker who came to the protest by coach from Newcastle, told us: Commander Bob Broadhurst, the officer in charge of the policing operation, said: But when the TUC appear, some of our officers find it difficult to stay awake, alert, and on their feet for a whole shift.

By the evening the remnants of the TUC elements had left Hyde Park, allowing the protest to resume as planned.

Universiteiten zien hun studenten als melkkoeien Doorbraak. Ik weet niet zo goed waar ik het beste mijn reactie kan neerschrijven, maar deze plaats lijkt me niet de slechtste. Tot nu toe heeft de Kritische Studenten Utrecht geen reclame gemaakt voor de demonstratie van 12 april in Den Haag.

Is dat toeval of is dat een bewuste keuze? Als dat een bewuste keuze is dan kan ik jullie, in alle bescheidenheid, misschien een beetje op weg helpen Het gaat hierom: De spirit is er een beetje uit. Dan is het moment gekomen om je krachten te sparen en te beseffen dat er altijd een nieuwe gelegenheid komt om de zaak weer in gang te zetten.

Het is nu beter om voorlopig even te stoppen en er tijdelijk een punt achter te zetten. Mijn advies is dan ook: Organiseer met zoveel mogelijk mensen, die uit het hele land naar Den Haag komen, studenten, scholieren, leraren en anderen een aparte bijeenkomst in de Hogeschool Den Haag b.

En probeer vooral de vraag te beantwoorden: Maar laat je vooral niet in de val lokken van een eventuele steun van de jongerenorganisaties van de politieke partijen, want als puntje bij paaltje komt, dan kan je toch niet van ze op aan. Ik hoop dat jullie deze reactie serieus nemen of duidelijk publiceren of zelf onder elkaar te rade gaan of dit een waardevolle optie is om overdenken en met elkaar te bediscussiëren.

Als jullie het op prijs stellen kan ik eventueel ook komen om mijn standpunt naar voren te brengen. Uit deze oproep leid ik af dat jullie besloten hebben op 12 april naar de demonstratie in Den Haag te gaan. Ik kan die beslissing slechts respecteren. Maar vrezen jullie niet dat het alleen maar een minder goede c.

Of hebben jullie besloten iets te ondernemen onafhankelijk van de demonstratie c. Als dat zo is, kunnen jullie dat dan ook openlijk bekendmaken, zodat zoveel mogelijk studenten, scholieren en andere geïnteresseerden daaraan kunnen meedoen en zich daarbij kunnen aansluiten?

Hoe jullie de strijd verder ook voeren: Maar kom vooral ook naar den haag. Het lijkt erop dat de auteur geen volledige naam? Collegevrij besturen zou namelijk alleen gelden voor full-time bestuurders, en die zitten toevallig vooral bij studentenverenigingen. De studieverenigingen die baat hebben bij deze move zijn op 2 handen te tellen. I agree with most of your conclusions. Bildung as a person. I do think the slurs at Ms. Godwin calling , not because I think she is a sympathetic woman on the contrary , but because they bear no relation to your actual arguments.

Readers may suspect you are actually vindictive towards this particular woman, while in fact there are many people responsible for the current crisis, the government not least. Their support for the demonstration in januari was lip service at most. I enjoyed reading this article. Very well and intelligently written and it described the atmosphere very real. I also liked the black humour, even if it is about a serious issue, it worked very well.

So it was informing, intelligent, confrontational and sharp, but I also had a few good laughs. En de media verzwijgen dit massaprotest… Hoe bedoel je: Toevallig, zitten fulltime bestuurders niet allemaal bij studieverenigingen. Ik weet niet veel over andere steden, maar in Utrecht zijn veel actieve verenigingen die een full time bestuur bestaande uit 5 tot 6 mensen hebben. Dit is ook echt nodig en deze studieverenigingen zijn er niet alleen maar voor de gezelligheid maar organiseren ook vaak de boekverkoop, studiegerelateerde activiteiten en hebben een grote rol bij de medezeggenschap.

Ik denk zelf dat er veel studieverenigingen baat hebben bij deze regeling. Voor de niet full time bestuurders, deze doen dit toch sowieso naast hun studie en hebben dus nog speling om uit te kunnen lopen. Voor full time bestuurders is er geen speling. There were a few points in your article that are incorrect and I wanted to give you the oppertunity to correct them. Secondly, I mentioned being afraid that the budget cuts would increase fees for students on scholarships, and that I was worried that education in the Netherlands, especially a liberal arts education, is rapidly becoming the privilege of the upper classes.

My point was that all capable students, regardless of their ability or inability to pay, have the right to attend UCU, and universities in general. Thanks for speaking out and for your activism. Ik had mijn eerste jaar niet gehaald en was waarschijnlijk omgetoverd in een complete stress kip zonder mogelijkheden om iets buiten mijn studie om te doen, als ik al niet een burn out had gehad.

Een Bindend Studie Advies 45 punten halen anders wordt je van de opleiding gegooid is al van de gekke, 60 punten halen in je eerste jaar en anders van de opleiding worden geknikkerd is complete waanzin.

The economist Robin Hahnel put it eloquently:. Europa betaalt voor Duitse banken […] betalen de Griekse en Ierse belastingbetaler dus om te voorkomen dat Duitse banken grote verliezen lijden. Via het eurofonds staat de Nederlandse belastingbetaler garant.

Een redenering die haaks staat op die de Duitse pers ons voorschotelt. Maar de Duitsers houden de laatste mythe nog graag in stand. Another report from CEO: Met stip een van de raarste artikelen die ik ooit heb gelezen.

De insteek is al apart: Huidskleur doet er niet toe! Alsof het normaalgesproken voornamelijk niet-blanken zijn die misdaden plegen. Als het waar is wat Jeremy zegt had dat best wat meer naar voren mogen komen en niet pas later in het stuk. Verder schetst de schrijver een compleet vertekend beeld van Starbucks. Hij of zij doet lijken alsof de Utrechtse Starbucks uitsluitend een verzamelplaats is voor blanken. Een ook voor veel niet-blanken.

He himself participated with the provinsional goverment after the february revolution in Russia so before the oktober revolution betraying the confidence of the people. Iets dergelijks heb ik eerder meegemaakt in Den Haag met een demonstratie tegen de bezuinigingen op de kunstsector.

Partner en vriendin waren erg ontdaan van de dreiging en intimidatie die van de overkill aan politiemacht uitging.

Belangenbehartiging van de rijken zul je bedoelen! Ga door met jullie strijd, en zoek samenwerking met linkse politieke partijen, vakbonden, belangenorganisaties, volksbewegingen, enz. En het meenemen van biljartballen in sokken had natuurlijk niets te maken met het optreden van de politie. De nederlandse man is een uitermate veelseisende, kritisch, horkerige, vrouwelijke, narcistisch en allemachtige puber. Indien hij je in bed heeft, wil hij kamasutra-sex en denkt totaal niet dat sex een samenspel is en dat hij misschien eventueel ook iets terug zou kunnen doen voor de vrouw.

Tegelijkertijd vindt hij dat de vrouw niet moet zeuren, anders wordt hij sarcatisch, kleinzerig en vrouwelijk aantrekken-afstoten, twijfelen, geen sex meer willen. Dit gedrag van de nederlandse man, maakt dat de nederlandse vrouw zich niet vrouw voelt met alle gevolgen van dien! De nederlandse man is misschien beter af met een man?

Want hij dwingt de vrouw in alle bochten om mannelijk gedrag neer te zetten! So be it, voor mij geen nederlandse man meer…: Een buitenlandse man is waarschijnlijk beter voor jou! Etniciteit gaat hopelijk voor jou de doorslag geven. Het individu an sich niet?!?!? Verder heb je helemaal gelijk dat het iets tussen twee mensen is. Ik kan weinig mensen aanwijzen die precies op elkaar lijken. Zowel mannen als vrouwen. Wat de een aantrekt, trekt de ander dus totaal niet aan.

Net zoals de een een veel grotere behoefte aan sex heeft dan de ander, man of vrouw. Ach, de waren lopen elkaar wel een keer tegen het lijf. En dan staat alles in vuur en vlam waarbij alle narigheid verschroeit. Uit de as groeit iets prachtigs. Omdat er dan pas iets bloeit. Als je aan een vrouw vraagt wat ze in een man willen zeggen ze nooit een vrouwelijke man.

Wat een boel verzuurde reacties hier. Ik ben op heel wat plekken op de wereld geweest, maar het valt me op dat de schoonheid onder de jonge Nederlandse vrouwen ontzettend hoog is.

Vaak goedgekleed en ze stralen gewoon een heerlijke energie uit. Qua karakter kan ik zeggen dat ze zelfverzekerd en intelligent zijn en daarom ook een goede gesprekspartner vormen.

Tenminste onder de kringen waar ik mij bevind. Alle vrouwenhaters hier moet zich toch eens achter de oren krabben en zich afvragen waar die haat jegens Nederlandse vrouwen vandaan komt.

Misschien toch een onderliggend minderwaardigheidscomplex ontstaan uit de vele afwijzingen van Nederlande vrouwen? En nee, ik ben geen vrouw die hier propaganda verkoopt om de Nederlandse vrouw te verdedigen. Ik ben gewoon een Nederlandse man die trots is op het vrouwelijk schoon wat hier rondloopt en waar menig land in de wereld erg jaloers op is. Ze stinken en hebben overal haar, soms zelfs op hun rug. En als het erop aankomt zijn ze op hun 28e kaal.

En ze kunnen nooit té weinig doen. Na de seksuele revolutie van de 60er en 70er jaren hebben vrouwen nu eigenlijk bereikt wat ze willen: Veel van mijn vriendinnen vinden dat feminisme echt net zoiets is als de jarige oorlog: Er zijn vrouwen die de tuin broek aanhebben, seks nog steeds als een offer aan de man zien, en weinig op hebben met hun vrouwelijkheid.

Gelukkig zijn er vrouwen die vrouw willen zijn -De meesten misschien- maar niet weten hoe dat moet, hoe ver ze willen gaan. Vrouwen lijken heen en weer geslingerd tussen de angst om een zelfverzekerde slet te zijn, of een maatschappelijk succesvolle man. Ik zie veel onzekerheid verborgen achter arrogantie… Dat klinkt negatief over vrouwen, maar dat zou niet terecht zijn.

Het is een tijd van veeleisendheid. Iedereen -incusief mannen- lijkt te vinden dat ze overal recht op hebben: Krijg je dat niet dan spijbel je, neem je ontslag, sla je de ambulancebroeder in elkaar, bedreig je de plastisch chirurg, whatever… Diegenen die snappen dat je zelf de ontwerper van jezelf bent, weten ook dat ze daar iets voor moeten doen, niet alleen maar zoeken hoe je in het plaatje past.

Daar zit hem het verschil: Hoeveel belminuten worden daar jaarlijks mee gevuld. Ook zijn er vrouwen die gewoon gaan voor wat ze willen, een kind, een carriere, kennis, creativiteit, en die daar iedere dag aan werken… We hebben hele aantrekkelijke vrouwen in Nederland…. Veel bereiken doen ze er ook niet mee, en waarom ze allemaal ervoor zorgen dat ze zo dik worden en blijven vaak na de bevalling , is me een raadsel, en bejegenen hun kerel als een watje.

De Nederlandse vrouw heeft het idee dat ze overal recht op heeft, zonder er iets voor te hoeven doen. De zelfverzekerdheid en assertiviteit is doorgeschoten naar arrogant en zelfingenomen gedrag. Zelfkennis of zelfspot lijken te ontbreken. Ze missen evenwicht en lijken daardoor hysterisch en verzuurd. Natuulijk geldt dit niet voor alle vrouwen, maar als ik om mij heen kijk naar mijn vrienden- en kennisenkring dan merk ik dat zeker de hoogopgeleide vrouwen de realiteit uit het oog lijken te verliezen.

Ze willen alles hebben, een goede baan, mooi huis, veel geld, een leuke man, druk sociaal leven en een gezin. Je kunt nu eenmaal niet alles hebben, maak keuzes werk daarvoor en wees er trosts op of stop met zeuren. Overigens zijn er ook genoeg leuke Nederlandse vrouwen die eigenwijs, eerlijk, hartelijk, gevoelig, onschuldig, bescheiden maar zeker van zichzelf zijn.

De Nederlandse vrouw is lang niet zo erg als een Amerikaanse. Amerikaanse mannen smullen van onze Hollandse dames. Ze vinden ons lief, extreem zorgzaam, mooi, direct en open minded. Al moet ik zelf wel zeggen wij Nederlandse vrouwen steeds meer die Amerikaanse mentaliteit gaan krijgen.

Wat opzich erg jammer is. Ik denk ook dat het verschilt per regio. Er bestaat niet zo iets als de nederlandse vrouw. De materialistiche vrouw, niet te hoogopgeleid en verdient zelf niet erg veel, maar wil wel als een godin in frankrijk leven. Zolang je de de centjes hebt is er niets aan de hand, maar ojee als er iets mis gaat dan is mevrouw ook foetsie. De provinciale vrouw buiten de grotesteden , leven in groepjes vrienden waar men vanaf de jeugd mee omgaat, soms wereldvreemd, zijn opzich hele leuke vrouwen, maar je succes hangt af van wat de groep van je vindt.

De professionele moeders, slecht tot hoogopgeleid, hebben maar 1 doel en dat is kinderen krijgen en werken liever niet of als het moet parttime. Vinden familie erg belangerijk, trekken het liefst op met andere moeders. De zweverige vrouwen, cultureel ingesteld, doen iets creatiefs, staan graag op eigen benen, maar vinden een man hebben erg belangerijk, willen vaak de wereld redden, leuke gespreks partners en hebben overal begrip voor.

De anitas barbies , tegenhanger van de sjonnie, slecht opgeleid, zijn eigenlijk professionele moeders, maar mentaal onstabiel. Zijn vaak verslaafd aan drugs, medicijnen of drank, wereldvreemd etc. Verder ben ik van mening dat de meeste nederlandse vrouwen zich wel wat minder arrogant mogen gedragen, vaak leuk om te zien maar trekken vaak een zure kop, waardoor een poging tot versieren al bij voorbaat kansloos is.

Ik ben een Nederlandse vrouw. Als mijn lief me vast pakt, vlei ik mijn lichaam tegen hem aan. Om de warmte, energie en de belofte van seks te voelen.

Omdat hij verstand en lijf weet te combineren. Ook na 15 jaar. Soms ben ik in rok, decolleté en high heels. Maar hij weet dat als ik in spijkerbroek en vest rondsjacher, dat ik dan ergens mee bezig ben — in mijn hoofd of achter de computer. We blijven delen, elkaar opzoeken, en lief hebben, naast onze eigen levens.

We weten onderscheid te maken tussen gezeur en conflict over dingen die ik of hij belangrijk vinden. En ja, soms leven we een maandje langs elkaar heen, omdat de een of de ander iets aan zijn of haar hoofd heeft. En dan trek je gewoon even aan trui of jasje. Aan de contactgestoorde mannen en verkilde vrouwen: Er zijn best veel mooie Nederlandse vrouwen.

De nederlandse vrouw houdt wel van onafhankelijkheid, geeft zich niet gauw bloot, kan behoorlijk arrogant overkomen tot het moment dat je haar aanspreekt en zij eigenlijk best een beetje onzeker is en zich verschuilt achter haar arrogante pokerface. De nederlandse vrouw komt bij mij vaak als heel correct over en stijfjes. T mag wel iets losser en temperamentvoller!!!! De Nederlandse vrouw is: Vooral niet gecharmeerd van mannen die oppervlakkig zijn en alle vrouwen uit een land over een kam te scheren.

Vandaar waarschijnlijk de grote hoeveelheid gefrustreerde reacties van mannen. Een nederlandse vrouw, weet geeneens wat een vrouw is, en snapt niet wat een echte kerel is. De Nederlandse vrouw is zelfingenomen en egoïstisch en houdt zich alleen bezig met haar eigen wereldje.

Sommige vrouwen zeggen wel eens dat de man geen idee heeft wat een vrouw belangrijk vindt, maar in principe hebben de meeste vrouwen ook geen idee wat een man wilt. Je moet voor de nieuwsgierigheid maar eens een dating-site bekijken en dan valt je mond open van verbazing over eisen die ze stellen. Bijna alle dames willen een man met een: Het is allemaal zo berekend en koud?

Na het lezen van bovenstaande reacties begrijp ik iets niet. Ik wil een man die mij op waarde weet te schatten en van mij houd. Die samen met mij de uitdaging aan wil gaan. En die met mij samen wat van hetleven wil maken. Ik zit niet op een ongeinteresseerde mid life crisis type te wachten met hbo en een dure lease bak. Ik wil een autochtone hollandse man die van mij houd, die mij respecteert, eerlijk is en oprecht, die graag een knuffel krijgt en weggeeft.

Helaas is deze autochtone vrouwelijke single hem nog niet tegen gekomen. Qua elegantie valt er ook nog een hoop bij te spijkeren, het lijkt wel hoe noordelijker hoe harkeriger. Wel eens goed om je heen gekeken op een gemiddelde dansvloer hier? Ze weten vaak wel precies wat ze denken te willen. Vaak blijken ze leuker te zijn als je ze een beetje leert kennen. Kortom goeie redenen om vrijgezel te blijven, met het open grens beleid is er altijd hoop op wat frisse input van wat meer natuurlijke dames, die van hun eigen vrouwelijkheid uitgaan, en niet dat onzekere op de ander gerichte gedoe.

Aan al die cynische negatieve mannen hier dat is nu net de reden dat zoveel vrouwen dus alleen blijven en jullie daardoor single! Denk daar maar eens over na. Jullie hebben een eisenpakket van hier tot Tokio waar de Nederlandse vrouw aan moet voldoen. Maar aan ieder mens mankeert wel wat dus ook aan de Nederlandse man.

En helaas is dat realiteitszin. Leg de lat wat lager accepteer elkaar met schoonheidsfoutjes en gebreken en dan komt het met een relatie met de Nederlandse vrouw wel goed! Oh heren jullie zijn: Misschien is dat wel ook de reden dat vrouwen voor veel oudere mannen gaan! Die willen wel moeite doen voor de Nederlandse vrouw. Heren succes met jullie negatieve kijk op de Nederlandse vrouw nu maar hopen dat je er ooit een krijgt. Niet veel Nederlandse vrouwen kunnen dat. Een vrouw hoeft maar heel weinig te doen om dat op gang te brengen en er een klein beetje voor open te staan.

Kleding en uiterlijk geven veel signalen, als je die ook maar gebruikt. En geloof me, ook dikke vrouwen, magere vrouwen kunnen waanzinnig boeiend zijn als ze zich zelfbewust kleden, verzorgen en eens lief lachen en vooral, iets te vertellen hebben.

Ik ken een hoop boeiende en buitengewoon aantrekkelijke nederlandse vrouwen, maar de dans van verleiden kunnen bijvoorbeeld zuid-europese vrouwen echt veel beter. Nederlandse vrouwen lijken soms wel erg bang, maar dat gezegd hebbende: Nederlandse vrouwen staan open maar niet voor iedere Nederlandse man, en dat willen mannen niet accepteren!

Als ik aandacht geeft aan een man ik ben volslank, kleed me leuke en netjes, heb een goede babbel, naturelle make up ect ect denken de meeste mannen: Ha, leuk dit gat ga ik vanavond vullen sorry voor platte uitdrukking maar dit voelt een vrouw feilloos aan en trekt zich terug tenzij ze acuut seks nodig heeft en na een nacht is het voor jullie over en uit.

Jullie worden dan niet gezien als een goede partner op alle vlak voor de toekomst. Jullie kans is verkeken. En dan zijn de meeste Nederlandse mannen boos en dan krijg je meest bovenstaande haatdragende reacties op de Nederlandse vrouw, terwijl jullie hier zelf debet aan zijn.

Trouwens als je je uitweg zoekt bij een buitenlandse vrouw zegt dat iets over jouw als Nederlandse man. Zou niet met haar willen ruilen. Ben trots om een Nederlandse vrije vrouw te zijn, en dat zal altijd zo blijven.

Niemand pakt mij en andere Nederlandse vrouwen dit ook af! Weet je hoe vrouwen dit vertalen? Oh, de Nederlandse man heeft een slavinntje nodig die op zijn mama lijkt met extra optie seks.

Daarin tegen hebben deze mannen macht over deze buitenlandse vrouwen vanwege geld en verblijfsvergunning. Over buitenlandse vrouwen die al hier wonen die zoeken alleen een Nederlandse man voor de poen en houden er een buitenman van eigen nationaliteit op na.

En jullie maar geloven dat deze vrouwen jullie toegewijd zijn. Maar goed kies er maar lekker voor. De Nederlandse vrouw wil deze mannen dan ook niet. Ik ben niet bang voor de Nederlandse man zou niet weten waarom.

En er zijn heel veel Nederlandse vrouwen die het verleiden heel goed kunnen en lekker kunnen dansen. Waarschijnlijk komen de mannen niet op de juiste plaatsen om de juiste Nederlandse vrouwen te ontmoeten, want ja wat de Nederlandse man niet kent dat vreet hij niet.

Mijn conclusie aan de Nederlandse man kijk eens buiten je comfort zone, denk niet alleen met je jonge heer en wees een galant tegen een vrouw en je zal zien dat zij open gaat staan voor jou. En praten over geld, exen, seks en je mama is een afknapper op een date. Dus mannen doe met deze info je voordeel we zijn echt niet zo moeilijk als jullie denken en de pers soms suggereert.

Vrouwen geven wel degelijk flirt signalen aan mannen die ze leuk vinden, maar de meeste mannen zien die non verbale signalen niet eens. En inderdaad als we mannen niet leuk vinden en geen aandacht van de persoon ik kwestie willen dan laten we ze dat duidelijk merken.

Jullie doen precies het zelfde! Ik moet niets van allochtonen mannen hebben en een nee accepteren ze niet dus dan maar heel duidelijk non verbaal laten merken dat je die man niet ziet zitten. Als je niet wil luisteren naar het antwoord van een vrouw dan maar voelen.

Wat je zaait zal je oogsten. Het is maar hoe je ernaar kijkt want mannen vinden niets belangrijker dan een vrouw veroveren, niets is zo geil als de bevestiging krijgen dat je als man een vrouw helemaal gek kan maken. Volgens mij en ik ben geen vrouw dus geen expert vinden vrouwen niets geiler dan een man die haar volledig op een voetstuk zet, die alles zouden doen om haar te veroveren en te koesteren….

Het is maar hoe je ernaar kijkt want ik heb uit betrouwbare bron vernomen dat seks echt een leuke bezigheid kan zijn, ofschoon je gelijk hebt als je zegt dat het gaten vullen is… als je het zo bekijkt lijkt het mij ook niet echt smakelijk…. Sja, je zult wel gelijk hebben dat sommige mensen gewoon geen zin hebben in een bepaalde ander, maar ging het nu niet juist om wat er niet werkt als je wel zin hebt in die ander?

Er zijn hele leuke nl. Ik denk dat als je als vrouw vindt dat je niet voldoende respect of liefde of aandacht krijgt, je daar best wat aan kan doen.

Ik zie genoeg vrouwen waarvan ik denk dat ze eigenlijk heel leuk zijn, maar zo ontzettend hard to get spelen dat ze eigenlijk niet meer meespelen. En dat vind ik toch echt wel jammer, want een paar hakjes onder een mooi jurkje en vooral een gulle glimlach en mannen klimmen in de hoogste boom… en ga me nou niet vertellen dat alle vrouwen in nl zo zijn, want er zitten een hoop lelijke chagrijnen bij.

Zelfs in Engeland en Duitsland is dat nog beter…. Jij maakt het tot aannames en hier gaat het dus al fout. Ja, communicatie is een moeilijk ding. Als de man niet begrijpt wat de vrouw zegt vraag het dan. Het voorkomt een hoop problemen tussen man en vrouw. Ja, het is leuk om verovert te worden. Maar als het meerdere keren per dag geprobeerd word ben je er ook als vrouw wel eens klaar mee.

Want elke man denkt kans te maken en gaat er voor en dat mag. Maar dat betekend ook kans op een blauwtje lopen, ja ik loop ook wel eens een blauwtje.

Geeft niks volgende keer beter zeg ik altijd. Kan man dat niet handelen dat blauwtje flirt dan ook niet. We hebben ook nog andere belangerijke zaken aan ons hoofd vandaag de dag als alleen maar rondlopen, mooi zijn en glimlachen.

Wie zegt dat seks niet leuk is? Je trekt een conclusie over iets wat voor iedereen persoonlijk is. Er zijn in Nederland nog heel veel vrouwen die geen respect, liefde en aandacht krijgen.

Maar dat geld denk ik ook voor mannen. Niet iedere vrouw speelt hard to get. Zou jij of een andere man met bovenstaande zaken stralend glimlachen? Lachen jullie 24 uur per dag? Nou, die man moet ik nog tegen komen! Waar kan ik hem vinden? Een paar hakjes onder een mooi jurkje.

Alleen de verklein woordjes al die je gebruikt, daarvan ga ik als vrouw al steigeren en menig andere Nederlandse vrouw ook. We zijn geen barbiepopjes! Wie zegt dat een mooie chique broek met blokhak niet vrouwelijk en sexy is?

Niet iedere vrouw kan lopen op hakjes, Niet iedere vrouw is een jurkjes vrouw. We zijn niet verplicht om alleen maar te voldoen aan jullie eisen en wensen. Voldoen jullie dan altijd aan onze wensen? Hoop Nederlandse Vrouwen zien mannen graag in een mooi pak met stropdas, mooie spijkerbroek met gestreken overhemd en gepoetste schoenen, of een goed passend uniform. Nou er zijn maar weinig mannen die zo gekleed gaan vandaag de dag! Hier ga ik als vrouw nu spontaan van stralen, glimlachen en ga vanuit mijzelf al flirten!

Wil niet zeggen dat een anders gekleden man geen kans maak. Bekijk ik per persoon. Laat vrouwen vrouw zijn in haar doen en laten, lachen,spreken, dragen van kleding ect. Trouwens vrouwen moeten wel mee in de Nederlandse mannen maatschappij er is geen ruimte om vrouw te mogen zijn. Kijk maar eens naar uniformen die vrouwen dragen. Ik snap een ding niet als al die Nederlandse vrouwen zo chagarijnig zijn waarom word er onder de Nederlanders dan nog vollop getrouwd, relaties aan gegaan en kinderen geboren?

Ligt het misschien niet aan jou en aan andere bepaalde Nederlandse mannen dat vrouwen boos kijken? Moon, ik begin je steeds leuker te vinden maar als je hier een wedstrijdje verplassen van maakt dan ga je dat toch verliezen…. Heb ik niet gezegd dat er aan de nl man ook wel wat schort? Aan iedereen schort wel wat, maar het gaat wel om de manier waarop je ernaar kijkt. Ik begrijp best dat je met PMS of een sterfgeval in de familie of wat dan ook helemaal geen zin hebt om het spel te spelen.

Maar als je als nl vrouw dan wel wilt spelen helpt een tuinbroek en klompen niet dit is dus overdreven, een trainingspak was wellicht een beter voorbeeld. Het gaat niet om het reduceren tot barbiepopjes maar om de signalen die je afgeeft. Daar zit vast een heel interessante en boeiende vouw achter, maar wat als je op grond van een defensief uiterlijk al uitstraalt dat je helemaal onbenaderbaar bent… Als je dat graag wilt is er natuurlijk ook niets mis mee. Al dat ge-vergelijk tussen mannen en vouwen gaat nu, 40 jaar na de seksuele revolutie, eigenlijk nergens over.

Mannen zijn mannen met hun wat rechtlijnig denken en zelfoverschatting en inderdaad de neiging tot het wat bot beschrijven van alles wat met vrouwen te maken heeft. Als je als man echt wil succes wil hebben dan dress for succes en ga inhoudelijk in op alles dus niet alleen oppervlakkig.

Vouwen zijn vrouwen, en ik vind dat die vooral vrouwelijk moeten zijn. Dat is niet onderdanig of minder dan mannen, maar hier geldt hetzelfde: Blogdog zelf draagt doorgaans inderdaad een nette spijkerbroek, zelf!

Ja, ik mag je ook wel. Je durft ten minste het gesprek aan te gaan. Hoop mannen doen dat niet en durven het misschien niet om wat voor reden dan ook. Zo blijft er een hoop onbegrip bestaan tussen mannen en vrouwen terwijl wel elkaar toch echt nodig hebben.

Niet alleen voor de seks maar ook op geestelijk en sociaal gebied. We vullen elkaar nu eenmaal aan. Wat bedoel je, letterlijk of figuurlijk? Nee, ik heb geen piemel dus verplassen dat lukt me niet.

Vind het ook niet erg om er geen te hebben. Ik hou wel van een potje verbaal sparren maar die conclusie had je denk ik al getrokken. Ja wel we kijken allemaal gekleurd. Helaas is dat niet anders. Zou best minder mogen bij iedereen. Klopt, tuinbroek, walgelijke uggs, kort haar liefst meestal rood, peuk in de mond, lurkend uit een fles aan de bar snap wat je bedoelt. Vind ik als vrouw absoluut ook walgelijk. Mij zal je het niet zien doen. Mijn minpunt erg direct en verbaal soms te iets aanwezig.

Maar dat heeft ook met mijn functie te maken. Dat word ook vaak door zowel mannen als vrouwen gezegd. Maar dat heeft met mijn verleden te maken. Dat s een heel verhaal daar zal ik je niet mee vermoeien. Als vrouwen defensief zijn heeft dat echt een goede reden.

Zou fijn zijn als mannen zich niet daardoor af laten schrikken maar het als een uitdaging gaan zien er door heen te breken. Ik heb nog nooit een mooi mantelpakje gedragen! Er nooit aangedacht om te passen laat staan te kopen. Maar je ziet het ook niet in de winkels, ja die oubollige dingen bij m en s voor 70 plus dames. Nou nee, dat trek ik niet aan en waarschijnlijk wil een man dat ook niet zien bij een leuke vrouw.

Ja Italie is heel anders. In Nederland als de meeste mannen een vrouw aan de haak geslagen hebben dan verdwijnt het flirten, het pleasen en teasen met de verliefdheid.

Een bos bloemen kan er niets eens vanaf laat staan dat hij denkt aan de dag waarop een stel verkering kreeg, verloofd of getrouwd is. Nou daar knapt een vrouw acuut op af hoor. Heb nog nooit een bos bloemen van een partner gehad! Vrees dat het bij veel Nederlandse vrouwen zo gaat. Seksuele revolutie heeft alleen maar verwarring gezaaid bij man en vrouw. Vroeger wist de man en vrouw wat de regels waren en vonden elkaar. Nu vind men elkaar nauwelijks nog.

Zie het groot aantal singles maar. Doe daar nog de hysterie van seksuele intimidatie aan toevoegen. Gevolg man flirt maar durft niet verder te gaan want stel de dame in kwestie de aanraking aan arm of schouder verkeerd op vat.

Dan is het leed voor de man soms niet te overzien. MAar zijn wij wel zo vrij als we roepen? Er zijn een hoop onzichtbare regels die niet uitgesproken worden rond flirten en relatie krijgen in Nederland.

Klinkt goed zoals je je kleed, blogdog! Zou fijn zijn als meer Nederlandse mannen dat zouden doen. Ik knap zo af an vieze ongestreken kleding, spijkerbroeken met kruis op de knieen, afgetrapte gympen, ongepoetste nette schoenen, verkeerd gestrikte stopdassen, baseballpet, oorbellen in, spugend op de grond, straattaal sprekend, te kleine overhemden niet bij elkaar passende kleding.

Ik knap hier als vrouw acuut op af. Ik moet de eerste man nog tegen komen die mij als een godin behandelt. Helaas nooit mogen ervaren. Die ongeschreven regels zijn best ergens goed voor: Niet iedereen beheerst die taal even goed denk ik. Dus komen signalen niet of heel onhandig over. Vrij ben je pas als je je niets aantrekt van heersende regels en conventies.

Hoeveel vrouwen en ook mannen kopieren elkaar alleen maar, durven eigenlijk niet echt buiten getreden paden te treden. Dat gaat natuurlijk niet werken als je daarmee afstand tussen elkaar creeert. Soms moet je gewoon lef hebben en uit je comfort zone stappen -zoals je zegt-, dat geldt voor zowel mannen als vrouwen.

Italianen zijn uiteindelijk ook hartstikke flirterig, ook buiten hun relatie. Ik weet niet of ik dat slecht vindt, want soms is dat best spannend en bevestigt het dat je geen grijze muis geworden bent. Daarmee hoef je nog niets af te doen aan je relatie….

Haha, mantelpakjes hoeven zeker niet oubollig en truttig te zijn. Het was indertijd een vrij revolutionair ontwerp, om juist vrouwen elegant en goed gekleed van hun beste kant te laten zien.

Veel mensen spraken daar toen schande van, maar intussen…. En Uggs, ja dat is kopieergedrag ten top.. Ik denk dat man en vrouw eigenlijk het zelfde willen maar ieder het van een andere kant benaderen. En hierdoor soms miscommunicatie ontstaat. Door de media en sociale controle en heersende gedachten en invloeden is niemand vrij en dat is jammer. Ja hoor ik heb het ook wel eens verknalt tijdens flirten omdat ik de juiste stap niet maakte.

Nog erge spijt van. Geen kans gehad te corrigeren. Man nooit meer gezien. Hij was echt de moeite waard!!!! Flirten kan ook gebruikt worden alscompliment niet alleen om aan een partner te komen. Ook dat word vaak in Nederland gedacht dat je alleen maar moet flirten om aan een partner te komen. Flirten zie ik ook niet als vreemdgaan. Aan de Nederlandse mannen die de Nederlandse vrouwen, zuur, koud en kil, lelijk en seksloos vinden, ik zou jullie wel eens in het echt willen zien!

Ben benieuwd of jullie zo knap, hot, sexy en modieus gekleed gaan in het dagelijks leven? Zonder dat je het weet heb je mij meer hoop gegeven. Dress for success doe ik volop.

Lekker ruiken, zonnebank, Sanadome… ik denk dat het goed is. Nu nog leren communiceren met de meiden. Ik heb twee vragen aan de vrouwen hier:. Hoeveel moed moet je wel niet hebben om Nederlandse vrouwen te benaderen? Nederlandse vrouwen kijken alsof ze van plan zijn om je meedogenloos af te wijzen. Dit is geen verwijt. Ik probeer het te begrijpen. Vandaag zag ik er een mooie meid naar me bleef kijken. Ik had het niet in de gaten maar toen ik naar haar wilde kijken trok ik de conclusie dat haar blik zeker 3 seconden op mij gericht was.

Wij liepen in de tegenovergestelde richting, ik met enige haast onvoorbereid. Het feit dat je 10 meter terugloopt verraad je al.

Hoe zou een tot 30 jr hier tegen aankijken? Niet te benoemen , je kunt het niet in een hokje plaatsen, Iedereen is anders , en wat jij lelijk vind , vind ik misschien wel mooi. Veel vrouwen gunnen je maar die drie seconden, en dat zou best meer mogen zijn, maar Oefen het in de spiegel, op je kat, whatever.. Glimlach zo overtuigend mogelijk, en meen het! En als ze dan teruglacht, dan is het ijs gebroken, en dan is de stap nog maar heel klein om een gesprekje aan te knopen… het is te simpel voor woorden.

Ik wil je niet te tellen geven hoe vaak ik een beetje stoer dacht te doen als een vrouw ook maar een beetje belangstelling toonde. Juist bij de leukste vrouwen, en ik heb ze allemaal hard weg zien lopen… o, wat heb ik veel vrouwen weg zien lopen… Als je het ijs weet te breken komt dat gesprekje, dat kopje koffie, dat telefoonnummer, dat avondje afspreken en al het moois daarna vanzelf wel.

Of niet, maar geloof me, dat weet je zelf dan ook gauw genoeg. Iemand die spontaan lacht is nooit, nooit een bedreiging…. Kijk, normaal gesproken gunnen vrouwen mij geen blik waardig. Nu ik extreem let op mijn voorkomen zoals eerder in de reactie vermeld zie ik dat het steeds beter gaat. Dus die drie seconden was al behoorlijk wat.

Ik stond even paf hahahaha: Kerels die hun best doen begrijpen elkaar en maken de wereld net iets mooier zoals een vrouw dat doet als zij op haar uiterlijk let. Het is bekend dat niet iedere vrouw hetzelfde is. Maar haar afweersystemen tegen flirtende mannen is van een kille aard. Ook ik ben in Milan geweest. Maar andere landen hebben die ook. Neem het met een korreltje zout: Keer op keer zie ik een patroon tegenkomen hoewel ik nog maar nieuw ben op deze site.

Nederlandse vrouwen ook de Nederlanders in het algemeen hebben geen smaak en denken erg functioneel. Dit zie je weer terug in mode onbewustheid. Vergeleken met Aziatische of Zuid Europese steden lopen de Nederlanders maar slonzig bij. Kijk alleen al naar die gekleurde zeil of camping jassen die ze massaal dragen als je bijvoorbeeld op het perron op de trein staat te wachten.

Het is functioneel kleden, lekker warm, regenafstotend dus kan dus ook over een rokje, getver! Ik moet eerlijk zeggen: Wat ik maar wil zeggen: Functioneel betekent niet dat je naar kantoor gaat alsof je de marathon moet lopen. Ik ben een Nederlandse vrouw en lachen doe ik zelden het is niet anders.

Ik heb een strenge blik mee geboren maar ik sta wel degelijk open voor mannen, praatje, geintje en flirt. Nee, ik ben niet arrogant en voel me niet te goed voor jullie. Al denken jullie dat helaas wel! Stap trouwens zelf ook af op mannen om gesprek aan te knopen en ook dat word door mannen niet altijd gewaardeerd en laten dat heel duidelijk merken.

Geef jullie mannen 1 advies. Laat je niet leiden door de blik op het gezicht van een vrouw! Spreek haar spontaan aan en wedden dat ze met je in gesprek gaat?! Ik hoor zo vaak van mannen: Blij dat ik een gesprek aan geknopt heb. Word zo moe van mannen en vrouwen die andere Nederlanders op hun uiterlijk, uitstraling, kleding ect afzeiken! Zou zeggen kijk eerst naar je zelf en dan naar de rest.

Mijn ervaring is diegene die de ander het hardste afkraken zelf er ook niet perfect uitzien, meestal op geen enkel vlak. Mensen kunnen misschien wel geen geld hebben voor luxe kleding?! Zie ze het niet dt het anders kan. Weet je hoe het voelt heel je dag flirtende mannen om je heen te hebben, heren? Probeer eens in te beelden vanuit man en vrouwelijke kant hoe jullie dit zouden vinden als het dag in dag uit zo gaat.

Graag jullie reactie hierop. Dames hebben ook weleens een dag dat ze niet lekker in hun vel zitten en niet openstaan voor een flirt. Op een goede dag vind ik het leuk en flirt terug ongeacht het aantal mannen dat metmij flirt maar er zijn ook mannen die het aanzien niet waard zijn, te opdringerig ect en daarom kunnen vrouwen hun schild optrekken.

Dus mannen flirt erop los of de vrouw nu wel of niet lacht. Flirt ze niet terug is dat een gemiste kans voor haar, voel je niet rot en afgewezen dat is nergens voor nodig. En flirt eens voor een 2 e keer met haar op een ander tijdstip dikke kans datze wel reageert. Trouwens door de opdringerigheid van een hoop niet westerse mannen in dit land word het schild van de Nederlandse vrouw dikker.

Als je als man denkt dat je maar 3 seconden bij een vrouw hebt om binnen te komen om echt contact met haar te leggen heb je het mis. Je hebt veel meer tijd als een vrouw interesse in je heeft. Het aankijk- en wegkijk spelletje is daar uitermate geschikt voor om te kijken of een vrouw echt interesse in je heeft heren.

Gebruik dat nu eens wat vaker, i. Trouwens binnen 1 blik deelt een vrouw de man in een catagorie in. Hoe werkt het bij een vrouw het mannenscannen bij de 1e ontmoeting in de kroeg, op het werk, in restaurant, buiten op straat, vul verder zelf maar in Vrouw ziet man scant hem en deelt hem in 1 van de 3 catagorie in.

Categorie 1 Ongeschikte man Deze Man verdwijnt na 1 blik definitief bij de vrouw. Ze bekijkt hem nooit meer. Geen kans voor een man wat hij ook doet! Het is direct over en uit. Platonische vriend, Man is oke, maar word in de catagorie vriend in gedeeld mag alles behalve haar partner worden en zal helemaal geen enkele seks met haar hebben ooit in zijn leven. Ook hoopt hij erop, probeert hij het, het is tervergeefs!

Mag wel naar haar luisteren, raad geven en troosten, vergezellen met uitstapjes ect maar verder niets. Man 3 dat zijn maar weinig mannen die hier voor in aanmerking komen.

Potentiele partner, flirtable en de goede man slaat haar aan de haak en krijgt een relatie met haar. Ze gaat volledig voor de relatie met de man die zij uitgekozen heeft, maar geeft jullie de illusie eer dat jullie het allemaal voor elkaar gekregen hebben bij haar.

Cadeau van de vrouw aan de man. Mannen hebben wel degelijk kans ook als een vrouw niet glimlacht! Snap niet dat je je als man hierdoor laat afschrikken. Het is de totale uitstraling van een vrouw waar een man naar moet kijken en op af moet gaan i. Als je als man alleen maar op een glim lach van de vrouw wacht laat je als man misschien wel de vrouw van je leven lopen. Dat zou jammer en zonden zijn heren! Waar is jullie doorzettingsvermogen?! Ik lach zelden, maar aan mannen die mij aanspreken en met mij flirten, aan dates, telefoonnummers, koffie drinken ect.

Hoeveel lef heeft de man? Als een man zich hierdoor laat afschrikken waar schrikt hij dan nog meer van? Is hij wel capabel genoeg om haar door moeilijkheden te loodsen als ze verder met hem gaat? Mannen kijk nu eens verder dan je neus lang is. Jullie testen ons maar wij testen jullie ook! We willen het beste van het beste van de mannen. Evolutonair bepaald bij beide seksen!

Dat willen jullie toch ook van de vrouwen het beste van het beste of niet? Het is een verademing om naar buitenlandse dames te kijkem en wat eentrieste vertoning is het met de vrouwen in nederland.

Elke dag zit ik in de trein en metro opweg naar werkcen vergelijk is wel eens de vrouwen. De nederlandse vrouwis gewoon de weg kwijt tussen 18 em 23 is het nog leuk msar daarna is het gewoon huilen met de pet op. Geen verzorging potten kapsel allemaal uggs aan. En als die klep opengaat dan er gedrochtige stem uit alleen maar zeiken en zeuren of ze beste van de wereld zijn. Kijk naar belgische franse italiaanse andere landen dames die hebben teminste flair en stijl.

En blijven altijd vrouwelijk daar kan je vsn houden niet van een boerin met uggs. Sorry hoor ik denkcals ze wat beter hun best deden vrouwelijk te blijven ipv een kerel te zijn zouden we meer nederlandse man en vrouw relaties hebben.

Want ik heb gevoel dat meeste nederlandse mannen naar buitenlandse vrouw kijken ipv nederlands. Begin eerst maar eens Nederlands te leren schrijven. Ik ben een echt Nederlandse vrouw en straal stijl en klasse uit. Nee geen rood potten kapsel en uggs. Blijkbaar kijk je niet goed of woon je in het verkeerde deel van Nederland. Maar kies maar voor een buitenlandse maar niet janken als je levenslang ook haar familie in het buitenland mag onderhouden. Kijk dit is de reden waarom een hoop Nederlandse vrouwen ook geen nederlandse man meer willen.

Helaas zijn er heel veel Nederlandse mannen te dom omdit te snappen. Veel Nederlandse mannen hoor je alleen maar zeiken over exen, de kinderen, alimentatie en geld.

En zijn te gierig om op een date te betalen. Er zijn een paar uitezonderingen maar die hebben al jaren dezelfde hollandse leuke vrouw. Sorry voor mijn wagelijke Nederlands ik zie de fouten maar ik heb geen zin op mijn ipad steeds terug te gaan en te verbeteren. Lol wat ben ik lui met spelling hahahhaha Maar ik hoef geen vrouw te onderhouden ik ben er ook niet op uit omdat te doen.

Er zijn andere landen in deze wereld waar ze niet arm zijn of zelfs nog rijker dan in Nederland. Ik heb al een vriendin en we hebben beide een riante job en we zijn gelukkig samen ze is ontwikkeld vrouwelijk en stijlvol. Wat ze niet heeft is uggs grote bek en boeren gedrag. Maar daar zit ik niet mee hahaha. Het is messchien een opinie maar wel mijn opinie enzo heeft iedereen hun eigen mening erover.

Ik merk wel dat onder de jonge mannen dit vaak gedeeld wordt. Ja ken het probleem als je snel typt op de ipad. Hihihi Het is je vergeven. Nou je valt over de Nederlandse dames. Maar heb je wel eens naar een hoop Nederlandse heren gekeken? Wat een boeren zeg en sommige zijn echt te vies om beet te pakken dus een hoop Nederlandse mannen en vrouwen verdienen elkaar.

Ik noem ze baggerboeren en baggerboerinnen de enige juiste term voor deze mensen. Ik daarin tegen voldoe niet aan jouw beschrijving. Want ik verafschuw het beeld wat jij schetst over de vrouw met kort rood haar, peuk rokend en die vieze stink uggs. Lijkt wel of ze op pantoffels lopen en zo uit hun bed gekomen zijn! Maar ook als je wel netjes gekleed ben hebben heel wat Nederlandse mannen wat te zeuren. Te dik, te dun, te oud, je draait geen rokje, je draagt geen naaldhakken ect.

Ik ben klaar met de Nederlandse heren en ook met die opdringerige buitenlanders, je weet wel wie ik bedoel Amsterdam loopt er ook vol mee. Net als heel het westen van het land. De Nederlandse mannen ze zijn te gierig op alle vlak, ze behandelen je als hun werkmaat i. Nee, zolang de Nederlandse heren niet structureel veranderen ben ik er klaar mee. Ik heb een goed leven, verdien mijn eigen geld en dat kan ik prima zelf opmaken daar heb ik een Nederlandse vent niet voor nodig!

En zoals ik al zei, zijn er steeds meer jonge en oudere Nederlandse vrouwen met stijl en klasse die er zo overdenken. Saai, kleur en stijlloos. Stel je voor dat je eens ander bent. Zodra je de Moerdijkbrug overgaat verandert de vrouw, haar stijl en klasse.

Past helemaal bij mij. Zit daar ook liever als hierin mijn hometown Rotterdam. In het algemeen zijn Nederlandse vrouwen in heel veel gevalen uniek maar das niet posetieve. Ze interpreteren veel worden helemaal verkeerd: Zodra dat ze gescheiden zijn of uit elkaar gaan, zoeken ze koste wat kost een andere man: Dat hun acties veel consequenties heeft.

Nederlandse man lijkt op een leeuw die geen tanden heeft. Hij is geen jager! Nederlandse vrouwen nemen zelf initiatief. Daardoor nemen mannen geen actie.

Ik vond hem best abnormal en onaangenaam. Wat in de natuur normaal is: Merk het zo vaak. Ik jaag graag even vinden ze het leuk maar als het te serieus word rennen ze weg. Gaat dit onderwerp nu over de nederlandse man of de nederlandse vrouw? Wetenschappelijk onderzoek heeft al lang aangetoond dat mannen weliswaar jagen, maar dat bijna in alle gevallen de vrouw daartoe de aanleiding geeft.

De vrouw laat meestal merken dat ze wel gejaagd wil worden en voor mannen hoort dat als een rode lap op een stier te werken. Dan is het vaak een verloren wedstrijd voordat die begonnen is…. Daarom dat ik ook al eerder gepleit heb voor het geven van duidelijkere signalen of je al dan niet geinteresseerd bent, we hebben het over aankijken gehad, we hebben het over kleding gehad we hebben het over luchtjes gehad… allemaal signalen. En ook hebben we het erover gehad dat het spel belangrijker is als de knikkers… Een lekkere broeierige flirt is zeker zo leuk, ook als het niet meteen resulteert in een vrijpartij.

Misschien zijn we allemaal een beetje bang om hieraan toe te geven, maar gezien het feit dat veel reacties hier wat ontevreden van toon zijn zou het zinvoller zijn om een beetje avontuurlijker te zijn en het spel te spelen. Mannen delen vrouwen ook binnen een blik in! Eenmaal ingedeeld is je kans verkeken, de enige kans die je heb is op eenmalige seks categorie 2 om vervolgens gedumpt te worden en met een beetje mazzel gaan zijn vrienden er ook nog overheen. En een lol dat ze hebben met elkaar!

Vrouwen categorieën volgens de mannen: Categorie 1 Nee dank je! Goed voor het bed en dumpen die griet! Interessant zou de vrouw van mijn dromen kunnen en mogen zijn. Zolang mannen zich als horken blijven gedragen op alle vlakken en signalen niet willen begrijpen zal het nooit niets worden! Natuurlijk zijn er uitzonderingen van mannen die het wel begrijpen.

En mannen accepteer nu eens dat er vrouwelijke jaagsters zijn! Geniet ervan en voel je niet op je … Getrapt! Dat is wel zo, mannen delen vrouwen ook met een blik in. Net als pandaberen of eender welke diersoort. Ik vind het ook lastig, want signalen dringen soms pas de volgende dag tot me door: Ik ben het dus wel met je eens, maar ik vind ook dat vrouwen die er moeite voor doen om begeerd te worden, die zich iets sexyer kleden en iets meer aandacht besteden aan hun houding en uitstraling een stuk makkelijker mijn aandacht krijgen.

Als je me me niet ziet zitten, dan heb je niet goed genoeg gekeken! Dat vind ik dan wel weer jammer. Het is eigenlijk altijd leuker als je echt interesse hebt voor elkaar en ook aanleiding geeft om die interesse te verdienen. En de wereld ziet er gewoon veel mooier uit met mensen die zich weten te presenteren. Niet om nou te zeggen dat elders alles veel beter is, maar zichzelf presenteren is Nederlanders niet echt eigen vergeleken bij veel andere landen.

En ik moet een ding kwijt over al die zure reacties: Maar misschien ben ik hier tegen windmolens aan het vechten…. Ik doe zeker moeite om er leuk uit te zien! Ikben open en eerlijk, en als ik een leuke man zie ga ik ervoor. Ik zie mannen als mannen!

Maar helaas moet ik ondervinden dat erheen hoop mannen horken zijn omdat ze zich niet weten te gedragen tegen over een vrouw. Onder vind dat regelmatig, helaas. En ja, dan word je gedachte en blik wat gekleurd.

Sorry maar het is niet anders. Blijkbaar is hetvolkssport nr1 geworden bij dames en heren om de andere tegenspeler in de zeik te nemen. Ben blij op deze site terechtgekomen te zijn! Ben door ervaringen toch wat verbitterd geraakt, maar na de reakties gelezen te hebben blogdog en vrouwen , zie ik op de goede weg te zijn. En dat niet persé om op de versiertour te willen gaan. Uit ervaring is het toch raar dat als je als man luistert naar een vrouw je gauw als een lulletje wordt gezien, maar als je met vuist op tafel slaat er wel serieus naar je geluisterd wordt.

Misschien de verkeerde ontmoet? Ja, je bent niet de einige die een beetje verbitterd is geworden. Hier nog een maar dan in vrouwelijke vorm. Blijkbaar treffen de juiste mannen en vrouwen steeds de verkeerde op hun liefdes pad.

Maar gewoon ervoor blijven gaan. Doe ik ook ondanks dat het moeilijk is en je regelmatig de moed verliest. Maar de aan houder wint. Gewoon je eigen goed, leuk en verzorgd blijven kleden! Geld zowel voor mannen als vrouwen. Ik krijg er een kick van! En de vrouwen in mijn omgeving kunnen mijn bloed dan wel drinken.

Maar daar heb ik maling aan. Want het trekt mannen aan hoor als je netjes en stijlvol op je eigen manier gekleed gaat als vrouw.

Kleed me niet volgens de heersende normen wat heerst. Veel zwart met kleurig accent.

..

Gratis neuken nijmegen erotisch massage rotterdam


neuken in de vrije natuur homos pijpen elkaar

Dit is een interessante ontwikkeling. Natuurlijk wordt er nog steeds bezuinigd en hebben ze alle reden om tegen te zijn, maar ik vraag me nu wel of hoe solidair ze blijven met hun studenten. Tweets that mention 9 februari: Een constructieve avond waarop ook duidelijk werd dat de actiebereidheid onder de studenten groot is. Nieuwe initiatieven worden ontwikkeld en de groei van van kritische studenten in alle provincies neemt gestaag toe.

Van bezuinigingen kan geen sprake zij en iedereen die met een beetje gezond verstand weet dat er bij onderwijs miljarden bij moeten komen. Ondertussen verdienen de bankdirecteuren weer godsvermogens en is een tweede diefstalgolf begonnen. Ik mag hopen dat deze regering zich ervan bewust word dat ook studenten grenzen hebben. Tweets that mention Amsterdamse bezetters verklaren zich solidair met openbaar vervoer werknemers -- Kritische Studenten Utrecht -- Topsy.

Zijlstra laat Universiteiten strenger selecteren « Kritische Studenten Utrecht. Het College van Bestuur speelt dubbel spel door achter de rug van studenten dergelijke streken uit te halen. Een beetje schreeuwen en met het vingertje wijzen kan iedereen. Ik had juist het idee dat voor het eerst in lange tijd het CvB aan de goede kant staat.

Verder hoop ik dat jullie bij een volgende actie een minder fragiel pand uitkiezen dan het prachtige Drift Waarom bijvoorbeeld niet Drift 23? Dat kan wel tegen een stootje, mocht het daar onverhoopt op uitdraaien. Drift 21 staat vol met kwetsbaar antiek meubilair en instrumentarium, en het oude, broze sierstucwerk is ook niet bestand tegen bijvoorbeeld rondvliegende stoelen. Tuig… jullie eigen politieke mening door de strot willen duwen en dan nog pretenderen namens de studenten te spreken ook.

Ongefundeerde beschuldigingen aan het Universiteitsbestuur en ondertussen je zelf zo misdragen. Het enige alternatief dat in dit verband regelmatig door de VSNU genoemd is betreft het sociaal leenstelsel, ook voor de bachelorfase.

Het was inderdaad een uitzonderlijk mooi samenzijn aan de Drift deze dagen. Ik was er ook, alleen donderdag even niet.

Niet zomaar een bezetting, maar drie dagen samenzijn, films, lezingen en debatten over uiteenlopende belangrijke onderwerpen. Sprekers uit of over Iran, Puerto Rico, wetenschapsfilosofie, klimaat en nog veel meer. Discussies over activisme en de toekomst van de wereld. Uitwisseling van ideeën, mensen leren kennen. Mensen uit alle hoeken en gaten, groepen en leeftijden, diverse steden en landen. Studenten, activisten, werkenden, werkenden die studeren, activistische studenten, mensen uit de kraakbeweging die werken en activistisch bezig zijn en ga zo maar door.

Veel mensen die hun eigen weg bepalen, meningen vormen en dienovereenkomstig handelen. Een prachtige gelegenheid kennis te maken met andere vakgebieden en denkwijzen, dwarsverbanden leggen en van elkaar leren.

Een spontaan sociaal forum was het, een vrijplaats voor open discussie en meningvorming. Iemand deed het denken aan Griekse pleinen waar iedeereen vrij kan praten en discussieren.

Met de marmeren vloer en de zuilen heeft het ook wel een Grieks tintje. Op zulke pleinen is wellicht de basis gelegd voor onze westerse democratie.

En alles liep soepel, niemand is de baas, alles wordt onderling besproken, iedereen doet wat. Alcohol werd in beperkte mate gebruikt, een paar kratjes bier. En niet vergeten diverse losse organisaties die spontaan klaarstonden met brood en beleg, koffie en thee en warme maaltijden! En, zoals de bezetters zelf hadden besloten, vrijdagavond om elf uur begon het opruimen om de zaak om twaalf uur weer schoon over te dragen.

Helaas, als de kabinetsplannen op het gebied van hoger onderwijs doorgezet worden dan zullen we alleen nog maar vakidioten hebben in de toekomst die niks van de echte wereld begrijpen. Studenten zullen niet meer de tijd hebben om buiten hun eigen studie te kijken en iets van de complexe systeemcrisis te begrijpen die de wereld bedreigt. We verwelkomen jullie solidariteitsverklaring met de arbeiders van het GVB in Amsterdam. Toegankelijk onderwijs en toegankelijk openbaar vervoer liggen allebei onder vuur.

We hebben dezelfde overheid tegenover ons. Vandaag zijn de arbeiders van het openbaar vervoer in Amsterdam in staking gegaan. Het zou heel goed zijn als jullie ook praktische uitdrukking weten te geven aan jullie solidariteit met de GVB-arbeiders door een afvaardiging van jullie naar hen te sturen en hen 1 de solidariteitsverklaring aan te bieden. Gelukkig gaat dit steeds meer mensen opvallen.

Beste meneer joker, wil je je propaganda voor je website aub niet meer op deze site doen. Volgende keer halen we het er gewoon weer af. Zelfs al zou de democratie werken met totale transparantie en volledige verantwoordelijkheid dan nog is het in het beste geval: In de hedendaagse wereld is dat beter dan dictatuur van een minderheid, maar er is weer een nieuwe stap mogeluk: Het op persoonlijke basis delegeren van verantwoordelijkheden kan handig zijn.

Het is gewoon achterhaald. De mis-leiding begint bij het afgesneden zijn van de eigen autoriteit. Na het lezen van dit artikel vraag ik me oprecht af of de auteur enig zicht heeft op de resultaten van lobbygesprekken.

Zeer sterk artikel, heerlijke quote ook weer van Chomsky. Het is een tijd van sociale afbouw waarin zich nieuwe instituties zullen vormen na de metafosische winterperiode in de gecshiedenis. We zouden de instelling moeten hebben om meer actief te zijn tegen de afbouw die de neo liberale stroming veroorzaakt.

Trots kun je slechts zijn op jezelf als je je niet mee laat slepen in deze ongure modderstroom. Ik ben helemaal akkoord met de volgende formulering: Ik denk dat het aan ons is om te laten zien dat dit zo is. Maar het is belangrijk hier conclusies uit te trekken. Morgen, op 17 februari, komen er duizenden mensen uit andere groepen strata bij elkaar op het Malieveld in Den Haag.

Eén klasse, één strijd. Ik heb er echter vrij veel mening over, en ben slecht in stukken kort houden… de lezer is gewaarschuwd! Eerst een beetje in de marge, er wordt gesteld: Is dat echt zo? Wat je in beide gevallen laat zien is namelijk hezelfde: Maar goed, dit terzijde.

Het artikel behandelt de verschillende strategieën die de LSVb hanteert. Volgens mij handelt en handelde de LSVb altijd vanuit de gedachte: Het doel is altijd het tegenhouden van slecht beleid of proactief het invoeren van nieuw goed beleid.

Soms ligt daarbij de nadruk op lobby, soms op actie, soms op de media, maar deze zaken zijn nooit een doel op zich. Misschien is het goed om in het achterhoofd te houden: Zij worden ondersteund door een hoop medewerkers, tientallen vrijwilligers, betrokken oudbestuurders en hun lokale lidbonden.

Er wordt op het kantoor van de LSVb heel goed en heel veel nagedacht; er is een grote feitelijke kennis, maar ook een groot politiek bewustzijn en kennis van welke partijen in de regel ontvankelijk zijn voor welke argumenten. Een LSVb weet wederom in de regel heel goed voor welke strategieën een bewindspersoon of parlementariër vatbaar is en of persoon in kwestie überhaupt ergens vatbaar voor is.

Maar laten we, net als in het artikel, wat verder ingaan op de actiestrategie van de LSVb. Zoals terecht gesteld wordt, hebben de organisatoren van de 21e geprobeerd een zo breed mogelijke groep aan te spreken en zo veel mogelijk studenten naar het Malieveld te laten komen. Op de 21e probeerde de LSVb en de andere organisatoren inderdaad zelf de regie te houden van de actie: Ik denk het niet. Vooraf was al duidelijk dat het een niet radicale, misschien zelfs wat gezapige bijeenkomst zou worden met als doel zoveel mogelijk mensen op de been te krijgen.

Ik kan me voorstellen dat dit voor sommige mensen te slap was, maar dit is de strategie waarvoor gekozen is: Wat je daar ook van vindt: Zij weten niet, kunnen niet weten, dat als je na een demonstratie nog met vuurwerk naar de ME gaat staan gooien bij een ministerie of het binnenhof of je daar bij gaat staan kijken je waarschijnlijk een knuppel in je nek krijgt.

In dat kader vindt ik het eigenlijk wat onbeschoft dat andere clubs, op de dag van de 21e zelf, in Den Haag, andere activiteiten georganiseerd hebben. Dat je de opzet van de manifestatie slap vindt, prima.

Dat je liever radicaler actie wil voeren, moet je zelf weten, ik kan me er wat bij voorstellen. Dat je bereid bent om als martelaar voor het hoger onderwijs een tijd in de cel te zitten of een ME-knuppel te koppen, nice.

Maar, en dit is een hele belangrijke maar, ik vind ten principale dat je zoiets dan zelf moet doen, daar zelf de volle verantwoordelijkheid voor dient te dragen en je daar geen anderen bij in gevaar mag brengen! Ik heb grote moeite dat, onder de vlag van een groter protest waar men zelf blijkbaar niets mee had, groepen besloten hebben om radicale acties te gaan voeren, waarbij de meerderheid van de bij de 21e aanwezige studenten niet weet dat de kans dat het afloopt met een ME-charge groot is.

Als je ballen hebt organiseer je zelf je eigen actie, op een andere dag op een andere locatie. En laten we wel wezen: Dan heb je als organisatie de plicht om de mensen, die naar jou activiteit zijn gekomen, te beschermen. Ik heb dan ook weinig moeite met het optreden van de ordedienst bij het station.

De organisatoren van de 21e hebben hier hun verantwoordelijkheid genomen en gekozen voor de veiligheid van hun demonstranten. De organisatoren van de kleine opstootjes hebben andermans actie proberen te kapen voor eigen doeleinde en andere studenten in gevaar gebracht. In plaats van mee te liften op het succes van anderen, en vervolgens tegen die anderen te gaan zeuren dat ze je niet genoeg ondersteund hebben!

Ik weet niet welke clubs verantwoordelijk zijn voor de optocht naar OCW en het Binnenhof, maar aangezien dit stuk toch over strategie gaat: Als de landelijke studentenorganisaties na lang wikken en wegen besloten hebben dat het effectiefst is om te laten zien dat er breed verzet is tegen de plannen, tegen een achtergrond van verkiezingen, hoe slim is het dan om op eigen houtje iets radicaals te doen?

Hoe zeker ben je van je zaak dat dit iets positiefs bijdraagt? En ik heb in ieder geval nog geen enkel bewijs gezien dat het deze instellingen waren die stiekem hebben gelobbyt om meer geld op studenten te bezuinigen.

Volgens de schrijver is het niet de strijd tegen de langstudeerderboete, de bezuinigingen op de hogescholen en universiteiten en het afschaffen van de masterstufi; neen, het is de strijd tegen de neoliberalisering! Wat ik zelf ook van het neoliberalisme mag vinden ik zal een tipje van de sluier oplichten: Om het bot te zeggen: Deze werd groot en machtig door zicht te focussen op praktische, voor alle studenten tastbare zaken als kamernood, prestatiedwang en het gebrek aan medezeggenschap.

Toen de SVB in latere jaren radicaliseerde, onder invloed van de Kritische Universiteit-stroming steeds Marxistischer werd en zich bezig ging houden met politiek, economie en de wereldproblematiek in socialistisch perspectief, viel ze snel uiteen , onder andere in de vrouwenbeweging. Het verhaal is hetzelfde: Tot zover een stukje geschiedenis. Ben ik nu een deel van de oplossing? Of misschien toch een deel van het probleem?

Bij twijfel kan het m. Allereerst mis ik in je hele stuk solidariteit voor de strijd van de studenten, ondanks meningsverschillen voor de beste strategie. En ik zie geen afwijzing voor de zeer agressieve en repressieve houding van justitie mede mogelijk gemaakt door de ordedienst. Naar mijn mening had de ordedienst als een buffer kunnen figureren tussen demonstranten en politie, i. Niemand kan van tevoren weten wat voor effect een bepaalde strategie voor protest kan hebben, zelfs de LSVb niet in al haar wijsheid.

De acties na de manifestatie ontstonden inderdaad spontaan zoek spontaan op in je woordenboek en het waren dezelfde demonstranten die eerst op het Malieveld stonden en daarna besloten om door te demonstreren. Inderdaad het is logisch om te verwachten dat de ME een charge uitvoert op vreedzame demonstranten, juist wanneer er met eieren en vuurwerk gegooid wordt naar zwaar bepantserde voertuigen en bewapende ME.

Had de ME ook moeten chargeren toen er studenten voorwerpen gooiden naar Zijlstra tijdens de manifestatie? Volgens jouw logica wel. Het was ook gerechtvaardigd om in te slaan op demonstranten die geen kant op konden, die op de grond lagen en die tijdens het weglopen ook klappen ontvingen in hun ruggen. En niet te vergeten charges met paarden; logisch toch, als er een groep irritante studenten staan te demonstreren moet je ze overrijden en wegjagen met paarden, dat konden ze toch van tevoren weten!

Je hebt het vaak over clubjes die naar jou mening de demonstratie probeerden te kapen voor hun eigen doeleinden.

Is het zo dat dissidenten radicale groepen en individuen zich vooral stil moeten houden en zoveel mogelijk geweerd moeten worden? Dus politieke neutraliteit wordt geeist wanneer men afwijkt van de mainstream, maar daarbinnen mag de rest van politiek Nederland wel meeliften met het succes en van links naar rechts hun propaganda ten uitvoering brengen op het podium. Je geschiedenisles is aardig, maar ook eens gedacht dat er steeds nieuwe besturen komen in studentenorganisaties, die wellicht gewoon andere gedachten hebben en daarom anders te werk gaan.

Als je tijd hebt, kom dan eens naar een van de open bijeenkomsten of debatten om je kritische geluid te laten horen. Het is grappig dat je dit aanhaalt want dat is exact hetgeen wat ik de afgelopen maanden heb gezegd.

Misschien dat deze intern wel bestaat, maar deze wordt in ieder geval niet in een dergelijke vorm naar buiten toe gecommuniceerd. Je moet wel ernstig naief zijn om te denken dat het kabinet niet op de hoogte is dat grote delen van de maatschappij hierdoor benadeeld worden, is het niet direct dan wel indirect. Is het dan ook niet logisch dat het kabinet ook weet dat hier mensen tegen zijn?

Wat is het nut van je mening uiten als de andere partij deze al weet? Dat het oog van KennisKrisis vooral viel op de aankomende verkiezingen lijkt me geen geheim gezien de manifestatie na een gevatte speech van Proparia Cures vooral ontsproot in een verkapte verkiezingsstrijd.

Wel wil ik nog zeggen dat de ruim studenten die uiteindelijk naar OCW en het binnehof trokken echt niet allemaal radicale stenengooiers waren en dat dus wel degelijk een signaal afgeeft naar het vertrouwen in de parlementaire politiek in een dergelijke situatie. Allereerst is het handig om te vermelden dat er maar weinig mensen twijfelen aan de intenties van de mensen achter LSvB.

Ik geloof best dat zij ook graag deze bezuinigingen willen voorkomen. Dat is dan ook niet zozeer het probleem. Het punt is dat er niet kritisch naar het gehele stelsel gekeken wordt. De mogelijkheden worden inderdaad tegen elkaar afgewogen, maar dit is wel een redelijk beperkte set van mogelijkheden binnen een bepaald framework. Het probleem is niet zozeer dat de LSvB niet nadenkt over hun acties, als wel dat ze vooral in het paradigma van lobbyen en polderen blijven hangen.

Hun acties zijn gebaseerd op het beïnvloeden van politici op een vooral verbale intellectuele manier en dat is nu wel precies het probleem. Het kabinet heeft zat keuzes om ergens anders geld vandaan te trekken terwijl deze door het meest rechtse kabinet ooit niet overwogen lijken te worden.

Er is een groot geluid geweest vanuit de studenten zelf en ook mondjesmaat vanuit de Universiteiten en andere onderwijsinstellingen al was het vooral om hun eigen hachje te redden dus het zou duidelijk moeten zijn dat de des betreffende sector het in ieder geval geen goed idee vind. Wat nog erger is, is dat de LSvB niet alleen slechts een verbale manier van beïnvloeding wil hanteren, het wil de sfeer naar het kabinet toe ook nog eens vrolijk houden.

Het verpesten van de interne sfeer lijkt me nergens voor nodig, maar was het nou echt nodig om weer DJ Jordy en zijn partynummertjes uit te nodigen? Praten blijkt niet te werken en met een goede reden.

Het is helaas de keiharde waarheid dat je voor onderhandelingen altijd nog leverage nodig hebt. Wat hebben de studenten voor leverage in deze structuur? Gaat iedereen opeens radicaal niet meer naar college? Gaan mensen opeens nog harder hun mening uiten? Ons probleem is niet zozeer met de mensen achter LSvB als wel de structuur zelf. Het is een belangenorganisatie die optreed uit naam van de studenten in plaats van bestaat uit de studenten zelf let wel dat ik niet zeg dat dit compleet nutteloos is op dit moment.

Uiteindelijk worden de materiële omstandigheden van de individuele studenten en andere betrokken burgers benadeeld en deze mensen moeten zelf hun kritische mening hierover vormen en kijken wat er aan gedaan moet worden. Politiek is geen zaak die je af kunt schuiven naar een gespecialiseerd groepje die op ondoorzichtige wijze een strategie bepaalt en vervolgens slechts een beroep doet op de studenten om de moeite te nemen naar Den Haag te komen.

Dat was ook zeer duidelijk op de manifestatie zelf, al was het alleen al door het concept van een manifestatie, je staat 3 uur lang op een grasveld met nog 20 duizend mensen te luisteren naar politici. Op deze manier wordt je toeschouwer in een strijd die eigenlijk de jouwe is, je wordt als speler door de belangenorganisaties en de parlementaire politiek tot publiek gedegradeerd.

Het klopt dat KennisCrisis uiteindelijk geforceerd was om bepaalde keuzes te maken, zich te distantieren van de mensen op het binnehof en bij het OCW.

Maar deze situatie hebben ze zelf gecreëerd door de manier waarop ze het protest georganiseerd hebben, iets waar niemand ze toe gedwongen heeft. Ze hebben zelf besloten een zo groot mogelijk protest te houden met een hip podium, DJ, soundsystem, politici en zoveel mogelijk mensen, hetzij zonder daadwerkelijke mening. Ze hebben zelf besloten het zo politiek neutraal te houden terwijl dit een kwestie is die onmogelijk losgekoppeld kan worden van politiek. Het is nu eenmaal zo dat in de maatschappij en ook onder de studenten zelf groepen zijn wiens belangen door deze bezuinigingen op de lange termijn worden behartigd, wat uiteindelijk tot gevolg zal hebben dat je welliswaar een grote opkomst hebt maar dat ook onttrokken is van ieder daadkrachtig karakter.

Hun non-cooperatieve houding tegenover groepen die niet hun reformistische polder-karakter delen is waarschijnlijk meer een reden waarom sommige mensen de actie ervaarde als het kapen van een demonstratie.

Ik herhaal mijn bovenstaande vraag ook maar voor jullie. Erg makkelijk hoor, al die kritiek terwijl jullie geen flauw benul hebben wat er echt gebeurt en wat er wel bereikt is door gesprekken. Dan snap je echt niet hoe het werkt. De LSVb is een club die pretendeert enkel voor studenten op te komen. Prima als je vindt dat dit te mager is, maar organiseer dan je eigen protest en ga daar heel hard boe roepen tegen alles wat je tegenstaat. Ik snap niet waarom dit lachwekkend is?

Wat maakt het in godsnaam uit dat de LSvB enkel pretendeert voor studenten op te komen voor het niet naar buiten brengen van dergelijke informatie? Is de strategie van de LSvB zo ontzettend heftig dat het wel geheim moet blijven oid?

Je mag best een andere mening hebben, maar ga vervolgens niet huilen dat de andere partij onwetend is en vervolgens alle geopperde vragen passeren…. Het is inderdaad vrij makkelijk kritiek te hebben zonder alle informatie wanneer deze niet zomaar beschikbaar is. Hoe moeilijk is het om even in Utrecht het kantoor binnen te stappen en te gaan praten met de bestuurders, of simpelweg even te bellen en je te verdiepen in wat de LSVb doet?

Onwetendheid is geen enkel probleem; maar onderneem vooral zelf stappen om beter geinformeerd te worden. En hoe moeilijk is het om zelf een grote demonstratie te organiseren als je van mening bent dat de LSVb het niet goed doet?

Maar nee hoor, ook in dit geval in iets roepen vele malen makkelijker dan zelf de handen uit de mouwen schudden en nog veel meer studenten de straat op te krijgen. Dus je mag pas kritiek hebben op de LSvB als je persoonlijk bent gaan praten met de bestuurders? Dat lijkt me een vrij onhandige eis als er ~20k mensen zijn die potentieel een reactie willen hebben. Overigens zijn er vele manieren om contact of meer informatie te krijgen hoor.

Bellen en langsgaan leken me het meest voor de hand liggend. Voor mijn verhaal is het niet zo relevant hoe erg het was, hoe excessief of onnodig. Terechte keuze en hun verantwoordelijkheid.

Daarmee praat ik geen enkele schuimbekkende ME-er goed, die met een rood waas voor de ogen op willekeurige mensen in heeft staan beuken. Omdat ik vind dat een massale studentendemonstratie een goed idee is?

En ik de wijsheid van radicalere protesten gedurende die dag zelf in twijfel trek? Als de studenten me niets konden schelen, was ik er niet bij geweest de 21e en dan deed ik niet de moeite hier lappen tekst neer te plempen. De avond van tevoren wist ik al dat er mensen naar OCW en het Binnenhof wilden gaan. Was ook via social media bekend gemaakt.

Wat je daar ook van moge vinden. Iedereen was van harte welkom voor een protestbijeenkomst, een gezapige, politiek getinte protestbijeenkomst waarbij geluisterd werd naar politici maar ook studenten, docenten, instellingsbestuurders en anderen uit het onderwijs. Als je dat niets vindt: Als je vindt dat er harder actie gevoerd moet worden en dat het ministerie moet worden bezet: Maar doet dat dan zelf, onder eigen vlag, op een andere dag, in plaats van het protest van een ander daarvoor te gebruiken!

Maar ik geef graag mee dat als een studentenorganisatie een keus maakt voor een radicale koers, ze gedoemd is tot een bestaan in de marge. Daarom hoop ik dat een LSVb en een ISO niet een dergelijke keuze zullen maken, maar de belangen van de massa studenten zullen blijven behartigen. En ik zou graag zien dat dit in harmonieuze samenwerking gaat met andere groepen die ook strijden tegen slecht onderwijsbeleid, vanuit een ander bijv antineoliberaal perspectief.

Als je al iets wil organiseren tijdens het een protest van een andere organisatie, dan vind ik het niet meer dan 1 beleefdheid en 2 gezond verstand om ff bij die organisatie te checken of wat je wil op prijs gesteld wordt en of het daadwerkelijk iets toevoegt.

Ik ben vrij druk, maar sta er niet negatief tegenover. Goed, niet relevant verder. Jij stelt dat je niet op de hoogte bent van de van doelstellingen, analyses etc. Als een club mensen die er verstand van heeft, die toegang heeft tot heel veel informatie die anderen niet hebben en die er goed over heeft nagedacht tot de conclusie komt dat het constructief is om een breed geluid van protest te laten horen, moet iedereen die dat geluid van protest WIL laten horen daar dan ook de achterliggende redenen van weten?

Ik weet met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid dat de grote meerderheid van de aanwezigen op de 21e daar helemaal geen behoefte aan heeft ook gericht ano niem. Voor degenen zoals jijzelf die graag meer willen weten, zou ik zeggen: Zo ontoegankelijk is de LSVb echt niet, mensen die actief willen zijn voor het onderwijs zijn in mijn ervaring altijd welkom. En dat is vraag 2: Want je raakt hier een punt dat Lisa ook al aansnijdt: Verdiep je eens in wat de LSVb de afgelopen tien jaar gedaan heeft… van een kritische student verwacht ik ten minste dat je je feiten checkt voordat je ergens een heel stellige mening over hebt.

Wat wel zo is: Dus welke middelen ook gekozen worden om een doel te bereiken praten, pers, actie, combinatie van dingen , uiteindelijk moet toch een kabinet of kamermeerderheid overtuigd worden. Als je dat niet in orde vind… tja, dan zou ik me of aansluiten bij een partij die het parlementaire stelsel wil hervormen, of de revolutie beginnen. Met een strijd voor goed hoger onderwijs heeft het dan niet zoveel meer te maken.

Voor de opzet van de 21e is m. Wat daar de overwegingen achter zijn weet ik niet zeker, maar ik kan wel raden. De sfeer vrolijk houden naar het kabinet is een foutieve aanname.

Dan over de structuur… de LSVb bestaat wel uit studenten. Je beeld dat organisaties als de LSVb niet nodig zouden moeten zijn en dat alle individuen die geschaad worden door beleid zich zouden moeten verenigen om te kijken wat er gedaan kan worden… eh… iets met realisme? Loop over een willekeurige campus en vraag voorbijgangers wat ze er voor voelen. Ieder is verantwoordelijk voor zijn eigen daden. Niemand hoefde naar het Binnenhof en naar het ministerie, niemand is gedwongen met vuurwerk te gooien.

Dit is schokkend nieuws… Als dít geen overduidelijk signaal is dat het huidige kabinet helemaal verkeerd bezuinigt, dan weet ik het niet meer…. Wat dat betreft zijn de gigantische walls of text op deze pagina zo slecht nog niet, of ik het nou met de inhoud ervan eens ben of niet.

Ik geef best toe dat ik geen idee heb van de gedachtegangen achter bepaalde beslissingen van de LSVb, noch een motivatie om me hier in te verdiepen. Ondanks dat voel ik me toch vrij om bepaalde dingen te bekritiseren, zoals de feestelijke sfeer van de 21ste.

Dit is iets waar ik me tijdens een eerdere demonstratie in Enschede al aan stoorde; het imago van de student als feestende lamballen wordt misbruikt door de politiek om bezuinigingen zonder enige vorm van nuance erdoor te raggen.

Wat doen wij studenten als reactie hierop? Om het niet te lang te maken heb ik maar een klein deel van je comments gekopieerd en geprobeerd in grote lijnen op je te reageren. De verantwoordelijkheid van het geweld ligt bij de geweldplegers en de autoriteiten met een geweldsmonopoly, zij moeten verantwoorden waarom zij excessief geweld gebruiken tegenover geweldloze, ongewapende burgers die gebruik maakten van hun demonstratierecht.

Wat jij doet is deze verantwoordelijkheid omdraaien, namelijk parafrase: De demonstraties waren inderdaad deels georganiseerd en grotendeels besloten demonstranten spontaan om verder te demonstreren, omdat dat ten eerste hun recht is en ten tweede voelden veel mensen, waaronder ik, dat er meer moest gebeuren dan alleen op het Malieveld te staan.

Het is maar hoe jij spontaan definieert. Ik denk niet dat er mensen waren die klappen zochten van de ME en in hun zoektocht daarnaar dachten laat ik mijn pijn delen met andere nietsvermoedende demonstranten. Wat bedoel je met harder? Is een lopende vreedzame demonstratie harder? Is een geluidsdemonstratie voor het OCW harder? Is een geluidsdemonstratie op het pleintje voor het parlement te hard? Onder welke vlag had ik moeten demonstreren, ik dacht we daar stonden te demonstreren tegen de onderwijsbezuinigingen?

Studenten die verder demonstreerden doen dat op de dag van de studentendemonstraties, dat lijkt me logisch. De ordedienst isoleerde demonstranten, wanneer de ordedienst dit doet mengt het zich direct en fysiek met acties van andere medestudenten, dus is kritiek op hen, maar vooral op de organisaties erachter gerechtvaardigd. De vraag die gesteld kan worden is, waarom heeft de organisatie geen lopende demonstraties georganiseerd? Er werd een walk-out georganiseerd door de Haagse Studentenvakbond, dit verliep vredig en er waren geen problemen, dus het kon wel.

Tijdens zo een walk-out kon ook de ordedienst meelopen en ook deze demonstranten beschermen, i. De ME had al geweld gebruikt voordat er ook maar iets naar hen werd gegooid. En we weten beiden ook ik als onervarene dat de ME sowieso geweld had gebruikt, ook al zou er niets naar ze gegooid worden. Dat is waarom de ME er was en wat de ME doet. Dus waarom oordelen over het marginale burgerlijke ongehoorzaamheid van de demonstranten en niks over het excessieve geweld door de ME?

Dat excessieve geweld is juist het probleem, niet de studenten die spontaan en georganiseerd gebruik maakten van hun demonstratierecht. Ook al konden ze weten dat de ME geweld zou gebruiken, dat praat het excessieve geweld niet goed, en dat is juist wat we moeten bekritiseren, ook al verschillen we van mening qua strategie voor actievoeren, we staan aan dezelfde kant, nietwaar?

Ik hoop dat studentenbelangenvertegenwoordigers de studentenbelangen blijven vertegenwoordigen en niet alleen met hun eigen CV en toekomst bezig zijn. Dat ze zich niet laten intimideren door machten waarmee ze in aanraking komen. Neoliberalisering en neoliberaal beleid is waartegen wij demonstreren, het is een neoliberaal beleid die voor deze bezuinigingen zorgt, dus helaas kunnen de studentenorganisaties daar niet omheen.

Ik denk dat je mijn stuk verkeerd begrepen hebt of misschien niet eens gelezen? Welke kritiek is erg makkelijk? Ter informatie; ik heb ook contact gehad met de LSVb en hen gecomplimenteerd voor hun goede en moeilijke werk, maar ook kritisch aangesproken over hun houding tegenover zelf-organiserende studenten op die dag. Ik woon veel debatten en lezingen bij over de onderwijsbezuinigingen en probeer daarnaast ook informatie erover te lezen, zoals de stukken op deze site.

Ik zou dan ook graag willen weten waar jij je informatie vandaan haalt, die ik tot nog toe nergens ben tegengekomen. Totaal misplaatst, juist deze site en de studenten hierachter zijn een voorbeeld van zelf-organiserende en actieve studenten.

Waarom veronderstel je dat men niet contact heeft gehad met de LSVb of niet goed op de hoogte is van de situatie? Check alleen al de stukken op deze website over de onderwijsbezuinigingen en visies voor beter onderwijs. Na de manifestatie was er ook een debat georganiseerd door de KSU, waarbij ook de voorzitter van de LSVb aanwezig was.

Nogmaals hoe weet je of de auteur niet geïnformeerd is? Er was dus een debat georganiseerd waar ook deze auteur bij was en ook de voorzitter van de LSVb. En buiten onze landsgrenzen: Van Puerto Rico tot Parijs. Ik pak even alle opmerkingen samen, dat lijkt me handiger. Dat de auteur geen zicht heeft in wat de LSVb is en doet, zien we toch allemaal. Ten eerste staan er te veel onjuistheden in dit stukje nee, deze ga ik niet allemaal herhalen om ook maar het kleinste vermoeden te hebben dat de auteur wel naar meer informatie heeft gezocht.

Daarnaast begrijp ik niet dat deze site en de mensen daarachter laten zien dat mijn kritiek misplaatst is. Die zelf-organiserende en actieve studenten kunnen dan toch prima een grote landelijke actie organiseren in plaats van enkel stukjes te schrijven op de site en debatten te organiseren? Ik ben er overigens van op de hoogte dat de voorzitter van de LSVb ook aanwezig was op het debat. Dan een kleine greep uit de successen die lobbygesprekken de afgelopen jaren hebben opgeleverd: Er is kritiek op de openlijke houding van de LSVb tegenover anders georganiseerde protesten die voor hetzelfde doel strijden.

Die houding zorgt voor een verdeling die niemand ten goede kwam. Dan kun je veronderstellen dat diegene die door demonstreerden daar zelf voor zorgden, maar we zitten in hetzelfde team en ook al verschillen we van mening over een actiestrategieën, we moeten elkaar steunen. Natuurlijk wanneer het vreedzaam protest betreft.

Waarom is de LSVb openlijk afwijzend tegenover zelf organiserende studenten en demonstranten die op de dag van demonstratie andere vreedzame demonstraties hielden? Dus we moeten onze strategieën aanpassen aan de bewindspersoon, dus wanneer deze voor geen rede vatbaar is, hoeven we ook niks meer te doen.

Is deze regering eigenlijk voor rede vatbaar? Heeft de gekozen strategie van de LSVb haar doelen bereikt? Dat zullen we pas na 2 maart weten, maar is het tot dan goed om actie te voeren voor onderwijs? Ik denk dat niet alleen goed is maar ook broodnodig, zodat we hierna een levendige studentenbeweging hebben die ook pro-actief eisen kan stellen voor nog beter onderwijs. Het punt is niet dat men het oneens is met de verschillende strategieën, maar met de openlijke afwijzing van de LSVb tegenover andere vormen van protest.

Bovendien kunnen we ook onze vraagtekens hebben bij het teveel leunen bij lobbyen, de regering heeft tot nog toe geen enkele krimp gegeven, maar de LSVb wacht nu gewoon de verkiezingen af. Inderdaad, de manifestatie kon niet politiek neutraal zijn, toch werd door de organisaties het politiek neutrale karakter van de manifestatie gepromoot, om het zo breed mogelijk te houden.

Je bent hier niet welkom! De sfeer moest en zou vrolijk gehouden worden, drie uurtjes op het Malieveld staan en vooral niet naar het Pleintje toe of voor het OCW demonstreren, want dan is de regering niet zo blij meer. Tijdens een politiek protest van zo een grootte kunnen woorden en uitdrukkingenveen grote invloed hebben.

Bovenal waarom kritiek op georganiseerde vreedzame protestacties, terwijl we aan dezelfde kant staan? Wat was het doel van de studentenbelangenbehartiger om openlijk afwijzend te staan tegenover vreedzame acties van andere studenten?

Wiens belangen werden daarmee behartigd? Niets in te leveren « Kritische Studenten Utrecht. Sorry, maar wanneer er argumenten missen, kunnen we daar ook niet op reageren, nietwaar?

De pot verwijt de ketel, is echt geldig bij jouw commentaren, hoe moe je er ook van wordt. Jammer, dan weet ik nog steeds niet wat je bedoelt en kan ik niet ingaan op je ongeschreven argumenten. Dat is wel misplaatst door opmerkingen te maken als dat men hier geen flauw benul heeft waar het over spreekt etc. En wat is het probleem met kritische stukken te schrijven en debatten te organiseren, websites als deze om mensen te informeren? Is het niet juist goed om dingen te organiseren als studenten en voor studenten?

Waarom doe je alsof wij studenten en de LSVb twee aparte partijen zijn. We staan toch aan de dezelfde kant en de LSVb is toch de Landelijke studentenbelangenbehartiger? Wij studenten maakten toch de manifestatie op de 21ste mogelijk, of stond de LSVb daar alleen? Wanneer de LSVb openlijk de acties van hun belangengroep afkeurt zonder rechtvaardige redenen, lijkt het me meer dan logisch dat er kritiek komt vanuit de achterban.

Is toch alleen goed dat er een levendige achterban is die ook zelf probeert te organiseren? En je kleine greep van successen door lobbyen zijn mooi, mag ik ook een bron hiervoor? Bovendien sta ik niet afwijzend tegenover lobbyen, maar wel tegenover holle commentaren zoals die van jou, daarom vroeg ik erom. Je reacties komen naar mij inziens af en toe boos en denigrerend over, het lijkt wel alsof je bepaalde kritiek persoonlijk opvat ben je zelf lid van het LSVb bestuur?

Tegenover de globalisering van de rijken en machtigen het neoliberalisme stellen de volken en studenten hún globalisering! De bron ben ik zelf, want ik was twee jaar geleden lid van het LSVb bestuur. Maar eigenlijk heb ik geen zin meer in deze discussie, helemaal niet omdat de auteur van dit stuk zich kennelijk niet in de werkelijke situatie hoeft te verdiepen en wanneer daar wat van gezegd wordt die persoon zich maar eens moet verantwoorden.

Sorry, maar daar leen ik me niet meer voor. Het ga jullie goed. Veel plezier met het plaatsen van kritische stukken en ik hoor het wel wanneer de grote landelijke actie plaatsvindt.

Ik denk dat uiteindelijk wel gebleken is wat eigenlijk vanaf het begin af aan al duidelijk was en wat ook inhoud dat discussieren op deze manier verder niet echt nuttig is. Kritische Studenten-organisaties waarbij ik alleen voor Twente spreek natuurlijk , zijn meer gebaseerd op zelforganisatie van studenten. Waar LSVB vooral gebruik maakt van lobbyen en polderen of je nu de media gebruikt of persoonlijke gesprekken aangaat, het blijft grotendeels praten.

Wil Kritische Studenten iig Twente: P vooral een zelf-georganiseerd zie punt 1 , decentraal machtsblok van studenten neerzetten en daarmee de politiek min of meer forceren om rekening met ons te houden.

Niet per se om als een soort terrorist te gaan dreigen met blokkades, maar rekening houdend met het feit dat dit tot de mogelijkheden behoort wordt ons leverage een stuk groter. Daarnaast heb ik de indruk dat de LSVB ook eerder bereidt is tot onderhandelingen waar wij niet bereidt zijn een enkele concessie te doen op het gebied van onderwijs en bezuinigingen. Een discussie is hartstikke nuttig en moet zeker gevoerd worden, maar dan moeten we wel eerst even de fundamentele verschillen in acht nemen voordat we allerlei zaken gaan schreeuwen waar de één of de andere partij het niet mee eens is, terwijl deze direct gelinkt zijn aan een verschil in een lagere scope en daarom ook nooit op een dergelijke manier opgelost kunnen worden.

Overigens wil ik nogmaals duidelijk maken dat dit slechts opbouwende kritiek is, welliswaar fundamentele kritiek die het hele bestaan van de structuur op dit moment in twijfel trekt, maar kritiek nonetheless. Niemand twijfelt aan de intentie van veel mensen in de huidige structuur. Maar omdat de intentie goed is betekent dat nog niet dat, uitgaande dat de doelen gelijk zijn, het ook de meest efficiente werkwijze is ten opzichte van deze doelen en ja de LSVB heeft neem ik aan ook doelen, hoewel deze misschien van minder ingrijpende aard zijn.

Tja, ik snap wel wat je bedoeld… van de andere kant weet ik niet wat voor effect het heeft als je een bandje laat spelen dat allemaal agressieve alles-moet-kapotmuziek speelt, a la killing in the name of, copkiller, alles moet kapot, chaos AD, of modernere equivalenten daarvan.

Het blijft schipperen op dit punt en is denk ik onmogelijk om het iedereen naar de zin te maken. In het openingsartikel de voordracht zitten een behoorlijk aantal foute aannames en feitelijke onjuistheden.

Op basis daarvan krijgt de organisatie van de 21e en de LSVb er stevig van langs, terwijl ze wel de grootste massa studenten op de been hebben gekregen in bijna 20 jaar… en in plaats van een bloemetje krijgen ze een hele hoop gezeik. Vanuit ook maar een milde betrokkenheid bij danwel KennnisCrisis danwel de LSVb, kan ik me heel goed voorstellen dat dit je irriteert en dat je van mening bent dat voordat mensen zich een heel stellige mening aanmeten over iets, ze zich er eerst in moeten verdiepen.

Lisa verwoordt het hard, maar inderdaad, er worden hier dingen geroepen die gewoon niet kloppen. Daar is inmiddels ook een paar keer op gewezen. Als je daar dan mee geconfronteerd wordt, kun je daar over nadenken, of gaan schreeuwen Waarom Jij Gelijk Hebt. Ik verwacht het eerste van kritische studenten. Met betrekking tot wat je hierboven hebt geschreven over politie geweld: Je parafraseert me verkeerd en dicht me, voor de tweede keer nu, dingen toe die ik gezegd, geschreven noch bedoeld heb.

Wat ik doe is zeggen dat je dat in ieder geval niet moet doen tijdens een demonstratie van een andere club, die daar niet op zit te wachten en dat om hun doel ons doel te bereiken helemaal niet kan gebruiken!

Je hebt het de hele tijd over geweld, wiens schuld het is, maar dat is mijn punt helemaal niet! Mijn punt is heel simpel, de mensen die de acties hebben georganiseerd bij het Binnenhof en het ministerie hebben zowel onbeschoft als dom gehandeld. Onbeschoft, juist omdat je solidair moet zijn met andermans actie. Ik ga niet naar een bezetting en dan zeuren tegen de bezetters dat hun actie te hard is en dat ze beter kunnen demonstreren. Ik ga niet naar een briefschrijfavond van Amnesty en dan klagen dat brieven schrijven te soft is, en dat ze poederbrieven moeten sturen.

Ik doe mee met een actie, als ik het doel ondersteun, of ik doe niet mee. Maar ik ga niet naar een actie en dan heel wat anders doen, want dat is niet solidair en onbeschoft naar de mensen toe die de actie hebben opgestart. Het is in dit geval ook dom, omdat de organisatoren van de actie er bedoelingen mee hebben die jij misschien niet weet en die je dan in de wielen rijdt.

Hoe goedbedoeld ook, misschien heeft jou actie wel precies het tegenovergestelde effect. Zeker als je hetzelfde doel hebt moet je daar verschrikkelijk mee uitkijken. Alsof het volstrekt ondenkbaar is dat ze volkomen altruïstisch voor goed onderwijs willen strijden, alleen niet vanuit een antineoliberaal perspectief. Dat vind ik kortzichtig. Die mag je hebben, maar ben je er van bewust dat het niet meer is dan dat, hoe erg je het ook presenteert als zijnde een feit.

Heb je een voorbeeld? Of niet willen dat dingen uit de hand lopen en Verantwoordelijk Zijn? Als dit de toon is heeft verder reageren weinig zin ben ik bang. In dit organisatiemodel heb je, in vergelijking tot een organisatie als ISO en LSVb te maken met de volgende problemen: Mijns inziens zijn kritische studentenorganisaties een prima model voor korte, doelgerichte veelal kleinschalige, door gebrek aan middelen acties; de landelijke officiële organisaties moeten inderdaad uitkijken dat hun continuïteit niet in gevaar komt, ze moeten op middelen letten, op de legaliteit van acties, etc.

Voor acties voldoet hun organisatiemodel veel minder goed. Maar voor de lange termijn schieten kritische studentenorganisaties op een flink aantal punten te kort. Juist daarom is het zo van belang dat ze op dat punt optrekken met de landelijke, gevestigde organisaties want niet betekent dat ze naar hun pijpen moeten dansen.

Verschillende structuren voor verschillende doeleindes, dus. Schrijf ik nu zo onduidelijk of geloof je me gewoon niet? Het is heel makkelijk na te gaan dat de opmerkingen over het gebrek aan actiebereidheid van de LSVb gewoon feitelijk onjuist zijn. Punt dat ik al eerder aangaf: En ja, dat kunnen zij beter inschatten dan wij, omdat ze nou eenmaal VEEL meer info hebben. Ik wil best één strategische overweging hier meegeven: Nu toegeven aan de radicalere studentenacties, of in woorden van onze rechtse medemens, aan vieze langharige werkschuwe plo-sjaaltjes dragende linksmenschen, is NIET goed voor het kabinet.

In het kader van de verkiezingen is het WEL handig om grote, massale, vooral publieksvriendelijke studiemarathon was geniaal acties te hebben, waar sympathie mee gewonnen wordt. Als onderwijs echt een issue kan worden bij de verkiezingen kan dit klotekabinet misschien naar huis gestuurd worden, of het iig heel lastig gemaakt worden zeker voor dubieuze wetten die de rechtszekerheid aantasten, zoals de Halbeheffing.

Alleen al hierom snap ik helemaal niets van het recente radicale studentenverzet, omdat de timing gewoon fokkin onhandig is. Daaruit blijkt mijns inziens, al zijn de bedoelingen goed, gebrekkig politiek inzicht. Ik ben het met je eens dat discussie nuttig kan zijn, maar het begint volgens mij dat mensen bereid zijn om naar elkaars standpunten te luisteren in dit geval: Ik zowel in de stukken hier als in bijvoorbeeld het krantje boord gezien merk ik een enorme vooringenomenheid ten opzichte van KennisCrisis en de LSVb.

Blijkbaar heeft de demo van de 21e veel kwaad bloed gezet, nou ja, so be it. En dan denk ik ook dat de LSVb en KennisCrisis best nog wat kunnen leren van de op- en aanmerkingen van de kritische studentenorganisaties. Maar als mensen blijven hangen in hun vooraf gevormde oordeel, tja… dan verzand je al heel gauw in een digitale verpiswedstrijd waar niemand wat mee opschiet, buiten de meningloze meelezer die met een biertje en een zak popcorn zit te genieten.

En we eindige deze discussie met een mooie conclusie op een gedegen wijze geschreven. Wat mij betreft is daar geen speld meer tussen te krijgen.

De kritische student mag zich nu naar binnen keren en deze woorden wegen. Het eigengelijk dat als een risico boven ieder groepsverband hangt kan doorbroken worden door kritisch te kijken. Dat is mooi aan de naam van deze groepen mensen, jullie heten al kritiek!

Nu het alleen nog verder ontwikkelen en ook daadwerkelijk praktiseren. Heel veel succes daarmee! Ik vind het wel erg jammer dat Jelle hier zelf niet mee heeft gepraat, want hij zou hier veel van kunnen leren. Ook al moet ik wel toegeven dat ik denk dat hij erg veel stappen terug moet zetten om zijn overtuiging van zijn eigengelijk van zich af te schudden en de naam kritisch met eer te mogen dragen. Hierin wordt uitgelegd dat de ontwikkelingslanden miljoen dollar per jaar nodig hebben om een basis sustainable energie-infrastructuur op te zetten.

Tendentieus, cynisch en sarcastisch? Inderdaad, zo schrijf ik soms, als ik dat nodig denk te hebben. Bovendien ben ik heus wel bereid om toe te geven dat je een aantal goede punten maakt. Wie weet krijg ik een van dezer dagen de kriebels om toch weer inhoudelijk te reageren op je sterke tekst hierboven, maar reken er maar niet op. Ik heb het momenteel helaas te druk.

Alsnog bedankt voor het nemen van de tijd om te reageren en je kritische mening met ons te delen. Mijn welgemeende excuses voor het missen van een verdiende inhoudelijke reactie dit keer. Wie kent er dan? En wat is de waarde van zulke ongegronde kennis? Ach,ze willen ondertussen zoveel!!! Tweets that mention Nederland Draait Door! En tja, volgens mij had iemand eerder al opgemerkt dat voor dit soort discussies een forum eigenlijk handiger zou zijn. Then again, met dit soort dingen: En zo is het: Het bursalenstelsel moet zo spoedig mogelijk van tafel!

Men verzint in Den Haag werkelijk van alles om maar te bezuinigen. As we have done for 39 days with cold and floods, we continue the hunger strike in Hypatia building Patission Ave, and Ipirou Str. We stress once again that the nationwide hunger strike is our struggle, that we take the decisions on all issues, and we demand the lies and slander to be stopped.

Een ieder heeft recht op onderwijs; het onderwijs zal kosteloos zijn, althans wat het lager en beginonderwijs betreft. Het lager onderwijs zal verplicht zijn. Ambachtsonderwijs en beroepsopleiding zullen algemeen beschikbaar worden gesteld. Hoger onderwijs zal gelijkelijk openstaan voor een ieder die daartoe de begaafdheid bezit. Hij krijgt de prijs voor zijn lobby om promovendi als studenten te gaan beschouwen. Een deel van de universiteiten wil dat invoeren omdat het goedkoper is.

Maar volgens de jonge onderzoekers leidt het tot een verslechtering van de Nederlandse wetenschap. Bij de award hoort een hotelcheque voor een weekendje Parijs; een verwijzing naar het Parijse vijfsterrenhotel waar de universiteitenvereniging dit voorjaar vergaderde over onder meer het bursalenstelsel en het afschaffen van de basisbeurs.

Het college van bestuur heeft gepraat met de onderhandelaars van de Academie van de Vooruitgang, maar zegt niet te willen praten met andere studenten dan de studentenraad. Er is niet ingegaan op de inhoud van de eisen, en de tweede vordering is officieel geformuleerd. De derde vordering volgt om De studenten weigeren na deze mededeling de Erasmustoren te verlaten, want ze willen praten over de redenen dat de ontevredenheid leeft.

De politie heeft in Nijmegen de actievoerders die het Erasmusgebouw bezet hielden ontruimd. Je eigen studenten, die terecht actie voeren tegen een kwalijke situatie, criminaliseren. For the past few days and weeks students at universities across Egypt have been getting organised to get rid of deans who were close to the Mubarak regime as well. Military police is cracking down Cairo Uni sit-in, beating students with tasers, 2 students arrested.

Studenten hangen spandoek in Hofvijver « Kritische Studenten Utrecht. Een super bijpassend filmpje voor de langstudeerboete die ik samen met een klasgenootje voor school heb moeten maken. Leuk filmpje, maar Pechtold wil net als bijna alle andere partijen een a-sociaal leenstelsel..

France has said that it is ready to start the bombardment from tonight. And we totally reject any foreign intervention in Libya, whatever shape it may take, especially a French one. That intervention will also steal the revolution from the Libyans, a revolution that has cost them thousands of dead women and men so far.

An intervention that will also divide the Libyan resistance. Laten we de volgende keer naar Amsterdam of Utrecht gaan ipv Den Haag, daar zitten namelijk nogal wat meer groepen mensen die eerder geneigd zijn de straat op te gaan. Het moet daarnaast geen studentenprotest meer zijn, maar een sociaal protest tegen de algehele gevolgen van dit beleid.

Natuurlijk staat onderwijs centraal voor de emancipatie van een bevolking, maar laten we het breed houden. En gewoon demonstreren, verder geen poespas aan formele praatjes of optredens tijdens of na een demo. Schaf studiebeurs af « Kritische Studenten Utrecht. Anarchist protesters expressed disappointment last night after their protest in central London was hijacked by elements from the TUC.

Protesters advocating militant direct action against businesses accused of tax-dodging were dismayed when TUC stewards in pink bibs broke away and directed crowds into Hyde Park.

This course of action was widely denounced as counterproductive by organisers. Jezza, an anarchist from East London, said: Sarah Smith, a public sector worker who came to the protest by coach from Newcastle, told us: Commander Bob Broadhurst, the officer in charge of the policing operation, said: But when the TUC appear, some of our officers find it difficult to stay awake, alert, and on their feet for a whole shift.

By the evening the remnants of the TUC elements had left Hyde Park, allowing the protest to resume as planned. Universiteiten zien hun studenten als melkkoeien Doorbraak. Ik weet niet zo goed waar ik het beste mijn reactie kan neerschrijven, maar deze plaats lijkt me niet de slechtste.

Tot nu toe heeft de Kritische Studenten Utrecht geen reclame gemaakt voor de demonstratie van 12 april in Den Haag. Is dat toeval of is dat een bewuste keuze? Als dat een bewuste keuze is dan kan ik jullie, in alle bescheidenheid, misschien een beetje op weg helpen Het gaat hierom: De spirit is er een beetje uit. Dan is het moment gekomen om je krachten te sparen en te beseffen dat er altijd een nieuwe gelegenheid komt om de zaak weer in gang te zetten.

Het is nu beter om voorlopig even te stoppen en er tijdelijk een punt achter te zetten. Mijn advies is dan ook: Organiseer met zoveel mogelijk mensen, die uit het hele land naar Den Haag komen, studenten, scholieren, leraren en anderen een aparte bijeenkomst in de Hogeschool Den Haag b. En probeer vooral de vraag te beantwoorden: Maar laat je vooral niet in de val lokken van een eventuele steun van de jongerenorganisaties van de politieke partijen, want als puntje bij paaltje komt, dan kan je toch niet van ze op aan.

Ik hoop dat jullie deze reactie serieus nemen of duidelijk publiceren of zelf onder elkaar te rade gaan of dit een waardevolle optie is om overdenken en met elkaar te bediscussiëren. Als jullie het op prijs stellen kan ik eventueel ook komen om mijn standpunt naar voren te brengen. Uit deze oproep leid ik af dat jullie besloten hebben op 12 april naar de demonstratie in Den Haag te gaan. Ik kan die beslissing slechts respecteren. Maar vrezen jullie niet dat het alleen maar een minder goede c.

Of hebben jullie besloten iets te ondernemen onafhankelijk van de demonstratie c. Als dat zo is, kunnen jullie dat dan ook openlijk bekendmaken, zodat zoveel mogelijk studenten, scholieren en andere geïnteresseerden daaraan kunnen meedoen en zich daarbij kunnen aansluiten?

Hoe jullie de strijd verder ook voeren: Maar kom vooral ook naar den haag. Het lijkt erop dat de auteur geen volledige naam?

Collegevrij besturen zou namelijk alleen gelden voor full-time bestuurders, en die zitten toevallig vooral bij studentenverenigingen. De studieverenigingen die baat hebben bij deze move zijn op 2 handen te tellen. I agree with most of your conclusions. Bildung as a person. I do think the slurs at Ms.

Godwin calling , not because I think she is a sympathetic woman on the contrary , but because they bear no relation to your actual arguments. Readers may suspect you are actually vindictive towards this particular woman, while in fact there are many people responsible for the current crisis, the government not least.

Their support for the demonstration in januari was lip service at most. I enjoyed reading this article. Very well and intelligently written and it described the atmosphere very real. I also liked the black humour, even if it is about a serious issue, it worked very well. So it was informing, intelligent, confrontational and sharp, but I also had a few good laughs. En de media verzwijgen dit massaprotest… Hoe bedoel je: Toevallig, zitten fulltime bestuurders niet allemaal bij studieverenigingen.

Ik weet niet veel over andere steden, maar in Utrecht zijn veel actieve verenigingen die een full time bestuur bestaande uit 5 tot 6 mensen hebben. Dit is ook echt nodig en deze studieverenigingen zijn er niet alleen maar voor de gezelligheid maar organiseren ook vaak de boekverkoop, studiegerelateerde activiteiten en hebben een grote rol bij de medezeggenschap.

Ik denk zelf dat er veel studieverenigingen baat hebben bij deze regeling. Voor de niet full time bestuurders, deze doen dit toch sowieso naast hun studie en hebben dus nog speling om uit te kunnen lopen. Voor full time bestuurders is er geen speling. There were a few points in your article that are incorrect and I wanted to give you the oppertunity to correct them. Secondly, I mentioned being afraid that the budget cuts would increase fees for students on scholarships, and that I was worried that education in the Netherlands, especially a liberal arts education, is rapidly becoming the privilege of the upper classes.

My point was that all capable students, regardless of their ability or inability to pay, have the right to attend UCU, and universities in general. Thanks for speaking out and for your activism. Ik had mijn eerste jaar niet gehaald en was waarschijnlijk omgetoverd in een complete stress kip zonder mogelijkheden om iets buiten mijn studie om te doen, als ik al niet een burn out had gehad.

Een Bindend Studie Advies 45 punten halen anders wordt je van de opleiding gegooid is al van de gekke, 60 punten halen in je eerste jaar en anders van de opleiding worden geknikkerd is complete waanzin. The economist Robin Hahnel put it eloquently:.

Europa betaalt voor Duitse banken […] betalen de Griekse en Ierse belastingbetaler dus om te voorkomen dat Duitse banken grote verliezen lijden. Via het eurofonds staat de Nederlandse belastingbetaler garant. Een redenering die haaks staat op die de Duitse pers ons voorschotelt.

Maar de Duitsers houden de laatste mythe nog graag in stand. Another report from CEO: Met stip een van de raarste artikelen die ik ooit heb gelezen. De insteek is al apart: Huidskleur doet er niet toe!

Alsof het normaalgesproken voornamelijk niet-blanken zijn die misdaden plegen. Als het waar is wat Jeremy zegt had dat best wat meer naar voren mogen komen en niet pas later in het stuk. Verder schetst de schrijver een compleet vertekend beeld van Starbucks.

Hij of zij doet lijken alsof de Utrechtse Starbucks uitsluitend een verzamelplaats is voor blanken. Een ook voor veel niet-blanken. He himself participated with the provinsional goverment after the february revolution in Russia so before the oktober revolution betraying the confidence of the people. Iets dergelijks heb ik eerder meegemaakt in Den Haag met een demonstratie tegen de bezuinigingen op de kunstsector.

Partner en vriendin waren erg ontdaan van de dreiging en intimidatie die van de overkill aan politiemacht uitging. Belangenbehartiging van de rijken zul je bedoelen! Ga door met jullie strijd, en zoek samenwerking met linkse politieke partijen, vakbonden, belangenorganisaties, volksbewegingen, enz.

En het meenemen van biljartballen in sokken had natuurlijk niets te maken met het optreden van de politie. De nederlandse man is een uitermate veelseisende, kritisch, horkerige, vrouwelijke, narcistisch en allemachtige puber. Indien hij je in bed heeft, wil hij kamasutra-sex en denkt totaal niet dat sex een samenspel is en dat hij misschien eventueel ook iets terug zou kunnen doen voor de vrouw. Tegelijkertijd vindt hij dat de vrouw niet moet zeuren, anders wordt hij sarcatisch, kleinzerig en vrouwelijk aantrekken-afstoten, twijfelen, geen sex meer willen.

Dit gedrag van de nederlandse man, maakt dat de nederlandse vrouw zich niet vrouw voelt met alle gevolgen van dien! De nederlandse man is misschien beter af met een man?

Want hij dwingt de vrouw in alle bochten om mannelijk gedrag neer te zetten! So be it, voor mij geen nederlandse man meer…: Een buitenlandse man is waarschijnlijk beter voor jou! Etniciteit gaat hopelijk voor jou de doorslag geven.

Het individu an sich niet?!?!? Verder heb je helemaal gelijk dat het iets tussen twee mensen is. Ik kan weinig mensen aanwijzen die precies op elkaar lijken.

Zowel mannen als vrouwen. Wat de een aantrekt, trekt de ander dus totaal niet aan. Net zoals de een een veel grotere behoefte aan sex heeft dan de ander, man of vrouw. Ach, de waren lopen elkaar wel een keer tegen het lijf. En dan staat alles in vuur en vlam waarbij alle narigheid verschroeit.

Uit de as groeit iets prachtigs. Omdat er dan pas iets bloeit. Als je aan een vrouw vraagt wat ze in een man willen zeggen ze nooit een vrouwelijke man. Wat een boel verzuurde reacties hier. Ik ben op heel wat plekken op de wereld geweest, maar het valt me op dat de schoonheid onder de jonge Nederlandse vrouwen ontzettend hoog is.

Vaak goedgekleed en ze stralen gewoon een heerlijke energie uit. Qua karakter kan ik zeggen dat ze zelfverzekerd en intelligent zijn en daarom ook een goede gesprekspartner vormen. Tenminste onder de kringen waar ik mij bevind. Alle vrouwenhaters hier moet zich toch eens achter de oren krabben en zich afvragen waar die haat jegens Nederlandse vrouwen vandaan komt.

Misschien toch een onderliggend minderwaardigheidscomplex ontstaan uit de vele afwijzingen van Nederlande vrouwen? En nee, ik ben geen vrouw die hier propaganda verkoopt om de Nederlandse vrouw te verdedigen. Ik ben gewoon een Nederlandse man die trots is op het vrouwelijk schoon wat hier rondloopt en waar menig land in de wereld erg jaloers op is. Ze stinken en hebben overal haar, soms zelfs op hun rug. En als het erop aankomt zijn ze op hun 28e kaal. En ze kunnen nooit té weinig doen.

Na de seksuele revolutie van de 60er en 70er jaren hebben vrouwen nu eigenlijk bereikt wat ze willen: Veel van mijn vriendinnen vinden dat feminisme echt net zoiets is als de jarige oorlog: Er zijn vrouwen die de tuin broek aanhebben, seks nog steeds als een offer aan de man zien, en weinig op hebben met hun vrouwelijkheid. Gelukkig zijn er vrouwen die vrouw willen zijn -De meesten misschien- maar niet weten hoe dat moet, hoe ver ze willen gaan.

Vrouwen lijken heen en weer geslingerd tussen de angst om een zelfverzekerde slet te zijn, of een maatschappelijk succesvolle man. Ik zie veel onzekerheid verborgen achter arrogantie… Dat klinkt negatief over vrouwen, maar dat zou niet terecht zijn.

Het is een tijd van veeleisendheid. Iedereen -incusief mannen- lijkt te vinden dat ze overal recht op hebben: Krijg je dat niet dan spijbel je, neem je ontslag, sla je de ambulancebroeder in elkaar, bedreig je de plastisch chirurg, whatever… Diegenen die snappen dat je zelf de ontwerper van jezelf bent, weten ook dat ze daar iets voor moeten doen, niet alleen maar zoeken hoe je in het plaatje past.

Daar zit hem het verschil: Hoeveel belminuten worden daar jaarlijks mee gevuld. Ook zijn er vrouwen die gewoon gaan voor wat ze willen, een kind, een carriere, kennis, creativiteit, en die daar iedere dag aan werken… We hebben hele aantrekkelijke vrouwen in Nederland…. Veel bereiken doen ze er ook niet mee, en waarom ze allemaal ervoor zorgen dat ze zo dik worden en blijven vaak na de bevalling , is me een raadsel, en bejegenen hun kerel als een watje.

De Nederlandse vrouw heeft het idee dat ze overal recht op heeft, zonder er iets voor te hoeven doen. De zelfverzekerdheid en assertiviteit is doorgeschoten naar arrogant en zelfingenomen gedrag. Zelfkennis of zelfspot lijken te ontbreken. Ze missen evenwicht en lijken daardoor hysterisch en verzuurd.

Natuulijk geldt dit niet voor alle vrouwen, maar als ik om mij heen kijk naar mijn vrienden- en kennisenkring dan merk ik dat zeker de hoogopgeleide vrouwen de realiteit uit het oog lijken te verliezen.

Ze willen alles hebben, een goede baan, mooi huis, veel geld, een leuke man, druk sociaal leven en een gezin. Je kunt nu eenmaal niet alles hebben, maak keuzes werk daarvoor en wees er trosts op of stop met zeuren. Overigens zijn er ook genoeg leuke Nederlandse vrouwen die eigenwijs, eerlijk, hartelijk, gevoelig, onschuldig, bescheiden maar zeker van zichzelf zijn.

De Nederlandse vrouw is lang niet zo erg als een Amerikaanse. Amerikaanse mannen smullen van onze Hollandse dames. Ze vinden ons lief, extreem zorgzaam, mooi, direct en open minded. Al moet ik zelf wel zeggen wij Nederlandse vrouwen steeds meer die Amerikaanse mentaliteit gaan krijgen. Wat opzich erg jammer is.

Ik denk ook dat het verschilt per regio. Er bestaat niet zo iets als de nederlandse vrouw. De materialistiche vrouw, niet te hoogopgeleid en verdient zelf niet erg veel, maar wil wel als een godin in frankrijk leven.

Zolang je de de centjes hebt is er niets aan de hand, maar ojee als er iets mis gaat dan is mevrouw ook foetsie. De provinciale vrouw buiten de grotesteden , leven in groepjes vrienden waar men vanaf de jeugd mee omgaat, soms wereldvreemd, zijn opzich hele leuke vrouwen, maar je succes hangt af van wat de groep van je vindt.

De professionele moeders, slecht tot hoogopgeleid, hebben maar 1 doel en dat is kinderen krijgen en werken liever niet of als het moet parttime. Vinden familie erg belangerijk, trekken het liefst op met andere moeders.

De zweverige vrouwen, cultureel ingesteld, doen iets creatiefs, staan graag op eigen benen, maar vinden een man hebben erg belangerijk, willen vaak de wereld redden, leuke gespreks partners en hebben overal begrip voor. De anitas barbies , tegenhanger van de sjonnie, slecht opgeleid, zijn eigenlijk professionele moeders, maar mentaal onstabiel.

Zijn vaak verslaafd aan drugs, medicijnen of drank, wereldvreemd etc. Verder ben ik van mening dat de meeste nederlandse vrouwen zich wel wat minder arrogant mogen gedragen, vaak leuk om te zien maar trekken vaak een zure kop, waardoor een poging tot versieren al bij voorbaat kansloos is.

Ik ben een Nederlandse vrouw. Als mijn lief me vast pakt, vlei ik mijn lichaam tegen hem aan. Om de warmte, energie en de belofte van seks te voelen.

Omdat hij verstand en lijf weet te combineren. Ook na 15 jaar. Soms ben ik in rok, decolleté en high heels. Maar hij weet dat als ik in spijkerbroek en vest rondsjacher, dat ik dan ergens mee bezig ben — in mijn hoofd of achter de computer. We blijven delen, elkaar opzoeken, en lief hebben, naast onze eigen levens. We weten onderscheid te maken tussen gezeur en conflict over dingen die ik of hij belangrijk vinden. En ja, soms leven we een maandje langs elkaar heen, omdat de een of de ander iets aan zijn of haar hoofd heeft.

En dan trek je gewoon even aan trui of jasje. Aan de contactgestoorde mannen en verkilde vrouwen: Er zijn best veel mooie Nederlandse vrouwen. De nederlandse vrouw houdt wel van onafhankelijkheid, geeft zich niet gauw bloot, kan behoorlijk arrogant overkomen tot het moment dat je haar aanspreekt en zij eigenlijk best een beetje onzeker is en zich verschuilt achter haar arrogante pokerface.

De nederlandse vrouw komt bij mij vaak als heel correct over en stijfjes. T mag wel iets losser en temperamentvoller!!!! De Nederlandse vrouw is: Vooral niet gecharmeerd van mannen die oppervlakkig zijn en alle vrouwen uit een land over een kam te scheren. Vandaar waarschijnlijk de grote hoeveelheid gefrustreerde reacties van mannen. Een nederlandse vrouw, weet geeneens wat een vrouw is, en snapt niet wat een echte kerel is.

De Nederlandse vrouw is zelfingenomen en egoïstisch en houdt zich alleen bezig met haar eigen wereldje. Sommige vrouwen zeggen wel eens dat de man geen idee heeft wat een vrouw belangrijk vindt, maar in principe hebben de meeste vrouwen ook geen idee wat een man wilt.

Je moet voor de nieuwsgierigheid maar eens een dating-site bekijken en dan valt je mond open van verbazing over eisen die ze stellen. Bijna alle dames willen een man met een: Het is allemaal zo berekend en koud? Na het lezen van bovenstaande reacties begrijp ik iets niet. Ik wil een man die mij op waarde weet te schatten en van mij houd.

Die samen met mij de uitdaging aan wil gaan. En die met mij samen wat van hetleven wil maken. Ik zit niet op een ongeinteresseerde mid life crisis type te wachten met hbo en een dure lease bak. Ik wil een autochtone hollandse man die van mij houd, die mij respecteert, eerlijk is en oprecht, die graag een knuffel krijgt en weggeeft. Helaas is deze autochtone vrouwelijke single hem nog niet tegen gekomen.

Qua elegantie valt er ook nog een hoop bij te spijkeren, het lijkt wel hoe noordelijker hoe harkeriger. Wel eens goed om je heen gekeken op een gemiddelde dansvloer hier? Ze weten vaak wel precies wat ze denken te willen. Vaak blijken ze leuker te zijn als je ze een beetje leert kennen. Kortom goeie redenen om vrijgezel te blijven, met het open grens beleid is er altijd hoop op wat frisse input van wat meer natuurlijke dames, die van hun eigen vrouwelijkheid uitgaan, en niet dat onzekere op de ander gerichte gedoe.

Aan al die cynische negatieve mannen hier dat is nu net de reden dat zoveel vrouwen dus alleen blijven en jullie daardoor single! Denk daar maar eens over na. Jullie hebben een eisenpakket van hier tot Tokio waar de Nederlandse vrouw aan moet voldoen.

Maar aan ieder mens mankeert wel wat dus ook aan de Nederlandse man. En helaas is dat realiteitszin. Leg de lat wat lager accepteer elkaar met schoonheidsfoutjes en gebreken en dan komt het met een relatie met de Nederlandse vrouw wel goed! Oh heren jullie zijn: Misschien is dat wel ook de reden dat vrouwen voor veel oudere mannen gaan!

Die willen wel moeite doen voor de Nederlandse vrouw. Heren succes met jullie negatieve kijk op de Nederlandse vrouw nu maar hopen dat je er ooit een krijgt. Niet veel Nederlandse vrouwen kunnen dat. Een vrouw hoeft maar heel weinig te doen om dat op gang te brengen en er een klein beetje voor open te staan. Kleding en uiterlijk geven veel signalen, als je die ook maar gebruikt. En geloof me, ook dikke vrouwen, magere vrouwen kunnen waanzinnig boeiend zijn als ze zich zelfbewust kleden, verzorgen en eens lief lachen en vooral, iets te vertellen hebben.

Ik ken een hoop boeiende en buitengewoon aantrekkelijke nederlandse vrouwen, maar de dans van verleiden kunnen bijvoorbeeld zuid-europese vrouwen echt veel beter. Nederlandse vrouwen lijken soms wel erg bang, maar dat gezegd hebbende: Nederlandse vrouwen staan open maar niet voor iedere Nederlandse man, en dat willen mannen niet accepteren! Als ik aandacht geeft aan een man ik ben volslank, kleed me leuke en netjes, heb een goede babbel, naturelle make up ect ect denken de meeste mannen: Ha, leuk dit gat ga ik vanavond vullen sorry voor platte uitdrukking maar dit voelt een vrouw feilloos aan en trekt zich terug tenzij ze acuut seks nodig heeft en na een nacht is het voor jullie over en uit.

Jullie worden dan niet gezien als een goede partner op alle vlak voor de toekomst. Jullie kans is verkeken. En dan zijn de meeste Nederlandse mannen boos en dan krijg je meest bovenstaande haatdragende reacties op de Nederlandse vrouw, terwijl jullie hier zelf debet aan zijn.

Trouwens als je je uitweg zoekt bij een buitenlandse vrouw zegt dat iets over jouw als Nederlandse man. Zou niet met haar willen ruilen. Ben trots om een Nederlandse vrije vrouw te zijn, en dat zal altijd zo blijven. Niemand pakt mij en andere Nederlandse vrouwen dit ook af! Weet je hoe vrouwen dit vertalen? Oh, de Nederlandse man heeft een slavinntje nodig die op zijn mama lijkt met extra optie seks.

Daarin tegen hebben deze mannen macht over deze buitenlandse vrouwen vanwege geld en verblijfsvergunning.

Over buitenlandse vrouwen die al hier wonen die zoeken alleen een Nederlandse man voor de poen en houden er een buitenman van eigen nationaliteit op na. En jullie maar geloven dat deze vrouwen jullie toegewijd zijn. Maar goed kies er maar lekker voor.

De Nederlandse vrouw wil deze mannen dan ook niet. Ik ben niet bang voor de Nederlandse man zou niet weten waarom. En er zijn heel veel Nederlandse vrouwen die het verleiden heel goed kunnen en lekker kunnen dansen.

Waarschijnlijk komen de mannen niet op de juiste plaatsen om de juiste Nederlandse vrouwen te ontmoeten, want ja wat de Nederlandse man niet kent dat vreet hij niet. Mijn conclusie aan de Nederlandse man kijk eens buiten je comfort zone, denk niet alleen met je jonge heer en wees een galant tegen een vrouw en je zal zien dat zij open gaat staan voor jou.

En praten over geld, exen, seks en je mama is een afknapper op een date. Dus mannen doe met deze info je voordeel we zijn echt niet zo moeilijk als jullie denken en de pers soms suggereert.

Vrouwen geven wel degelijk flirt signalen aan mannen die ze leuk vinden, maar de meeste mannen zien die non verbale signalen niet eens. En inderdaad als we mannen niet leuk vinden en geen aandacht van de persoon ik kwestie willen dan laten we ze dat duidelijk merken.

Jullie doen precies het zelfde! Ik moet niets van allochtonen mannen hebben en een nee accepteren ze niet dus dan maar heel duidelijk non verbaal laten merken dat je die man niet ziet zitten. Als je niet wil luisteren naar het antwoord van een vrouw dan maar voelen. Wat je zaait zal je oogsten.

Het is maar hoe je ernaar kijkt want mannen vinden niets belangrijker dan een vrouw veroveren, niets is zo geil als de bevestiging krijgen dat je als man een vrouw helemaal gek kan maken. Volgens mij en ik ben geen vrouw dus geen expert vinden vrouwen niets geiler dan een man die haar volledig op een voetstuk zet, die alles zouden doen om haar te veroveren en te koesteren….

Het is maar hoe je ernaar kijkt want ik heb uit betrouwbare bron vernomen dat seks echt een leuke bezigheid kan zijn, ofschoon je gelijk hebt als je zegt dat het gaten vullen is… als je het zo bekijkt lijkt het mij ook niet echt smakelijk….

Sja, je zult wel gelijk hebben dat sommige mensen gewoon geen zin hebben in een bepaalde ander, maar ging het nu niet juist om wat er niet werkt als je wel zin hebt in die ander? Er zijn hele leuke nl. Ik denk dat als je als vrouw vindt dat je niet voldoende respect of liefde of aandacht krijgt, je daar best wat aan kan doen. Ik zie genoeg vrouwen waarvan ik denk dat ze eigenlijk heel leuk zijn, maar zo ontzettend hard to get spelen dat ze eigenlijk niet meer meespelen. En dat vind ik toch echt wel jammer, want een paar hakjes onder een mooi jurkje en vooral een gulle glimlach en mannen klimmen in de hoogste boom… en ga me nou niet vertellen dat alle vrouwen in nl zo zijn, want er zitten een hoop lelijke chagrijnen bij.

Zelfs in Engeland en Duitsland is dat nog beter…. Jij maakt het tot aannames en hier gaat het dus al fout. Ja, communicatie is een moeilijk ding. Als de man niet begrijpt wat de vrouw zegt vraag het dan.

Het voorkomt een hoop problemen tussen man en vrouw. Ja, het is leuk om verovert te worden. Maar als het meerdere keren per dag geprobeerd word ben je er ook als vrouw wel eens klaar mee.

Want elke man denkt kans te maken en gaat er voor en dat mag. Maar dat betekend ook kans op een blauwtje lopen, ja ik loop ook wel eens een blauwtje. Geeft niks volgende keer beter zeg ik altijd. Kan man dat niet handelen dat blauwtje flirt dan ook niet. We hebben ook nog andere belangerijke zaken aan ons hoofd vandaag de dag als alleen maar rondlopen, mooi zijn en glimlachen.

Wie zegt dat seks niet leuk is? Je trekt een conclusie over iets wat voor iedereen persoonlijk is. Er zijn in Nederland nog heel veel vrouwen die geen respect, liefde en aandacht krijgen. Maar dat geld denk ik ook voor mannen. Niet iedere vrouw speelt hard to get. Zou jij of een andere man met bovenstaande zaken stralend glimlachen? Lachen jullie 24 uur per dag? Nou, die man moet ik nog tegen komen! Waar kan ik hem vinden?

Een paar hakjes onder een mooi jurkje. Alleen de verklein woordjes al die je gebruikt, daarvan ga ik als vrouw al steigeren en menig andere Nederlandse vrouw ook. We zijn geen barbiepopjes! Wie zegt dat een mooie chique broek met blokhak niet vrouwelijk en sexy is? Niet iedere vrouw kan lopen op hakjes, Niet iedere vrouw is een jurkjes vrouw. We zijn niet verplicht om alleen maar te voldoen aan jullie eisen en wensen. Voldoen jullie dan altijd aan onze wensen?

Hoop Nederlandse Vrouwen zien mannen graag in een mooi pak met stropdas, mooie spijkerbroek met gestreken overhemd en gepoetste schoenen, of een goed passend uniform. Nou er zijn maar weinig mannen die zo gekleed gaan vandaag de dag!

Hier ga ik als vrouw nu spontaan van stralen, glimlachen en ga vanuit mijzelf al flirten! Wil niet zeggen dat een anders gekleden man geen kans maak. Bekijk ik per persoon. Laat vrouwen vrouw zijn in haar doen en laten, lachen,spreken, dragen van kleding ect. Trouwens vrouwen moeten wel mee in de Nederlandse mannen maatschappij er is geen ruimte om vrouw te mogen zijn. Kijk maar eens naar uniformen die vrouwen dragen. Ik snap een ding niet als al die Nederlandse vrouwen zo chagarijnig zijn waarom word er onder de Nederlanders dan nog vollop getrouwd, relaties aan gegaan en kinderen geboren?

Ligt het misschien niet aan jou en aan andere bepaalde Nederlandse mannen dat vrouwen boos kijken? Moon, ik begin je steeds leuker te vinden maar als je hier een wedstrijdje verplassen van maakt dan ga je dat toch verliezen….

Heb ik niet gezegd dat er aan de nl man ook wel wat schort? Aan iedereen schort wel wat, maar het gaat wel om de manier waarop je ernaar kijkt. Ik begrijp best dat je met PMS of een sterfgeval in de familie of wat dan ook helemaal geen zin hebt om het spel te spelen.

Maar als je als nl vrouw dan wel wilt spelen helpt een tuinbroek en klompen niet dit is dus overdreven, een trainingspak was wellicht een beter voorbeeld.

Het gaat niet om het reduceren tot barbiepopjes maar om de signalen die je afgeeft. Daar zit vast een heel interessante en boeiende vouw achter, maar wat als je op grond van een defensief uiterlijk al uitstraalt dat je helemaal onbenaderbaar bent… Als je dat graag wilt is er natuurlijk ook niets mis mee. Al dat ge-vergelijk tussen mannen en vouwen gaat nu, 40 jaar na de seksuele revolutie, eigenlijk nergens over.

Mannen zijn mannen met hun wat rechtlijnig denken en zelfoverschatting en inderdaad de neiging tot het wat bot beschrijven van alles wat met vrouwen te maken heeft. Als je als man echt wil succes wil hebben dan dress for succes en ga inhoudelijk in op alles dus niet alleen oppervlakkig.

Vouwen zijn vrouwen, en ik vind dat die vooral vrouwelijk moeten zijn. Dat is niet onderdanig of minder dan mannen, maar hier geldt hetzelfde: Blogdog zelf draagt doorgaans inderdaad een nette spijkerbroek, zelf! Ja, ik mag je ook wel. Je durft ten minste het gesprek aan te gaan. Hoop mannen doen dat niet en durven het misschien niet om wat voor reden dan ook. Zo blijft er een hoop onbegrip bestaan tussen mannen en vrouwen terwijl wel elkaar toch echt nodig hebben.

Niet alleen voor de seks maar ook op geestelijk en sociaal gebied. We vullen elkaar nu eenmaal aan. Wat bedoel je, letterlijk of figuurlijk? Nee, ik heb geen piemel dus verplassen dat lukt me niet. Vind het ook niet erg om er geen te hebben.

Ik hou wel van een potje verbaal sparren maar die conclusie had je denk ik al getrokken. Ja wel we kijken allemaal gekleurd.

Helaas is dat niet anders. Zou best minder mogen bij iedereen. Klopt, tuinbroek, walgelijke uggs, kort haar liefst meestal rood, peuk in de mond, lurkend uit een fles aan de bar snap wat je bedoelt. Vind ik als vrouw absoluut ook walgelijk. Mij zal je het niet zien doen. Mijn minpunt erg direct en verbaal soms te iets aanwezig. Maar dat heeft ook met mijn functie te maken. Dat word ook vaak door zowel mannen als vrouwen gezegd. Maar dat heeft met mijn verleden te maken. Dat s een heel verhaal daar zal ik je niet mee vermoeien.

Als vrouwen defensief zijn heeft dat echt een goede reden. Zou fijn zijn als mannen zich niet daardoor af laten schrikken maar het als een uitdaging gaan zien er door heen te breken.

Ik heb nog nooit een mooi mantelpakje gedragen! Er nooit aangedacht om te passen laat staan te kopen. Maar je ziet het ook niet in de winkels, ja die oubollige dingen bij m en s voor 70 plus dames.

Nou nee, dat trek ik niet aan en waarschijnlijk wil een man dat ook niet zien bij een leuke vrouw. Ja Italie is heel anders. In Nederland als de meeste mannen een vrouw aan de haak geslagen hebben dan verdwijnt het flirten, het pleasen en teasen met de verliefdheid.

Een bos bloemen kan er niets eens vanaf laat staan dat hij denkt aan de dag waarop een stel verkering kreeg, verloofd of getrouwd is. Nou daar knapt een vrouw acuut op af hoor. Heb nog nooit een bos bloemen van een partner gehad! Vrees dat het bij veel Nederlandse vrouwen zo gaat. Seksuele revolutie heeft alleen maar verwarring gezaaid bij man en vrouw.

Vroeger wist de man en vrouw wat de regels waren en vonden elkaar. Nu vind men elkaar nauwelijks nog. Zie het groot aantal singles maar. Doe daar nog de hysterie van seksuele intimidatie aan toevoegen. Gevolg man flirt maar durft niet verder te gaan want stel de dame in kwestie de aanraking aan arm of schouder verkeerd op vat.

Dan is het leed voor de man soms niet te overzien. MAar zijn wij wel zo vrij als we roepen? Er zijn een hoop onzichtbare regels die niet uitgesproken worden rond flirten en relatie krijgen in Nederland. Klinkt goed zoals je je kleed, blogdog! Zou fijn zijn als meer Nederlandse mannen dat zouden doen. Ik knap zo af an vieze ongestreken kleding, spijkerbroeken met kruis op de knieen, afgetrapte gympen, ongepoetste nette schoenen, verkeerd gestrikte stopdassen, baseballpet, oorbellen in, spugend op de grond, straattaal sprekend, te kleine overhemden niet bij elkaar passende kleding.

Ik knap hier als vrouw acuut op af. Ik moet de eerste man nog tegen komen die mij als een godin behandelt. Helaas nooit mogen ervaren. Die ongeschreven regels zijn best ergens goed voor: Niet iedereen beheerst die taal even goed denk ik.

Dus komen signalen niet of heel onhandig over. Vrij ben je pas als je je niets aantrekt van heersende regels en conventies. Hoeveel vrouwen en ook mannen kopieren elkaar alleen maar, durven eigenlijk niet echt buiten getreden paden te treden. Dat gaat natuurlijk niet werken als je daarmee afstand tussen elkaar creeert.

Soms moet je gewoon lef hebben en uit je comfort zone stappen -zoals je zegt-, dat geldt voor zowel mannen als vrouwen. Italianen zijn uiteindelijk ook hartstikke flirterig, ook buiten hun relatie. Ik weet niet of ik dat slecht vindt, want soms is dat best spannend en bevestigt het dat je geen grijze muis geworden bent.

Daarmee hoef je nog niets af te doen aan je relatie…. Haha, mantelpakjes hoeven zeker niet oubollig en truttig te zijn. Het was indertijd een vrij revolutionair ontwerp, om juist vrouwen elegant en goed gekleed van hun beste kant te laten zien.

Veel mensen spraken daar toen schande van, maar intussen…. En Uggs, ja dat is kopieergedrag ten top.. Ik denk dat man en vrouw eigenlijk het zelfde willen maar ieder het van een andere kant benaderen. En hierdoor soms miscommunicatie ontstaat. Door de media en sociale controle en heersende gedachten en invloeden is niemand vrij en dat is jammer. Ja hoor ik heb het ook wel eens verknalt tijdens flirten omdat ik de juiste stap niet maakte. Nog erge spijt van. Geen kans gehad te corrigeren.

Man nooit meer gezien. Hij was echt de moeite waard!!!! Flirten kan ook gebruikt worden alscompliment niet alleen om aan een partner te komen. Ook dat word vaak in Nederland gedacht dat je alleen maar moet flirten om aan een partner te komen.

Flirten zie ik ook niet als vreemdgaan. Aan de Nederlandse mannen die de Nederlandse vrouwen, zuur, koud en kil, lelijk en seksloos vinden, ik zou jullie wel eens in het echt willen zien!

Ben benieuwd of jullie zo knap, hot, sexy en modieus gekleed gaan in het dagelijks leven? Zonder dat je het weet heb je mij meer hoop gegeven. Dress for success doe ik volop.

Lekker ruiken, zonnebank, Sanadome… ik denk dat het goed is. Nu nog leren communiceren met de meiden. Ik heb twee vragen aan de vrouwen hier:. Hoeveel moed moet je wel niet hebben om Nederlandse vrouwen te benaderen? Nederlandse vrouwen kijken alsof ze van plan zijn om je meedogenloos af te wijzen. Dit is geen verwijt. Ik probeer het te begrijpen. Vandaag zag ik er een mooie meid naar me bleef kijken.

Ik had het niet in de gaten maar toen ik naar haar wilde kijken trok ik de conclusie dat haar blik zeker 3 seconden op mij gericht was. Wij liepen in de tegenovergestelde richting, ik met enige haast onvoorbereid. Het feit dat je 10 meter terugloopt verraad je al. Hoe zou een tot 30 jr hier tegen aankijken? Niet te benoemen , je kunt het niet in een hokje plaatsen, Iedereen is anders , en wat jij lelijk vind , vind ik misschien wel mooi.

Veel vrouwen gunnen je maar die drie seconden, en dat zou best meer mogen zijn, maar Oefen het in de spiegel, op je kat, whatever.. Glimlach zo overtuigend mogelijk, en meen het! En als ze dan teruglacht, dan is het ijs gebroken, en dan is de stap nog maar heel klein om een gesprekje aan te knopen… het is te simpel voor woorden.

Ik wil je niet te tellen geven hoe vaak ik een beetje stoer dacht te doen als een vrouw ook maar een beetje belangstelling toonde. Juist bij de leukste vrouwen, en ik heb ze allemaal hard weg zien lopen… o, wat heb ik veel vrouwen weg zien lopen… Als je het ijs weet te breken komt dat gesprekje, dat kopje koffie, dat telefoonnummer, dat avondje afspreken en al het moois daarna vanzelf wel.

Of niet, maar geloof me, dat weet je zelf dan ook gauw genoeg. Iemand die spontaan lacht is nooit, nooit een bedreiging…. Kijk, normaal gesproken gunnen vrouwen mij geen blik waardig. Nu ik extreem let op mijn voorkomen zoals eerder in de reactie vermeld zie ik dat het steeds beter gaat. Dus die drie seconden was al behoorlijk wat. Ik stond even paf hahahaha: Kerels die hun best doen begrijpen elkaar en maken de wereld net iets mooier zoals een vrouw dat doet als zij op haar uiterlijk let.

Het is bekend dat niet iedere vrouw hetzelfde is. Maar haar afweersystemen tegen flirtende mannen is van een kille aard. Ook ik ben in Milan geweest. Maar andere landen hebben die ook.

Neem het met een korreltje zout: Keer op keer zie ik een patroon tegenkomen hoewel ik nog maar nieuw ben op deze site.

Nederlandse vrouwen ook de Nederlanders in het algemeen hebben geen smaak en denken erg functioneel. Dit zie je weer terug in mode onbewustheid. Vergeleken met Aziatische of Zuid Europese steden lopen de Nederlanders maar slonzig bij. Kijk alleen al naar die gekleurde zeil of camping jassen die ze massaal dragen als je bijvoorbeeld op het perron op de trein staat te wachten. Het is functioneel kleden, lekker warm, regenafstotend dus kan dus ook over een rokje, getver!

Ik moet eerlijk zeggen: Wat ik maar wil zeggen: Functioneel betekent niet dat je naar kantoor gaat alsof je de marathon moet lopen.

Ik ben een Nederlandse vrouw en lachen doe ik zelden het is niet anders. Ik heb een strenge blik mee geboren maar ik sta wel degelijk open voor mannen, praatje, geintje en flirt. Nee, ik ben niet arrogant en voel me niet te goed voor jullie. Al denken jullie dat helaas wel! Stap trouwens zelf ook af op mannen om gesprek aan te knopen en ook dat word door mannen niet altijd gewaardeerd en laten dat heel duidelijk merken. Geef jullie mannen 1 advies. Laat je niet leiden door de blik op het gezicht van een vrouw!

Spreek haar spontaan aan en wedden dat ze met je in gesprek gaat?! Ik hoor zo vaak van mannen: Blij dat ik een gesprek aan geknopt heb. Word zo moe van mannen en vrouwen die andere Nederlanders op hun uiterlijk, uitstraling, kleding ect afzeiken! Zou zeggen kijk eerst naar je zelf en dan naar de rest. Mijn ervaring is diegene die de ander het hardste afkraken zelf er ook niet perfect uitzien, meestal op geen enkel vlak.

Mensen kunnen misschien wel geen geld hebben voor luxe kleding?! Zie ze het niet dt het anders kan. Weet je hoe het voelt heel je dag flirtende mannen om je heen te hebben, heren? Probeer eens in te beelden vanuit man en vrouwelijke kant hoe jullie dit zouden vinden als het dag in dag uit zo gaat. Graag jullie reactie hierop. Dames hebben ook weleens een dag dat ze niet lekker in hun vel zitten en niet openstaan voor een flirt. Op een goede dag vind ik het leuk en flirt terug ongeacht het aantal mannen dat metmij flirt maar er zijn ook mannen die het aanzien niet waard zijn, te opdringerig ect en daarom kunnen vrouwen hun schild optrekken.

Dus mannen flirt erop los of de vrouw nu wel of niet lacht. Flirt ze niet terug is dat een gemiste kans voor haar, voel je niet rot en afgewezen dat is nergens voor nodig. En flirt eens voor een 2 e keer met haar op een ander tijdstip dikke kans datze wel reageert. Trouwens door de opdringerigheid van een hoop niet westerse mannen in dit land word het schild van de Nederlandse vrouw dikker. Als je als man denkt dat je maar 3 seconden bij een vrouw hebt om binnen te komen om echt contact met haar te leggen heb je het mis.

Je hebt veel meer tijd als een vrouw interesse in je heeft. Het aankijk- en wegkijk spelletje is daar uitermate geschikt voor om te kijken of een vrouw echt interesse in je heeft heren.

Gebruik dat nu eens wat vaker, i. Trouwens binnen 1 blik deelt een vrouw de man in een catagorie in. Hoe werkt het bij een vrouw het mannenscannen bij de 1e ontmoeting in de kroeg, op het werk, in restaurant, buiten op straat, vul verder zelf maar in Vrouw ziet man scant hem en deelt hem in 1 van de 3 catagorie in.

Categorie 1 Ongeschikte man Deze Man verdwijnt na 1 blik definitief bij de vrouw. Ze bekijkt hem nooit meer. Geen kans voor een man wat hij ook doet! Het is direct over en uit. Platonische vriend, Man is oke, maar word in de catagorie vriend in gedeeld mag alles behalve haar partner worden en zal helemaal geen enkele seks met haar hebben ooit in zijn leven. Ook hoopt hij erop, probeert hij het, het is tervergeefs!

Mag wel naar haar luisteren, raad geven en troosten, vergezellen met uitstapjes ect maar verder niets. Man 3 dat zijn maar weinig mannen die hier voor in aanmerking komen. Potentiele partner, flirtable en de goede man slaat haar aan de haak en krijgt een relatie met haar. Ze gaat volledig voor de relatie met de man die zij uitgekozen heeft, maar geeft jullie de illusie eer dat jullie het allemaal voor elkaar gekregen hebben bij haar.

Cadeau van de vrouw aan de man. Mannen hebben wel degelijk kans ook als een vrouw niet glimlacht! Snap niet dat je je als man hierdoor laat afschrikken. Het is de totale uitstraling van een vrouw waar een man naar moet kijken en op af moet gaan i. Als je als man alleen maar op een glim lach van de vrouw wacht laat je als man misschien wel de vrouw van je leven lopen. Dat zou jammer en zonden zijn heren! Waar is jullie doorzettingsvermogen?!

Ik lach zelden, maar aan mannen die mij aanspreken en met mij flirten, aan dates, telefoonnummers, koffie drinken ect. Hoeveel lef heeft de man? Als een man zich hierdoor laat afschrikken waar schrikt hij dan nog meer van?

Is hij wel capabel genoeg om haar door moeilijkheden te loodsen als ze verder met hem gaat? Mannen kijk nu eens verder dan je neus lang is.

Jullie testen ons maar wij testen jullie ook! We willen het beste van het beste van de mannen. Evolutonair bepaald bij beide seksen! Dat willen jullie toch ook van de vrouwen het beste van het beste of niet?

Het is een verademing om naar buitenlandse dames te kijkem en wat eentrieste vertoning is het met de vrouwen in nederland. Elke dag zit ik in de trein en metro opweg naar werkcen vergelijk is wel eens de vrouwen. De nederlandse vrouwis gewoon de weg kwijt tussen 18 em 23 is het nog leuk msar daarna is het gewoon huilen met de pet op.

Geen verzorging potten kapsel allemaal uggs aan. En als die klep opengaat dan er gedrochtige stem uit alleen maar zeiken en zeuren of ze beste van de wereld zijn.

Kijk naar belgische franse italiaanse andere landen dames die hebben teminste flair en stijl. En blijven altijd vrouwelijk daar kan je vsn houden niet van een boerin met uggs. Sorry hoor ik denkcals ze wat beter hun best deden vrouwelijk te blijven ipv een kerel te zijn zouden we meer nederlandse man en vrouw relaties hebben. Want ik heb gevoel dat meeste nederlandse mannen naar buitenlandse vrouw kijken ipv nederlands.

Begin eerst maar eens Nederlands te leren schrijven. Ik ben een echt Nederlandse vrouw en straal stijl en klasse uit. Nee geen rood potten kapsel en uggs. Blijkbaar kijk je niet goed of woon je in het verkeerde deel van Nederland. Maar kies maar voor een buitenlandse maar niet janken als je levenslang ook haar familie in het buitenland mag onderhouden. Kijk dit is de reden waarom een hoop Nederlandse vrouwen ook geen nederlandse man meer willen.

Helaas zijn er heel veel Nederlandse mannen te dom omdit te snappen. Veel Nederlandse mannen hoor je alleen maar zeiken over exen, de kinderen, alimentatie en geld. En zijn te gierig om op een date te betalen. Er zijn een paar uitezonderingen maar die hebben al jaren dezelfde hollandse leuke vrouw.

Sorry voor mijn wagelijke Nederlands ik zie de fouten maar ik heb geen zin op mijn ipad steeds terug te gaan en te verbeteren. Lol wat ben ik lui met spelling hahahhaha Maar ik hoef geen vrouw te onderhouden ik ben er ook niet op uit omdat te doen. Er zijn andere landen in deze wereld waar ze niet arm zijn of zelfs nog rijker dan in Nederland. Ik heb al een vriendin en we hebben beide een riante job en we zijn gelukkig samen ze is ontwikkeld vrouwelijk en stijlvol.

Wat ze niet heeft is uggs grote bek en boeren gedrag. Maar daar zit ik niet mee hahaha. Het is messchien een opinie maar wel mijn opinie enzo heeft iedereen hun eigen mening erover.

Ik merk wel dat onder de jonge mannen dit vaak gedeeld wordt. Ja ken het probleem als je snel typt op de ipad. Hihihi Het is je vergeven. Nou je valt over de Nederlandse dames. Maar heb je wel eens naar een hoop Nederlandse heren gekeken?

Wat een boeren zeg en sommige zijn echt te vies om beet te pakken dus een hoop Nederlandse mannen en vrouwen verdienen elkaar. Ik noem ze baggerboeren en baggerboerinnen de enige juiste term voor deze mensen. Ik daarin tegen voldoe niet aan jouw beschrijving. Want ik verafschuw het beeld wat jij schetst over de vrouw met kort rood haar, peuk rokend en die vieze stink uggs. Lijkt wel of ze op pantoffels lopen en zo uit hun bed gekomen zijn!

Maar ook als je wel netjes gekleed ben hebben heel wat Nederlandse mannen wat te zeuren. Te dik, te dun, te oud, je draait geen rokje, je draagt geen naaldhakken ect. Ik ben klaar met de Nederlandse heren en ook met die opdringerige buitenlanders, je weet wel wie ik bedoel Amsterdam loopt er ook vol mee.

Net als heel het westen van het land. De Nederlandse mannen ze zijn te gierig op alle vlak, ze behandelen je als hun werkmaat i. Nee, zolang de Nederlandse heren niet structureel veranderen ben ik er klaar mee. Ik heb een goed leven, verdien mijn eigen geld en dat kan ik prima zelf opmaken daar heb ik een Nederlandse vent niet voor nodig! En zoals ik al zei, zijn er steeds meer jonge en oudere Nederlandse vrouwen met stijl en klasse die er zo overdenken.

Saai, kleur en stijlloos. Stel je voor dat je eens ander bent. Zodra je de Moerdijkbrug overgaat verandert de vrouw, haar stijl en klasse.

Past helemaal bij mij. Zit daar ook liever als hierin mijn hometown Rotterdam. In het algemeen zijn Nederlandse vrouwen in heel veel gevalen uniek maar das niet posetieve. Ze interpreteren veel worden helemaal verkeerd: Zodra dat ze gescheiden zijn of uit elkaar gaan, zoeken ze koste wat kost een andere man: Dat hun acties veel consequenties heeft. Nederlandse man lijkt op een leeuw die geen tanden heeft. Hij is geen jager! Nederlandse vrouwen nemen zelf initiatief. Daardoor nemen mannen geen actie.

Ik vond hem best abnormal en onaangenaam. Wat in de natuur normaal is: Merk het zo vaak. Ik jaag graag even vinden ze het leuk maar als het te serieus word rennen ze weg. Gaat dit onderwerp nu over de nederlandse man of de nederlandse vrouw?

Wetenschappelijk onderzoek heeft al lang aangetoond dat mannen weliswaar jagen, maar dat bijna in alle gevallen de vrouw daartoe de aanleiding geeft.

De vrouw laat meestal merken dat ze wel gejaagd wil worden en voor mannen hoort dat als een rode lap op een stier te werken. Dan is het vaak een verloren wedstrijd voordat die begonnen is…. Daarom dat ik ook al eerder gepleit heb voor het geven van duidelijkere signalen of je al dan niet geinteresseerd bent, we hebben het over aankijken gehad, we hebben het over kleding gehad we hebben het over luchtjes gehad… allemaal signalen.

En ook hebben we het erover gehad dat het spel belangrijker is als de knikkers… Een lekkere broeierige flirt is zeker zo leuk, ook als het niet meteen resulteert in een vrijpartij.

Misschien zijn we allemaal een beetje bang om hieraan toe te geven, maar gezien het feit dat veel reacties hier wat ontevreden van toon zijn zou het zinvoller zijn om een beetje avontuurlijker te zijn en het spel te spelen. Mannen delen vrouwen ook binnen een blik in! Eenmaal ingedeeld is je kans verkeken, de enige kans die je heb is op eenmalige seks categorie 2 om vervolgens gedumpt te worden en met een beetje mazzel gaan zijn vrienden er ook nog overheen.

En een lol dat ze hebben met elkaar! Vrouwen categorieën volgens de mannen: Categorie 1 Nee dank je! Goed voor het bed en dumpen die griet! Interessant zou de vrouw van mijn dromen kunnen en mogen zijn. Zolang mannen zich als horken blijven gedragen op alle vlakken en signalen niet willen begrijpen zal het nooit niets worden! Natuurlijk zijn er uitzonderingen van mannen die het wel begrijpen. En mannen accepteer nu eens dat er vrouwelijke jaagsters zijn!

Geniet ervan en voel je niet op je … Getrapt! Dat is wel zo, mannen delen vrouwen ook met een blik in. Net als pandaberen of eender welke diersoort. Ik vind het ook lastig, want signalen dringen soms pas de volgende dag tot me door: Ik ben het dus wel met je eens, maar ik vind ook dat vrouwen die er moeite voor doen om begeerd te worden, die zich iets sexyer kleden en iets meer aandacht besteden aan hun houding en uitstraling een stuk makkelijker mijn aandacht krijgen. Als je me me niet ziet zitten, dan heb je niet goed genoeg gekeken!

Dat vind ik dan wel weer jammer. Het is eigenlijk altijd leuker als je echt interesse hebt voor elkaar en ook aanleiding geeft om die interesse te verdienen.

En de wereld ziet er gewoon veel mooier uit met mensen die zich weten te presenteren. Niet om nou te zeggen dat elders alles veel beter is, maar zichzelf presenteren is Nederlanders niet echt eigen vergeleken bij veel andere landen.

En ik moet een ding kwijt over al die zure reacties: Maar misschien ben ik hier tegen windmolens aan het vechten…. Ik doe zeker moeite om er leuk uit te zien! Ikben open en eerlijk, en als ik een leuke man zie ga ik ervoor. Ik zie mannen als mannen! Maar helaas moet ik ondervinden dat erheen hoop mannen horken zijn omdat ze zich niet weten te gedragen tegen over een vrouw.

Onder vind dat regelmatig, helaas. En ja, dan word je gedachte en blik wat gekleurd. Sorry maar het is niet anders. Blijkbaar is hetvolkssport nr1 geworden bij dames en heren om de andere tegenspeler in de zeik te nemen. Ben blij op deze site terechtgekomen te zijn! Ben door ervaringen toch wat verbitterd geraakt, maar na de reakties gelezen te hebben blogdog en vrouwen , zie ik op de goede weg te zijn. En dat niet persé om op de versiertour te willen gaan. Uit ervaring is het toch raar dat als je als man luistert naar een vrouw je gauw als een lulletje wordt gezien, maar als je met vuist op tafel slaat er wel serieus naar je geluisterd wordt.

Misschien de verkeerde ontmoet? Ja, je bent niet de einige die een beetje verbitterd is geworden. Hier nog een maar dan in vrouwelijke vorm. Blijkbaar treffen de juiste mannen en vrouwen steeds de verkeerde op hun liefdes pad. Maar gewoon ervoor blijven gaan. Doe ik ook ondanks dat het moeilijk is en je regelmatig de moed verliest.

Maar de aan houder wint. Gewoon je eigen goed, leuk en verzorgd blijven kleden! Geld zowel voor mannen als vrouwen. Ik krijg er een kick van! En de vrouwen in mijn omgeving kunnen mijn bloed dan wel drinken. Maar daar heb ik maling aan. Want het trekt mannen aan hoor als je netjes en stijlvol op je eigen manier gekleed gaat als vrouw. Kleed me niet volgens de heersende normen wat heerst. Veel zwart met kleurig accent.

..Buitensex zuid holland erotisch masage


Ondanks wat de media en de politie ons willen laten geloven. Kijk naar de beelden en oordeel zelf! Ik denk dat je het met mij eens bent dat we in Nederland het recht hebben om te demonstreren en dus de vrijheid om onze mening te uiten.

Vooral tegen instellingen die ons met hun plannen persoonlijk raken. Wanneer studenten dus voor het min. Waarom stonden ze daar niet tussen de studenten en de ME om zinloos geweld door ME te voorkomen? De studenten voor het OCW lieten dus zoals jij dat zegt: De beelden van de paardencharge, hondenaanvallen en slaan in de ruggen van demonstranten missen nog.

Waarschijnlijk was het op die momenten onmogelijk om te filmen, maar het gebeurde allemaal tijdens de demonstratie voor het ministerie van OCW. Misschien een goed idee voor een eerstvolgende actie. Er is al veel gezegd over de berichtgeving in de media, maar dit bewijst voor mij eens te meer hoe je zelf met media om moet gaan. Hou altijd een kritische houding, controleer waar mogelijk en hou rekening met het referentiekader van de journalist.

Overigens heb ik, toen we voor het binnenhof stonden, wel degelijk een groep jongeren gezien die duidelijk niets met de demonstratie te doen hadden en uit waren op rellen. Feit blijft dat ook ik, volledig zonder aanleiding en met veel ongeloof, klappen heb ontvangen van ME-ers. Oh oh Den Haag, mooie stad, zonder studenten.

Misschien is dat het grote gemis. Abel, allereerst goed dat jij er ook was en spijtig om te horen van de klappen. Even mijn kritische houding in werking: Zolang zij niet zijn gaan rellen en jij niet weet wie het waren of waarom ze daar waren, blijven dat loze vooroordelen.

Dus om in vooroordelen te spreken: Oke, ik wil niet generaliseren maar jij kunt net zo goed als ik veel mensen in een bepaald hokje plaatsen. Deze groep was zelfs tegen de studenten aan het provoceren. Toen ze merkten dat dat niets uit ging halen gingen ze acties ondernemen als hardop aftellen en gearmd de massa naar voren duwen, richting ME. Gelukkig werd hier op zodanig manier op gereageerd dat deze groep ermee op hielden. Ik moet zeggen dat ik niet gezien heb of ze ook bij de charges betrokken waren in de zin van weerstand bieden, maar dat ze er stonden om solidair te zijn lijkt me sterk.

Dat woord leek me, gezien hun woordenschat, ook niet in hun woordenboek voor te komen.. Stonden ze er wel vanwege de belangen dan is het een verkeerde waarneming geweest!

Ik onderschrijf en ondersteun dit allemaal van harte. Sterkte aan alle gewondenm, gearresteerden — en tot de volgende keer! We laten ons niet zomaar van straat meppen « Rooieravotr. Maar ook in de sociale media en sites als nu. Mijn berichten op Facebook worden tevens niet op de nieuwspagina van mijn Facebook getoond. Ik was erbij en heb alles gezien. Oók de mensen die gemept werden door agenten gebruikten geweld. De politie was in eerste instantie heel relaxt. De studentenvakbonden leverden prima werk!

Freek — Was there a single police officer taken to the hospital or any reports of injuries? I have heard none. I was really disappointed by that. It was somewhat acceptable what they were doing earlier because it at least kept the police from hurting the students as well as the students from doing anything.

But when they blocked the movement of students from going to the demonstration by the station, that was a bit much for me. Het geweld is wel degelijk geinstantieerd door de politie. Natuurlijk was er druk vanuit de studenten, natuurlijk werden orders van de politie genegeerd door de studenten, het is een demonstratie geen feestje. De studenten wilden vredig protesteren op een manier die niet volledig door de overheid georchestreerd was en de politie hield dit met geweld tegen met buitensporig geweld, zoals ze dit wel vaker doen.

Freek, je liegt dat je barst en de beelden bewijzen dat! Bovendien kun jij niet alles gezien hebben. Er waren gelijktijdig demonstraties op het Pleintje tegenover het Binnenhof en tegenover het ministerie OCW. Freek, ME en politie waren gewapend, te paard en met schuimbekkende politiehonden de demonstranten aan het intimideren. Demonstranten die vreedzaam voor het ministerie van OCW staan werden zonder pardon geslagen, gebeten en onder de voet gelopen door paarden.

Ook werden demonstranten tijdens het weglopen in de ruggen geslagen. Demonstraties spreek je niet af met diegenen waartegen je demonstreert. Dat zou het effect van demonstraties teniet doen. Stel jij voor dat we met het ministerie van OCW gaan afspreken om op een dag voor het gebouw te gaan staan demonstreren? Tweets that mention Declaratie naar aanleiding van de gebeurtenissen van 21 januari in Den Haag -- Kritische Studenten Utrecht -- Topsy. Freek, geen van de actievoerende organisaties waren uit op geweld of vernieling.

Zelfverdediging daarentegen is je recht. Wanneer jij als vreedzame demonstrant met geweld en intimidatie wordt geconfronteerd, kan ik begrijpen dat je je verzet. Jullie moeten de tijd investeren om te studeren!

Niet zeuren, niet klagen over gekort worden. Ga fulltime studeren en doe wat je doel is! Niet zanikken maar doen…. Maar als je jezelf lam gaat zuipen op het Neude te Utrecht… of ergens in die omgeving…neem een asperine en ga weer aan de slag om te leren…ipv leren zuipen.

Goed, ik begrijp wat je zegt. En uit je verhaal komt ook naar voren dat de kleine groep provocerende jongeren niets te doen hadden met de protesten, dat kan. En dat de demonstranten zelf ervoor zorgden dat deze jongens ophielden met provoceren. Er was hoe dan ook, zoals je dat zelf waarschijnlijk ook onderschrijft, geen reden voor de ME om op barbaarse wijze te reageren op de grote groep vreedzame demonstranten. Goh, fijn dat we in minstens 3 berichten je mening hebben kunnen lezen. Je kunt wel zien wie er hier tijd teveel heeft.

Tot dan toe neem ik aan dat je zelf nooit een dag in je leven echt hoger onderwijs hebt gevolgd. Ik ben zelf niet bij het protest geweest, omdat ik moest werken, maar ik ben het helemaal met de demonstranten eens. De arrogantie van Rutte, om duizenden studenten en minstens duizend hoogleraren te negeren! Ik dacht dat Nederland toch echt een democratie had, geen tirannie waarbij de leider lekker zijn eigen zin doordraaft en de ME protesten hardhandig de kop in drukt.

Zo blijkt wel weer hoe hypocriet de politiek kan zijn. De rest moeten het maken met de gefiltreerde nieuwtjes van dezelfde mechanisme waar het allemaal om draait…. Dan kan je namelijk altijd zelf bepalen wat de waarheid is.

Wees jezelf en doe nooit iets omdat er anderen het doen. Zorg dat je ziet wat er om je heen gebeurt. Jij kiest je actie, en dit gebeurt spontaan. Wanner je ziet en aanvaart, je reageert op basis van je eigen aard. We blijven leren van elkaar. En we zijn solidair, in wat ons hart en logica zegt. Agenten zoals Freek weten nu al niet eens hoe ze fatsoenlijk incognito iets moeten posten.

Akkoord, de reactie van de ME was buiten proporties, maar daar zijn ze nu eenmaal voor opgeleid. Als ze dat bij voetbalhooligans doen zijn we er allemaal wel blij mee. Zij hebben de duizenden studenten die gewoon netjes na de manifestatie naar huis gingen belachelijk gemaakt. Ik stel voor dat jullie eens ophouden met jullie zelf zien als heroïsche verzetsstrijders. Dat is simpelweg pathetisch. Natuurlijk gaat het om grote bezuinigingen maar je kunt ook overdrijven in je reactie.

Daarmee zet je de hele studentenpopulatie voor schut. Wat de LSVB probeerde, op een constructieve maar duidelijke manier de dialoog aangaan, heeft zin. Wat jullie proberen werkt averechts. Gelukkig zijn jullie in een beschamende minderheid. Ik kwam om het plein om te kijken of er nog iets gebeurde, maar toen zagen wij de eerste charge. Nadat de eerste charge op het Plein was geweest stonden nog enkele studenten op het plein.

Mensen probeerden de kroegen in te vluchten,helaas. Alle mensen werden van terrasjes geduwd en een aziatische vrouw liep achter ME het plein op en werd ook goed belaagd. Wij namen een afslag, een straatje dat vrij smal was en heel toevallig twee autos de straat in reden op de hoek van de afslag. ME begint sneller te lopen en pats. We konden met moeite om de auto heen om te vluchten, maar werden gewoon neergeknuppeld. Iemand viel en we durfden hem niet op te pakken.

Prima dat ze ons van het plein willen, maar uithalen naar weerloze studenten en naar mensen die daar niks mee te maken hadden stonden fietsers tussen dat gaat gewoon te ver. Gewoon juist het gehele gebeuren, daar word ik nu juist rebels van. Ik hoop dat er nog iets komt en nog meer studenten komen. Al is het niet voor jezelf, kom voor de ander op. Ouders ook, want mocht je kind een langstudeerder zijn door welk reden dan ook, dan zal je toch financieel bij moeten dragen.

Bachelordiploma van mijn studie betekent helaas helemaal niks! In mijn master van 3 jaar, moeten we ongeveer totaal 1,5 jaar onbetaald fulltime stage lopen. Tja wanneer moeten we dan werken? Rutger, begrijp ik je goed dat je vindt dat de ME opgeleid is om buiten proportioneel op te treden? Ik dacht juist dat zij opgeleid werden om te voorkomen dat zulke bijeenkomsten uit de hand liepen, om de vrede te bewaren en alleen geweld te gebruiken als geweld tegen hen werd gebruikt. Maar misschien heb ik dan de ME in een vrij land in gedachte.

De studenten die vrijdag voor het Ministerie stonden waren daar niet om heroïstisch te doen. Nee, die studenten stonden daar simpelweg om hun stem te laten horen, iets wat helemaal niet heroïstisch zou moeten zijn in een vrij land.

Ze waren niet uit op confrontatie — de ME daarentegen waren dat duidelijk wel. De enige heroïstische daad die ik dan zag was dat de studenten niet met geweld terug sloegen maar hebben zo lang mogelijk om op een vreedzame manier door geprotesteerd. Pas toen de ME de studenten tegen een hek aan drongen, en pas toen de ME de studenten die daar geen kant op konden met hun knuppels gingen slaan, hielden de studenten op met hun protest — maar hebben toen nog altijd wel hun vreedzame alhoewel tegen die tijd bange en boze houding aangehouden.

Het lijkt mij juist dat het politiegeweld onze rechtstaat belachelijk maakt. Misschien zaten er relschoppers tussen of niet. Maar het feit dat er een concert was op het malieveld neemt niet weg dat er genoeg studenten waren die nog even hun zegje wilden doen op het plein, binnenhof en bij ministerie.

De studenten schreeuwden etc. ME begint op de studenten in te lopen om hen te verdrijven: Uithalen is simpelweg overbodig. Ik probeerde te vluchten via een kroeg, maar lukte niet. Dat vind je dan wel kunnen? Kijk maar naar een aantal youtube fimpljes.

Dat was toen ze van het station af werden gedreven. Eventueel zeil en of doek en over de demonstranten heen. Hierdoor kan de ME of politie niet chargeren.

Je opmerking dat de demonstranten de duizenden studenten die netjes naar huis gingen belachelijk hebben gemaakt slaat echt nergens op. Natuurlijk mochten die netjes weg, ieder zijn eigen keuze.

De manifestatie heeft zeker bijgedragen aan het onder de aandacht brengen maar was wel nogal soft. Die gaat het kabinetsbeleid op zich niet veranderen. En de groep demonstranten heeft zijn eigen beslissing genomen.

Ik heb gestudeerd in de jaren 70 en zie hoeveel er al is afgebroken de afgelopen 40 jaar. De kwaliteit zit nu echt op een absoluut minimum of zelfs daar onder. Iemand die nu volgens schema netjes in 4 jaar zijn master haalt heeft misschien precies de kennis en het beoogde gebrek aan meer! Resumerend, we hebben 40 jaar stapsgewijze, sluipende afbraak achter de rug.

De LSVB gaat met een keurige manifestatie geen vuist maken alleen handjes schudden. Het kabinet kijkt gniffelend toe, om 1 uur Wie is er nu belachelijk? De komende actieweek van begin februari is de volgende test voor de studentenstrijd. Op dit moment komen er steeds sneller groeiende groep samen met anderen om druk bezig te zijn met het organiseren van weloverwogen en adequate reacties en proberen we in meerdere steden studenten te organiseren in actiecomités.

Strijdbaar studentenprotest 21 Januari. Er moet, denk ik, nadruk gelegd worden op het feit dat de demonstraties geweldloos en vreedzaam van karakter zijn. Een publieke en algemene aankondiging van de komende vreedzame protestacties kan de negatieve mediabespeling, en verkeerde berichtgeving grotendeels verhelpen.

Een dergelijke publieke oproep en benadering van de media is ook de taak van de studentenvakbonden, maar die laten de achterban in de steek. Er zijn naar mijn weten niet eens vervolgdemonstraties of acties aangekondigd door de vakbonden, terwijl het direct na de 21ste duidelijk werd dat de regering niet luisterde!

Er was wel een groep aan het flyeren voor een protestactie in de binnenstad tijdens de manifestatie op het malieveld. Dus het was niet zuiver spontaan. Groepen demonstranten waren dit al van plan. Dit heb ik in de jaren zestig en zeventig ook gezien bij Vietnam- en andere demonstraties. Bertolt Brecht schreef al: De kracht van de demonstranten ligt in het vreedzame, zolang demonstranten op een geweldloze manier druk zetten staan ze sterk.

In verschillende filmpjes is te zien hoe de ME op onrechtmatige wijze geweld gebruikt. Is het mogelijk om per geval een klacht in te dienen met gebruik van de beelden? Een voorbeeld in het volgende filmpje: Dit gebeurt allemaal terwijl het slachtoffer met zijn rug naar de ME staat, totaal geen bedreiging vormt en gewoon iemand helpt om op te staan.

LSVb-voorzitter Sander Breur trekt zich niets aan van de verwijten dat hij medestudenten zou hebben verraden door samen te werken met de politie. Onze ordedienst heeft goed gereageerd toen studenten die op weg naar het station in een rel bij het ministerie van onderwijs terecht dreigden te komen.

Studenten die dat wilden, zijn naar Den Haag Centraal begeleid en dat vind ik fantastisch. Later deze week komt de LSVb met een evaluatie van de demonstratie van afgelopen vrijdag. Gaat niet meer lukken vriend, we hebben of rijke ouders of heel wat uurtjes bijbaan nodig in de toekomst.

Verklaringen over het politiegeweld! Waarom moesten demonstranten weg voor het min. Ik ben het met je eens over de zwakke inhoud van het bericht. Ik heb de LSVb ook gemaild met vragen en klachten over hun houding voor, tijdens en na de demonstratie van 21 januari.

Ik adviseer elke student of sympathisant hetzelfde te doen, zodat ze luisteren naar hun achterban. Hier een voorbeeld van agent provocateurs in Canada:. Tweets that mention Ministerie van Onderwijs medewerkers geven live commentaar op studentendemonstratie -- Kritische Studenten Utrecht -- Topsy. There is even a gap in the footage of the worst part. Between the second and third videos, the ME and horses charged the people.

That is why at the beginning of the 3rd video, the fences are all broken. JoOo gooi maar open die doofpotten! Indeed, I was there and I witnessed what you are telling.

Tweets that mention Debat: Hoe verder met de studentenbeweging? Impressions from the national student demonstration against education cut-backs Standplaats Wereld.

Het protest is op gang, de aap komt uit de boom! Ik gooi de kogel door de kerk, sta jij nog in duplo? Wil nog eens eén probleem aan de orde snijden: Er kijken adders onder het gras HOE die te vermijden? Door kennis-integratie in je eigen leven. Ik heb nog wel wat tips die ik mee wil geven: Dit is een interessante ontwikkeling. Natuurlijk wordt er nog steeds bezuinigd en hebben ze alle reden om tegen te zijn, maar ik vraag me nu wel of hoe solidair ze blijven met hun studenten.

Tweets that mention 9 februari: Een constructieve avond waarop ook duidelijk werd dat de actiebereidheid onder de studenten groot is. Nieuwe initiatieven worden ontwikkeld en de groei van van kritische studenten in alle provincies neemt gestaag toe. Van bezuinigingen kan geen sprake zij en iedereen die met een beetje gezond verstand weet dat er bij onderwijs miljarden bij moeten komen.

Ondertussen verdienen de bankdirecteuren weer godsvermogens en is een tweede diefstalgolf begonnen. Ik mag hopen dat deze regering zich ervan bewust word dat ook studenten grenzen hebben. Tweets that mention Amsterdamse bezetters verklaren zich solidair met openbaar vervoer werknemers -- Kritische Studenten Utrecht -- Topsy. Zijlstra laat Universiteiten strenger selecteren « Kritische Studenten Utrecht. Het College van Bestuur speelt dubbel spel door achter de rug van studenten dergelijke streken uit te halen.

Een beetje schreeuwen en met het vingertje wijzen kan iedereen. Ik had juist het idee dat voor het eerst in lange tijd het CvB aan de goede kant staat. Verder hoop ik dat jullie bij een volgende actie een minder fragiel pand uitkiezen dan het prachtige Drift Waarom bijvoorbeeld niet Drift 23?

Dat kan wel tegen een stootje, mocht het daar onverhoopt op uitdraaien. Drift 21 staat vol met kwetsbaar antiek meubilair en instrumentarium, en het oude, broze sierstucwerk is ook niet bestand tegen bijvoorbeeld rondvliegende stoelen. Tuig… jullie eigen politieke mening door de strot willen duwen en dan nog pretenderen namens de studenten te spreken ook.

Ongefundeerde beschuldigingen aan het Universiteitsbestuur en ondertussen je zelf zo misdragen. Het enige alternatief dat in dit verband regelmatig door de VSNU genoemd is betreft het sociaal leenstelsel, ook voor de bachelorfase. Het was inderdaad een uitzonderlijk mooi samenzijn aan de Drift deze dagen. Ik was er ook, alleen donderdag even niet.

Niet zomaar een bezetting, maar drie dagen samenzijn, films, lezingen en debatten over uiteenlopende belangrijke onderwerpen. Sprekers uit of over Iran, Puerto Rico, wetenschapsfilosofie, klimaat en nog veel meer. Discussies over activisme en de toekomst van de wereld. Uitwisseling van ideeën, mensen leren kennen. Mensen uit alle hoeken en gaten, groepen en leeftijden, diverse steden en landen. Studenten, activisten, werkenden, werkenden die studeren, activistische studenten, mensen uit de kraakbeweging die werken en activistisch bezig zijn en ga zo maar door.

Veel mensen die hun eigen weg bepalen, meningen vormen en dienovereenkomstig handelen. Een prachtige gelegenheid kennis te maken met andere vakgebieden en denkwijzen, dwarsverbanden leggen en van elkaar leren. Een spontaan sociaal forum was het, een vrijplaats voor open discussie en meningvorming.

Iemand deed het denken aan Griekse pleinen waar iedeereen vrij kan praten en discussieren. Met de marmeren vloer en de zuilen heeft het ook wel een Grieks tintje. Op zulke pleinen is wellicht de basis gelegd voor onze westerse democratie. En alles liep soepel, niemand is de baas, alles wordt onderling besproken, iedereen doet wat. Alcohol werd in beperkte mate gebruikt, een paar kratjes bier. En niet vergeten diverse losse organisaties die spontaan klaarstonden met brood en beleg, koffie en thee en warme maaltijden!

En, zoals de bezetters zelf hadden besloten, vrijdagavond om elf uur begon het opruimen om de zaak om twaalf uur weer schoon over te dragen. Helaas, als de kabinetsplannen op het gebied van hoger onderwijs doorgezet worden dan zullen we alleen nog maar vakidioten hebben in de toekomst die niks van de echte wereld begrijpen. Studenten zullen niet meer de tijd hebben om buiten hun eigen studie te kijken en iets van de complexe systeemcrisis te begrijpen die de wereld bedreigt.

We verwelkomen jullie solidariteitsverklaring met de arbeiders van het GVB in Amsterdam. Toegankelijk onderwijs en toegankelijk openbaar vervoer liggen allebei onder vuur.

We hebben dezelfde overheid tegenover ons. Vandaag zijn de arbeiders van het openbaar vervoer in Amsterdam in staking gegaan. Het zou heel goed zijn als jullie ook praktische uitdrukking weten te geven aan jullie solidariteit met de GVB-arbeiders door een afvaardiging van jullie naar hen te sturen en hen 1 de solidariteitsverklaring aan te bieden. Gelukkig gaat dit steeds meer mensen opvallen.

Beste meneer joker, wil je je propaganda voor je website aub niet meer op deze site doen. Volgende keer halen we het er gewoon weer af. Zelfs al zou de democratie werken met totale transparantie en volledige verantwoordelijkheid dan nog is het in het beste geval: In de hedendaagse wereld is dat beter dan dictatuur van een minderheid, maar er is weer een nieuwe stap mogeluk: Het op persoonlijke basis delegeren van verantwoordelijkheden kan handig zijn.

Het is gewoon achterhaald. De mis-leiding begint bij het afgesneden zijn van de eigen autoriteit. Na het lezen van dit artikel vraag ik me oprecht af of de auteur enig zicht heeft op de resultaten van lobbygesprekken.

Zeer sterk artikel, heerlijke quote ook weer van Chomsky. Het is een tijd van sociale afbouw waarin zich nieuwe instituties zullen vormen na de metafosische winterperiode in de gecshiedenis. We zouden de instelling moeten hebben om meer actief te zijn tegen de afbouw die de neo liberale stroming veroorzaakt. Trots kun je slechts zijn op jezelf als je je niet mee laat slepen in deze ongure modderstroom.

Ik ben helemaal akkoord met de volgende formulering: Ik denk dat het aan ons is om te laten zien dat dit zo is. Maar het is belangrijk hier conclusies uit te trekken. Morgen, op 17 februari, komen er duizenden mensen uit andere groepen strata bij elkaar op het Malieveld in Den Haag. Eén klasse, één strijd. Ik heb er echter vrij veel mening over, en ben slecht in stukken kort houden… de lezer is gewaarschuwd!

Eerst een beetje in de marge, er wordt gesteld: Is dat echt zo? Wat je in beide gevallen laat zien is namelijk hezelfde: Maar goed, dit terzijde. Het artikel behandelt de verschillende strategieën die de LSVb hanteert. Volgens mij handelt en handelde de LSVb altijd vanuit de gedachte: Het doel is altijd het tegenhouden van slecht beleid of proactief het invoeren van nieuw goed beleid. Soms ligt daarbij de nadruk op lobby, soms op actie, soms op de media, maar deze zaken zijn nooit een doel op zich.

Misschien is het goed om in het achterhoofd te houden: Zij worden ondersteund door een hoop medewerkers, tientallen vrijwilligers, betrokken oudbestuurders en hun lokale lidbonden. Er wordt op het kantoor van de LSVb heel goed en heel veel nagedacht; er is een grote feitelijke kennis, maar ook een groot politiek bewustzijn en kennis van welke partijen in de regel ontvankelijk zijn voor welke argumenten. Een LSVb weet wederom in de regel heel goed voor welke strategieën een bewindspersoon of parlementariër vatbaar is en of persoon in kwestie überhaupt ergens vatbaar voor is.

Maar laten we, net als in het artikel, wat verder ingaan op de actiestrategie van de LSVb. Zoals terecht gesteld wordt, hebben de organisatoren van de 21e geprobeerd een zo breed mogelijke groep aan te spreken en zo veel mogelijk studenten naar het Malieveld te laten komen. Op de 21e probeerde de LSVb en de andere organisatoren inderdaad zelf de regie te houden van de actie: Ik denk het niet.

Vooraf was al duidelijk dat het een niet radicale, misschien zelfs wat gezapige bijeenkomst zou worden met als doel zoveel mogelijk mensen op de been te krijgen. Ik kan me voorstellen dat dit voor sommige mensen te slap was, maar dit is de strategie waarvoor gekozen is: Wat je daar ook van vindt: Zij weten niet, kunnen niet weten, dat als je na een demonstratie nog met vuurwerk naar de ME gaat staan gooien bij een ministerie of het binnenhof of je daar bij gaat staan kijken je waarschijnlijk een knuppel in je nek krijgt.

In dat kader vindt ik het eigenlijk wat onbeschoft dat andere clubs, op de dag van de 21e zelf, in Den Haag, andere activiteiten georganiseerd hebben. Dat je de opzet van de manifestatie slap vindt, prima. Dat je liever radicaler actie wil voeren, moet je zelf weten, ik kan me er wat bij voorstellen. Dat je bereid bent om als martelaar voor het hoger onderwijs een tijd in de cel te zitten of een ME-knuppel te koppen, nice.

Maar, en dit is een hele belangrijke maar, ik vind ten principale dat je zoiets dan zelf moet doen, daar zelf de volle verantwoordelijkheid voor dient te dragen en je daar geen anderen bij in gevaar mag brengen!

Ik heb grote moeite dat, onder de vlag van een groter protest waar men zelf blijkbaar niets mee had, groepen besloten hebben om radicale acties te gaan voeren, waarbij de meerderheid van de bij de 21e aanwezige studenten niet weet dat de kans dat het afloopt met een ME-charge groot is. Als je ballen hebt organiseer je zelf je eigen actie, op een andere dag op een andere locatie. En laten we wel wezen: Dan heb je als organisatie de plicht om de mensen, die naar jou activiteit zijn gekomen, te beschermen.

Ik heb dan ook weinig moeite met het optreden van de ordedienst bij het station. De organisatoren van de 21e hebben hier hun verantwoordelijkheid genomen en gekozen voor de veiligheid van hun demonstranten.

De organisatoren van de kleine opstootjes hebben andermans actie proberen te kapen voor eigen doeleinde en andere studenten in gevaar gebracht. In plaats van mee te liften op het succes van anderen, en vervolgens tegen die anderen te gaan zeuren dat ze je niet genoeg ondersteund hebben! Ik weet niet welke clubs verantwoordelijk zijn voor de optocht naar OCW en het Binnenhof, maar aangezien dit stuk toch over strategie gaat: Als de landelijke studentenorganisaties na lang wikken en wegen besloten hebben dat het effectiefst is om te laten zien dat er breed verzet is tegen de plannen, tegen een achtergrond van verkiezingen, hoe slim is het dan om op eigen houtje iets radicaals te doen?

Hoe zeker ben je van je zaak dat dit iets positiefs bijdraagt? En ik heb in ieder geval nog geen enkel bewijs gezien dat het deze instellingen waren die stiekem hebben gelobbyt om meer geld op studenten te bezuinigen. Volgens de schrijver is het niet de strijd tegen de langstudeerderboete, de bezuinigingen op de hogescholen en universiteiten en het afschaffen van de masterstufi; neen, het is de strijd tegen de neoliberalisering!

Wat ik zelf ook van het neoliberalisme mag vinden ik zal een tipje van de sluier oplichten: Om het bot te zeggen: Deze werd groot en machtig door zicht te focussen op praktische, voor alle studenten tastbare zaken als kamernood, prestatiedwang en het gebrek aan medezeggenschap. Toen de SVB in latere jaren radicaliseerde, onder invloed van de Kritische Universiteit-stroming steeds Marxistischer werd en zich bezig ging houden met politiek, economie en de wereldproblematiek in socialistisch perspectief, viel ze snel uiteen , onder andere in de vrouwenbeweging.

Het verhaal is hetzelfde: Tot zover een stukje geschiedenis. Ben ik nu een deel van de oplossing? Of misschien toch een deel van het probleem? Bij twijfel kan het m. Allereerst mis ik in je hele stuk solidariteit voor de strijd van de studenten, ondanks meningsverschillen voor de beste strategie.

En ik zie geen afwijzing voor de zeer agressieve en repressieve houding van justitie mede mogelijk gemaakt door de ordedienst. Naar mijn mening had de ordedienst als een buffer kunnen figureren tussen demonstranten en politie, i.

Niemand kan van tevoren weten wat voor effect een bepaalde strategie voor protest kan hebben, zelfs de LSVb niet in al haar wijsheid. De acties na de manifestatie ontstonden inderdaad spontaan zoek spontaan op in je woordenboek en het waren dezelfde demonstranten die eerst op het Malieveld stonden en daarna besloten om door te demonstreren. Inderdaad het is logisch om te verwachten dat de ME een charge uitvoert op vreedzame demonstranten, juist wanneer er met eieren en vuurwerk gegooid wordt naar zwaar bepantserde voertuigen en bewapende ME.

Had de ME ook moeten chargeren toen er studenten voorwerpen gooiden naar Zijlstra tijdens de manifestatie? Volgens jouw logica wel. Het was ook gerechtvaardigd om in te slaan op demonstranten die geen kant op konden, die op de grond lagen en die tijdens het weglopen ook klappen ontvingen in hun ruggen.

En niet te vergeten charges met paarden; logisch toch, als er een groep irritante studenten staan te demonstreren moet je ze overrijden en wegjagen met paarden, dat konden ze toch van tevoren weten!

Je hebt het vaak over clubjes die naar jou mening de demonstratie probeerden te kapen voor hun eigen doeleinden. Is het zo dat dissidenten radicale groepen en individuen zich vooral stil moeten houden en zoveel mogelijk geweerd moeten worden? Dus politieke neutraliteit wordt geeist wanneer men afwijkt van de mainstream, maar daarbinnen mag de rest van politiek Nederland wel meeliften met het succes en van links naar rechts hun propaganda ten uitvoering brengen op het podium.

Je geschiedenisles is aardig, maar ook eens gedacht dat er steeds nieuwe besturen komen in studentenorganisaties, die wellicht gewoon andere gedachten hebben en daarom anders te werk gaan. Als je tijd hebt, kom dan eens naar een van de open bijeenkomsten of debatten om je kritische geluid te laten horen. Het is grappig dat je dit aanhaalt want dat is exact hetgeen wat ik de afgelopen maanden heb gezegd. Misschien dat deze intern wel bestaat, maar deze wordt in ieder geval niet in een dergelijke vorm naar buiten toe gecommuniceerd.

Je moet wel ernstig naief zijn om te denken dat het kabinet niet op de hoogte is dat grote delen van de maatschappij hierdoor benadeeld worden, is het niet direct dan wel indirect. Is het dan ook niet logisch dat het kabinet ook weet dat hier mensen tegen zijn? Wat is het nut van je mening uiten als de andere partij deze al weet? Dat het oog van KennisKrisis vooral viel op de aankomende verkiezingen lijkt me geen geheim gezien de manifestatie na een gevatte speech van Proparia Cures vooral ontsproot in een verkapte verkiezingsstrijd.

Wel wil ik nog zeggen dat de ruim studenten die uiteindelijk naar OCW en het binnehof trokken echt niet allemaal radicale stenengooiers waren en dat dus wel degelijk een signaal afgeeft naar het vertrouwen in de parlementaire politiek in een dergelijke situatie. Allereerst is het handig om te vermelden dat er maar weinig mensen twijfelen aan de intenties van de mensen achter LSvB.

Ik geloof best dat zij ook graag deze bezuinigingen willen voorkomen. Dat is dan ook niet zozeer het probleem. Het punt is dat er niet kritisch naar het gehele stelsel gekeken wordt.

De mogelijkheden worden inderdaad tegen elkaar afgewogen, maar dit is wel een redelijk beperkte set van mogelijkheden binnen een bepaald framework. Het probleem is niet zozeer dat de LSvB niet nadenkt over hun acties, als wel dat ze vooral in het paradigma van lobbyen en polderen blijven hangen.

Hun acties zijn gebaseerd op het beïnvloeden van politici op een vooral verbale intellectuele manier en dat is nu wel precies het probleem. Het kabinet heeft zat keuzes om ergens anders geld vandaan te trekken terwijl deze door het meest rechtse kabinet ooit niet overwogen lijken te worden. Er is een groot geluid geweest vanuit de studenten zelf en ook mondjesmaat vanuit de Universiteiten en andere onderwijsinstellingen al was het vooral om hun eigen hachje te redden dus het zou duidelijk moeten zijn dat de des betreffende sector het in ieder geval geen goed idee vind.

Wat nog erger is, is dat de LSvB niet alleen slechts een verbale manier van beïnvloeding wil hanteren, het wil de sfeer naar het kabinet toe ook nog eens vrolijk houden. Het verpesten van de interne sfeer lijkt me nergens voor nodig, maar was het nou echt nodig om weer DJ Jordy en zijn partynummertjes uit te nodigen? Praten blijkt niet te werken en met een goede reden. Het is helaas de keiharde waarheid dat je voor onderhandelingen altijd nog leverage nodig hebt.

Wat hebben de studenten voor leverage in deze structuur? Gaat iedereen opeens radicaal niet meer naar college? Gaan mensen opeens nog harder hun mening uiten? Ons probleem is niet zozeer met de mensen achter LSvB als wel de structuur zelf.

Het is een belangenorganisatie die optreed uit naam van de studenten in plaats van bestaat uit de studenten zelf let wel dat ik niet zeg dat dit compleet nutteloos is op dit moment. Uiteindelijk worden de materiële omstandigheden van de individuele studenten en andere betrokken burgers benadeeld en deze mensen moeten zelf hun kritische mening hierover vormen en kijken wat er aan gedaan moet worden.

Politiek is geen zaak die je af kunt schuiven naar een gespecialiseerd groepje die op ondoorzichtige wijze een strategie bepaalt en vervolgens slechts een beroep doet op de studenten om de moeite te nemen naar Den Haag te komen. Dat was ook zeer duidelijk op de manifestatie zelf, al was het alleen al door het concept van een manifestatie, je staat 3 uur lang op een grasveld met nog 20 duizend mensen te luisteren naar politici.

Op deze manier wordt je toeschouwer in een strijd die eigenlijk de jouwe is, je wordt als speler door de belangenorganisaties en de parlementaire politiek tot publiek gedegradeerd. Het klopt dat KennisCrisis uiteindelijk geforceerd was om bepaalde keuzes te maken, zich te distantieren van de mensen op het binnehof en bij het OCW. Maar deze situatie hebben ze zelf gecreëerd door de manier waarop ze het protest georganiseerd hebben, iets waar niemand ze toe gedwongen heeft.

Ze hebben zelf besloten een zo groot mogelijk protest te houden met een hip podium, DJ, soundsystem, politici en zoveel mogelijk mensen, hetzij zonder daadwerkelijke mening. Ze hebben zelf besloten het zo politiek neutraal te houden terwijl dit een kwestie is die onmogelijk losgekoppeld kan worden van politiek. Het is nu eenmaal zo dat in de maatschappij en ook onder de studenten zelf groepen zijn wiens belangen door deze bezuinigingen op de lange termijn worden behartigd, wat uiteindelijk tot gevolg zal hebben dat je welliswaar een grote opkomst hebt maar dat ook onttrokken is van ieder daadkrachtig karakter.

Hun non-cooperatieve houding tegenover groepen die niet hun reformistische polder-karakter delen is waarschijnlijk meer een reden waarom sommige mensen de actie ervaarde als het kapen van een demonstratie. Ik herhaal mijn bovenstaande vraag ook maar voor jullie. Erg makkelijk hoor, al die kritiek terwijl jullie geen flauw benul hebben wat er echt gebeurt en wat er wel bereikt is door gesprekken.

Dan snap je echt niet hoe het werkt. De LSVb is een club die pretendeert enkel voor studenten op te komen. Prima als je vindt dat dit te mager is, maar organiseer dan je eigen protest en ga daar heel hard boe roepen tegen alles wat je tegenstaat. Ik snap niet waarom dit lachwekkend is?

Wat maakt het in godsnaam uit dat de LSvB enkel pretendeert voor studenten op te komen voor het niet naar buiten brengen van dergelijke informatie? Is de strategie van de LSvB zo ontzettend heftig dat het wel geheim moet blijven oid? Je mag best een andere mening hebben, maar ga vervolgens niet huilen dat de andere partij onwetend is en vervolgens alle geopperde vragen passeren….

Het is inderdaad vrij makkelijk kritiek te hebben zonder alle informatie wanneer deze niet zomaar beschikbaar is. Hoe moeilijk is het om even in Utrecht het kantoor binnen te stappen en te gaan praten met de bestuurders, of simpelweg even te bellen en je te verdiepen in wat de LSVb doet? Onwetendheid is geen enkel probleem; maar onderneem vooral zelf stappen om beter geinformeerd te worden. En hoe moeilijk is het om zelf een grote demonstratie te organiseren als je van mening bent dat de LSVb het niet goed doet?

Maar nee hoor, ook in dit geval in iets roepen vele malen makkelijker dan zelf de handen uit de mouwen schudden en nog veel meer studenten de straat op te krijgen. Dus je mag pas kritiek hebben op de LSvB als je persoonlijk bent gaan praten met de bestuurders? Dat lijkt me een vrij onhandige eis als er ~20k mensen zijn die potentieel een reactie willen hebben. Overigens zijn er vele manieren om contact of meer informatie te krijgen hoor.

Bellen en langsgaan leken me het meest voor de hand liggend. Voor mijn verhaal is het niet zo relevant hoe erg het was, hoe excessief of onnodig. Terechte keuze en hun verantwoordelijkheid. Daarmee praat ik geen enkele schuimbekkende ME-er goed, die met een rood waas voor de ogen op willekeurige mensen in heeft staan beuken.

Omdat ik vind dat een massale studentendemonstratie een goed idee is? En ik de wijsheid van radicalere protesten gedurende die dag zelf in twijfel trek? Als de studenten me niets konden schelen, was ik er niet bij geweest de 21e en dan deed ik niet de moeite hier lappen tekst neer te plempen.

De avond van tevoren wist ik al dat er mensen naar OCW en het Binnenhof wilden gaan. Was ook via social media bekend gemaakt. Wat je daar ook van moge vinden. Iedereen was van harte welkom voor een protestbijeenkomst, een gezapige, politiek getinte protestbijeenkomst waarbij geluisterd werd naar politici maar ook studenten, docenten, instellingsbestuurders en anderen uit het onderwijs.

Als je dat niets vindt: Als je vindt dat er harder actie gevoerd moet worden en dat het ministerie moet worden bezet: Maar doet dat dan zelf, onder eigen vlag, op een andere dag, in plaats van het protest van een ander daarvoor te gebruiken!

Maar ik geef graag mee dat als een studentenorganisatie een keus maakt voor een radicale koers, ze gedoemd is tot een bestaan in de marge. Daarom hoop ik dat een LSVb en een ISO niet een dergelijke keuze zullen maken, maar de belangen van de massa studenten zullen blijven behartigen.

En ik zou graag zien dat dit in harmonieuze samenwerking gaat met andere groepen die ook strijden tegen slecht onderwijsbeleid, vanuit een ander bijv antineoliberaal perspectief. Als je al iets wil organiseren tijdens het een protest van een andere organisatie, dan vind ik het niet meer dan 1 beleefdheid en 2 gezond verstand om ff bij die organisatie te checken of wat je wil op prijs gesteld wordt en of het daadwerkelijk iets toevoegt.

Ik ben vrij druk, maar sta er niet negatief tegenover. Goed, niet relevant verder. Jij stelt dat je niet op de hoogte bent van de van doelstellingen, analyses etc. Als een club mensen die er verstand van heeft, die toegang heeft tot heel veel informatie die anderen niet hebben en die er goed over heeft nagedacht tot de conclusie komt dat het constructief is om een breed geluid van protest te laten horen, moet iedereen die dat geluid van protest WIL laten horen daar dan ook de achterliggende redenen van weten?

Ik weet met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid dat de grote meerderheid van de aanwezigen op de 21e daar helemaal geen behoefte aan heeft ook gericht ano niem. Voor degenen zoals jijzelf die graag meer willen weten, zou ik zeggen: Zo ontoegankelijk is de LSVb echt niet, mensen die actief willen zijn voor het onderwijs zijn in mijn ervaring altijd welkom. En dat is vraag 2: Want je raakt hier een punt dat Lisa ook al aansnijdt: Verdiep je eens in wat de LSVb de afgelopen tien jaar gedaan heeft… van een kritische student verwacht ik ten minste dat je je feiten checkt voordat je ergens een heel stellige mening over hebt.

Wat wel zo is: Dus welke middelen ook gekozen worden om een doel te bereiken praten, pers, actie, combinatie van dingen , uiteindelijk moet toch een kabinet of kamermeerderheid overtuigd worden. Als je dat niet in orde vind… tja, dan zou ik me of aansluiten bij een partij die het parlementaire stelsel wil hervormen, of de revolutie beginnen. Met een strijd voor goed hoger onderwijs heeft het dan niet zoveel meer te maken.

Voor de opzet van de 21e is m. Wat daar de overwegingen achter zijn weet ik niet zeker, maar ik kan wel raden. De sfeer vrolijk houden naar het kabinet is een foutieve aanname. Dan over de structuur… de LSVb bestaat wel uit studenten. Je beeld dat organisaties als de LSVb niet nodig zouden moeten zijn en dat alle individuen die geschaad worden door beleid zich zouden moeten verenigen om te kijken wat er gedaan kan worden… eh… iets met realisme? Loop over een willekeurige campus en vraag voorbijgangers wat ze er voor voelen.

Ieder is verantwoordelijk voor zijn eigen daden. Niemand hoefde naar het Binnenhof en naar het ministerie, niemand is gedwongen met vuurwerk te gooien.

Dit is schokkend nieuws… Als dít geen overduidelijk signaal is dat het huidige kabinet helemaal verkeerd bezuinigt, dan weet ik het niet meer…. Wat dat betreft zijn de gigantische walls of text op deze pagina zo slecht nog niet, of ik het nou met de inhoud ervan eens ben of niet. Ik geef best toe dat ik geen idee heb van de gedachtegangen achter bepaalde beslissingen van de LSVb, noch een motivatie om me hier in te verdiepen.

Ondanks dat voel ik me toch vrij om bepaalde dingen te bekritiseren, zoals de feestelijke sfeer van de 21ste. Dit is iets waar ik me tijdens een eerdere demonstratie in Enschede al aan stoorde; het imago van de student als feestende lamballen wordt misbruikt door de politiek om bezuinigingen zonder enige vorm van nuance erdoor te raggen.

Wat doen wij studenten als reactie hierop? Om het niet te lang te maken heb ik maar een klein deel van je comments gekopieerd en geprobeerd in grote lijnen op je te reageren. De verantwoordelijkheid van het geweld ligt bij de geweldplegers en de autoriteiten met een geweldsmonopoly, zij moeten verantwoorden waarom zij excessief geweld gebruiken tegenover geweldloze, ongewapende burgers die gebruik maakten van hun demonstratierecht. Wat jij doet is deze verantwoordelijkheid omdraaien, namelijk parafrase: De demonstraties waren inderdaad deels georganiseerd en grotendeels besloten demonstranten spontaan om verder te demonstreren, omdat dat ten eerste hun recht is en ten tweede voelden veel mensen, waaronder ik, dat er meer moest gebeuren dan alleen op het Malieveld te staan.

Het is maar hoe jij spontaan definieert. Ik denk niet dat er mensen waren die klappen zochten van de ME en in hun zoektocht daarnaar dachten laat ik mijn pijn delen met andere nietsvermoedende demonstranten. Wat bedoel je met harder? Is een lopende vreedzame demonstratie harder? Is een geluidsdemonstratie voor het OCW harder?

Is een geluidsdemonstratie op het pleintje voor het parlement te hard? Onder welke vlag had ik moeten demonstreren, ik dacht we daar stonden te demonstreren tegen de onderwijsbezuinigingen? Studenten die verder demonstreerden doen dat op de dag van de studentendemonstraties, dat lijkt me logisch. De ordedienst isoleerde demonstranten, wanneer de ordedienst dit doet mengt het zich direct en fysiek met acties van andere medestudenten, dus is kritiek op hen, maar vooral op de organisaties erachter gerechtvaardigd.

De vraag die gesteld kan worden is, waarom heeft de organisatie geen lopende demonstraties georganiseerd? Er werd een walk-out georganiseerd door de Haagse Studentenvakbond, dit verliep vredig en er waren geen problemen, dus het kon wel. Tijdens zo een walk-out kon ook de ordedienst meelopen en ook deze demonstranten beschermen, i. De ME had al geweld gebruikt voordat er ook maar iets naar hen werd gegooid. En we weten beiden ook ik als onervarene dat de ME sowieso geweld had gebruikt, ook al zou er niets naar ze gegooid worden.

Dat is waarom de ME er was en wat de ME doet. Dus waarom oordelen over het marginale burgerlijke ongehoorzaamheid van de demonstranten en niks over het excessieve geweld door de ME? Dat excessieve geweld is juist het probleem, niet de studenten die spontaan en georganiseerd gebruik maakten van hun demonstratierecht.

Ook al konden ze weten dat de ME geweld zou gebruiken, dat praat het excessieve geweld niet goed, en dat is juist wat we moeten bekritiseren, ook al verschillen we van mening qua strategie voor actievoeren, we staan aan dezelfde kant, nietwaar? Ik hoop dat studentenbelangenvertegenwoordigers de studentenbelangen blijven vertegenwoordigen en niet alleen met hun eigen CV en toekomst bezig zijn.

Dat ze zich niet laten intimideren door machten waarmee ze in aanraking komen. Neoliberalisering en neoliberaal beleid is waartegen wij demonstreren, het is een neoliberaal beleid die voor deze bezuinigingen zorgt, dus helaas kunnen de studentenorganisaties daar niet omheen.

Ik denk dat je mijn stuk verkeerd begrepen hebt of misschien niet eens gelezen? Welke kritiek is erg makkelijk? Ter informatie; ik heb ook contact gehad met de LSVb en hen gecomplimenteerd voor hun goede en moeilijke werk, maar ook kritisch aangesproken over hun houding tegenover zelf-organiserende studenten op die dag.

Ik woon veel debatten en lezingen bij over de onderwijsbezuinigingen en probeer daarnaast ook informatie erover te lezen, zoals de stukken op deze site. Ik zou dan ook graag willen weten waar jij je informatie vandaan haalt, die ik tot nog toe nergens ben tegengekomen. Totaal misplaatst, juist deze site en de studenten hierachter zijn een voorbeeld van zelf-organiserende en actieve studenten.

Waarom veronderstel je dat men niet contact heeft gehad met de LSVb of niet goed op de hoogte is van de situatie? Check alleen al de stukken op deze website over de onderwijsbezuinigingen en visies voor beter onderwijs. Na de manifestatie was er ook een debat georganiseerd door de KSU, waarbij ook de voorzitter van de LSVb aanwezig was.

Nogmaals hoe weet je of de auteur niet geïnformeerd is? Er was dus een debat georganiseerd waar ook deze auteur bij was en ook de voorzitter van de LSVb. En buiten onze landsgrenzen: Van Puerto Rico tot Parijs. Ik pak even alle opmerkingen samen, dat lijkt me handiger. Dat de auteur geen zicht heeft in wat de LSVb is en doet, zien we toch allemaal. Ten eerste staan er te veel onjuistheden in dit stukje nee, deze ga ik niet allemaal herhalen om ook maar het kleinste vermoeden te hebben dat de auteur wel naar meer informatie heeft gezocht.

Daarnaast begrijp ik niet dat deze site en de mensen daarachter laten zien dat mijn kritiek misplaatst is. Die zelf-organiserende en actieve studenten kunnen dan toch prima een grote landelijke actie organiseren in plaats van enkel stukjes te schrijven op de site en debatten te organiseren? Ik ben er overigens van op de hoogte dat de voorzitter van de LSVb ook aanwezig was op het debat.

Dan een kleine greep uit de successen die lobbygesprekken de afgelopen jaren hebben opgeleverd: Er is kritiek op de openlijke houding van de LSVb tegenover anders georganiseerde protesten die voor hetzelfde doel strijden.

Die houding zorgt voor een verdeling die niemand ten goede kwam. Dan kun je veronderstellen dat diegene die door demonstreerden daar zelf voor zorgden, maar we zitten in hetzelfde team en ook al verschillen we van mening over een actiestrategieën, we moeten elkaar steunen. Natuurlijk wanneer het vreedzaam protest betreft. Waarom is de LSVb openlijk afwijzend tegenover zelf organiserende studenten en demonstranten die op de dag van demonstratie andere vreedzame demonstraties hielden?

Dus we moeten onze strategieën aanpassen aan de bewindspersoon, dus wanneer deze voor geen rede vatbaar is, hoeven we ook niks meer te doen. Is deze regering eigenlijk voor rede vatbaar?

Heeft de gekozen strategie van de LSVb haar doelen bereikt? Dat zullen we pas na 2 maart weten, maar is het tot dan goed om actie te voeren voor onderwijs? Ik denk dat niet alleen goed is maar ook broodnodig, zodat we hierna een levendige studentenbeweging hebben die ook pro-actief eisen kan stellen voor nog beter onderwijs.

Het punt is niet dat men het oneens is met de verschillende strategieën, maar met de openlijke afwijzing van de LSVb tegenover andere vormen van protest. Bovendien kunnen we ook onze vraagtekens hebben bij het teveel leunen bij lobbyen, de regering heeft tot nog toe geen enkele krimp gegeven, maar de LSVb wacht nu gewoon de verkiezingen af. Inderdaad, de manifestatie kon niet politiek neutraal zijn, toch werd door de organisaties het politiek neutrale karakter van de manifestatie gepromoot, om het zo breed mogelijk te houden.

Je bent hier niet welkom! De sfeer moest en zou vrolijk gehouden worden, drie uurtjes op het Malieveld staan en vooral niet naar het Pleintje toe of voor het OCW demonstreren, want dan is de regering niet zo blij meer.

Tijdens een politiek protest van zo een grootte kunnen woorden en uitdrukkingenveen grote invloed hebben. Bovenal waarom kritiek op georganiseerde vreedzame protestacties, terwijl we aan dezelfde kant staan?

Wat was het doel van de studentenbelangenbehartiger om openlijk afwijzend te staan tegenover vreedzame acties van andere studenten? Wiens belangen werden daarmee behartigd? Niets in te leveren « Kritische Studenten Utrecht. Sorry, maar wanneer er argumenten missen, kunnen we daar ook niet op reageren, nietwaar?

De pot verwijt de ketel, is echt geldig bij jouw commentaren, hoe moe je er ook van wordt. Jammer, dan weet ik nog steeds niet wat je bedoelt en kan ik niet ingaan op je ongeschreven argumenten. Dat is wel misplaatst door opmerkingen te maken als dat men hier geen flauw benul heeft waar het over spreekt etc.

En wat is het probleem met kritische stukken te schrijven en debatten te organiseren, websites als deze om mensen te informeren? Is het niet juist goed om dingen te organiseren als studenten en voor studenten? Waarom doe je alsof wij studenten en de LSVb twee aparte partijen zijn. We staan toch aan de dezelfde kant en de LSVb is toch de Landelijke studentenbelangenbehartiger?

Wij studenten maakten toch de manifestatie op de 21ste mogelijk, of stond de LSVb daar alleen? Wanneer de LSVb openlijk de acties van hun belangengroep afkeurt zonder rechtvaardige redenen, lijkt het me meer dan logisch dat er kritiek komt vanuit de achterban.

Is toch alleen goed dat er een levendige achterban is die ook zelf probeert te organiseren? En je kleine greep van successen door lobbyen zijn mooi, mag ik ook een bron hiervoor? Bovendien sta ik niet afwijzend tegenover lobbyen, maar wel tegenover holle commentaren zoals die van jou, daarom vroeg ik erom. Je reacties komen naar mij inziens af en toe boos en denigrerend over, het lijkt wel alsof je bepaalde kritiek persoonlijk opvat ben je zelf lid van het LSVb bestuur? Tegenover de globalisering van de rijken en machtigen het neoliberalisme stellen de volken en studenten hún globalisering!

De bron ben ik zelf, want ik was twee jaar geleden lid van het LSVb bestuur. Maar eigenlijk heb ik geen zin meer in deze discussie, helemaal niet omdat de auteur van dit stuk zich kennelijk niet in de werkelijke situatie hoeft te verdiepen en wanneer daar wat van gezegd wordt die persoon zich maar eens moet verantwoorden.

Sorry, maar daar leen ik me niet meer voor. Het ga jullie goed. Veel plezier met het plaatsen van kritische stukken en ik hoor het wel wanneer de grote landelijke actie plaatsvindt. Ik denk dat uiteindelijk wel gebleken is wat eigenlijk vanaf het begin af aan al duidelijk was en wat ook inhoud dat discussieren op deze manier verder niet echt nuttig is.

Kritische Studenten-organisaties waarbij ik alleen voor Twente spreek natuurlijk , zijn meer gebaseerd op zelforganisatie van studenten. Waar LSVB vooral gebruik maakt van lobbyen en polderen of je nu de media gebruikt of persoonlijke gesprekken aangaat, het blijft grotendeels praten.

Wil Kritische Studenten iig Twente: P vooral een zelf-georganiseerd zie punt 1 , decentraal machtsblok van studenten neerzetten en daarmee de politiek min of meer forceren om rekening met ons te houden.

Niet per se om als een soort terrorist te gaan dreigen met blokkades, maar rekening houdend met het feit dat dit tot de mogelijkheden behoort wordt ons leverage een stuk groter. Daarnaast heb ik de indruk dat de LSVB ook eerder bereidt is tot onderhandelingen waar wij niet bereidt zijn een enkele concessie te doen op het gebied van onderwijs en bezuinigingen.

Een discussie is hartstikke nuttig en moet zeker gevoerd worden, maar dan moeten we wel eerst even de fundamentele verschillen in acht nemen voordat we allerlei zaken gaan schreeuwen waar de één of de andere partij het niet mee eens is, terwijl deze direct gelinkt zijn aan een verschil in een lagere scope en daarom ook nooit op een dergelijke manier opgelost kunnen worden.

Verder is zij onafhankelijk, veeleisend en modebewust. Zij heeft veel aandacht voor haar werk en de mensen om haar heen. De Nederlandse vrouw streeft naar perfectie in haar doen en laten, maar laat minder snel merken wat zij voelt mannelijker? Zij lijkt hierdoor wellicht wat minder toegankelijk, maar het onbereikbare maakt haar weer spannend. Echte roddeltantes, houden van zeiken. De mannen dragen de rokken.

Kortom, niet vrouwen die vrouwen zijn. Vergeleken met veel elegantere, slankere en kleinere volkeren, een beetje een logge boerin. Maar gezichten van Nederlandse vrouwen zijn mooi. Waarom nemen de mensen in NL zichzelf vaak zo serieus? Er zijn leuke, aangename, aantrekkelijke vrouwen overal. De Nederlandse vrouw heeft zich gewoonn aangepast aan de doorsnee Nederlandse man. Als wij geen échte mannen durven te zijn, verwacht dan niet dat vrouwen écht vrouw durven te zijn.

De fatsoenlijke mannen die oog hebben voor de wensen van een vrouw, zijn tot speelbal gemaakt, zodat menig vrouw de touwtjes in handen heeft in een relatie. Maar dit kan ook zijn omdat wij dat soort uiterlijken minder gewend zijn. En dan alsnog er zijn knappe Italiaanse vrouwen en veeeel lelijkere nl vrouwen. Kwestie van smaak ook hè. Verder vind ik de nl vrouw over het algemeen wel zelfstandig.

Nederlandse vrouwen zijn heel vrouwelijk, ontwikkeld, gezond arrogant,modebewust, sociaal en commercieel ingesteld, goede gesprekspartners,hoog geschoold en carrieregericht, onafhankelijk, ambitieus en in een liefdevolle relatie ontzettend trouw!!!!

De Nederlandse vrouw is preuts, koud, afstandelijk, seksueel sloom, lelijk. Ze vinden dat ze enorm vrijgevochten zijn, maar ten opzichte van seksualiteit komen ze niet verder dan wat gegiechel. Nederlandse vrouwen hebben geen seks, ze praten er alleen over en planten zich in het meest on? De Nedertrut is hoe dan ook niet in staat een man gelukkig te maken.

Heerlijk, ze zijn echt niet zo slecht als er gezegt wordt. Ze zijn slim, knap , verstandig en vrouwelijk. Haha zo zo… wat een reacties… Nederlandse vrouwen zijn ice cold, in het algemeen carrieregericht,sociaal en direct, maar vaak ook achterbaks.

Sommige Nlse vrouwen zijn wel mooi, maar idd zodra ze de meesten een bepaalde leeftijd bereiken, verslonzen ze… haar eraf, comfortable vormloze schoenen. Wibra jeans, eendezelfde jas als hun man, ga zo maar door… Ze hebben vaak een mannenlijk postuur, soms zelfs in een jurk… zie prinsjesdag. Maar het woord Feminisme zou ik niet toepassen op het overgrote deel. Vrouwen proberen net als sommige mannen; mee te komen in de Maatschappij, want hoe je het ook wendt of keert deze blijft veeleisend.

Vrouwen in NL moeten werken, kindjes krijgen en ook nog eens sexy en aantrekkelijk blijven als een jong ding van 20! Ze zijn niet modebewust, dragen altijd een spijkerbroek met lederen jas. Of een afgeleide ervan dat hele4maal niet matched. Ook gevoel voor kleur is er niet bij. Jammer, dat ze zich staande willen houden door zich mannelijker te gedragen. Zo schijnbaar vrijgevochten naar buiten zo preuts in bed.

Hard van buiten , zacht van binnen Slim.. Ze worden altijd opgelicht Zelfstand … njah.. Koud, totaal niet modebewust,vaak onverzorgd, grote mond, ze denken dat ze alles kunnen maken omdat ze zelfstandig zijn.

Te dik, grove gezichten, mannelijke korte kapsels bij voorkeur opgeschoren in de nek. Mannelijke kleding waarbij kleding uit Noord-Korea als bijzonder geraffineerd overkomt.

Ook zien ze er vaak vroeg oud uit zeker als je ze vergelijkt met hun Aziatische pendanten. Niks voor mij dus…. Ze zijn er wel degelijk, dan moet je beter kijken.. Verder hebben Nederlandse dames net zoals ieder mens in welk land dan ook: Nederlandse vrouwen doen het goed in de Wereld. En inderdaad zijn we eigenwijs, arrogant en ambitieus. We doen ons best…. Ik ben alleen blij dat ik een exotic achtergrond heb, lekker bruin. Als de Nederlandse vrouw zo lelijk is, waarom lopen mannen van over de hele wereld dan als schoot hondjes achter ons aan?

En over vrouwen die baas zijn in de relatie. Hoe onderdrukt vrouwen ook zijn, thuis heeft de vrouw over de hele wereld de broek aan. Jullie zouden niet anders willen. Vinden jullie het gek dat de meeste Nederlandse vrouwen zich te goed voelen voor de gemiddelde Nederlandse man.

Ik weet niet of je de doorsnee Nederlandse man weleens hebt bekeken, maar dat is ook niet veel soeps! Zij hebben liever een dom gansje die het huishouden doet en komt aanrennen als ze met hun vingers knippen. Moeten ze natuurlijk zelf weten, maar dat noem ik geen echte vrouw! Ik ben een vrouw en ik kan mij we in jullie reacties vinden. Ik weet van mezelf dat ik meestal ook erg bot en koud kan reageren, dit is eigenlijk alleen maar omdat ik verlegen en onzeker ben later denk ik dan waarom heb ik nou zo gereageerd.

Ook vind ik inderdaad dat Nederlandse vrouwen niet echt sexy en mooi zijn. De meeste hebben een breed postuur waaronder ik zelf, wat ik graag anders had gezien. Ik denk dat de meeste vrouwen helemaal niet zelfverzekerd zijn. Elke vrouw vergelijkt zich met de modelen uit de bladen en erachter komen dat zij er niet zo sexy en mooi uitzien als ze zelf willen, waardoor ze veel eisend zijn. De Nederlandse vrouw doet als of ze zelfverzekert is maar, voelt zich al spuug lelijk als je niet zegt hoe geweldig ze eruit ziet.

Maar ik moet toegeven de Nederlandse vrouw kan mooi en gevoelig zijn en zeker niet manelijk. Hollandse vrouwen denken dat ze geemancipeerd zijn als ze een man imiteren: Dat mag, maar veel mannen nemen dan wel de wijk naar culturen waar juist vrouwelijkheid de vrouw haar zelfrespect bezorgd.

Veel Hollandse vrouwen ervaren vrouwelijheid als vernederend, afhankelijk — iets wat veel mannen onbegrijpelijk vinden. Oehh, wat een hoop gefrustreerde uitspraken. Jullie mannen moeten wel diep teleurgesteld zijn in de vrouw! En de vrouwen op hun beurt net zo goed in de man. We verwachten ook zo onwijs veel van elkaar.

Als ik deze reacties lees moet een vrouw zijn als een lieftallige schoonheid met karakter, maar ze eigenlijk schiet ze hoe dan ook te kort en heeft ze negatieve eigenschappen te veel.

Weet die vrouw dan nog wie ze moet mag zijn? Een vrouw die weet dat ze geliefd is straalt altijd meer schoonheid uit dan een verworpen vrouw.

Zouden die vrouwen boven de veertig die eerder genoemd werden zich niet gewoon verworpen voelen, omdat hun man of helemaal op gaat in zijn carriere en haar niet meer interessant lijkt te vinden, of hen heeft verlaten voor een ander?

Nee, niet allemaal, maar mannen, jullie kunnen met jullie mannelijkheid echte vrouwelijkheid naar boven halen als jullie het lef hebben en niet weglopen. Ee hoe verder van Nederland vandaan hoe groter het verschil wordt. Ik zoek in een man een soulmate, aktie, spanning, humor, aanvulling en waardering.

Verzorgt uiterlijk vind ik erg belangrijk! Kleren maken de man hoor! Hahaha, het is sowieso duidelijk dat de mannen die hier negatieve dingen schrijven… zelf een beetje gefrusteerd zijn.. Ik ben een echte NL vrouw van 42 zonder rimpels, goed verzorgd prettig assertief, slim en vrouwelijk!!! In bed heb ik hem ook nog ni horen klagen. Alleen als ik écht onzeker ben over iets laat ik t merken.

Jeetje ik ga eens aan mijn ouders vragen of ik geadopteerd ben, want ik voldoe echt niet aan het hier geschetste beeld van de Nederlandse vrouw. Dus op elk potje past een dekseltje…. Ik ben een vrouw van 57 jaar. Heb nog steeds lange blonde haren eigen haarkleur tot ver over mijn schouders. Ik draag mijn haren altijd los. Verder verzorg ik mezelf goed en probeer zo slank mogelijk te blijven.

Mannen kijken nog steeds naar me om. Geen opschepperij, maar een feit. Ik erger me aan die gemakzuchtige vrouwen met hun gemilimeterde kapsels voor het gemak, te veel gewicht en de sportschoenen of dergelijke waar ze de hele dag op lopen. Nadat er kinderen zijn letten ze helemaal niet meer op hun persoonlijke verzorging of uiterlijk. LUI vind ik veel Nederlandse vrouwen. Ja mijn lange haren kosten wat verzorging betreft wat meer tijd dan die korte kapsels sommige dames staat dat trouwens ook wel erg goed hoor.

Ook een beetje make-up opdoen kost wat extra tijd. De dames die zelf te lui zijn om zichzelf te verzorgen maken meestal de meest vervelende opmerkingen over mijn lange haren en verzorgde uiterlijk en kleding.

Jij bent altijd zo netjes hoor ik dan. Ik snap niet waar je de energie vandaan haalt…. Dat achtervolgt mij al mijn hele leven. Jammer is wel, dat die dames misschien best een beetje jaloers zijn op de aandacht die ik van mannen krijg. Daar vraag ik niet om. Ik verzorg mezelf graag goed. Maar door alle soms bijna hatelijke opmerkingen voel ik me wel eens erg eenzaam. Niet iedereen heeft veel geld om steeds nieuwe kleding te kopen. Maar met een beetje interesse voor je uiterlijk kun je verzorgd voor de dag komen.

De Nederlandse vrouw is a Queen, de man must obey and be a servant,if you have grown up as a free man, you better look somewhere else for a partner, they can be charming and atractive as a weekend girl, but for a serious relationship..

Ik ben Braziliaanse en ben met mijn Ned. Ik bedoel dit niet lullig, maar ik wist niet wat ik zag. Mijn indruk van de Ned vrouw:. Geen oorbellen, bijna nooit. Als je dochter in ZAm. Ze is een meisje, hoe vrijgevochten we tegenwoordig ook zijn. Kort geknipt haar, lees stereotype pottenkapsel, met pieken. Je kunt je haar kort knippen, maar ook sexy kort.

Miss Etam Fashion vormloos en moeke-achtig. Brede broeken, met te hoogzittende zakken, daar wordt je kont breed van dames. En niet te vergeten die kont op de fiets. Als ik zo vrij mag zijn: Ga eens op zoek naar een kleine zaak, waarvan je weet dat het personeel tijd voor je heeft. Zoek en blijf daar naar toe gaan, kies dit als een man. Ned heeft eenheidsworst wat winkels betreft, dus doe geen moeite om elke keer de stad af te struinen. Durf kleur te dragen, ook in de winter, juist in de winter.

Mijd aub die drie-kwart broeken, bah. Moet je nog het land op? Draag sieraden, nee niet die klaren partijen van miss Etam. Kom met meer rokken en jurken thuis. Investeer in goed ondergoed. Ooh mijn God, betaal er wat meer voor en laat je opmeten. Je kunt van een km afstand die stuiterende tieten en lofhandles zien aankomen,koop corrigerend ondergoed.

Ga mee met je vrouw. Wil je haar in iets leuks zien, bemoei je dan met haar keus en wees eerlijk. Nederlandse vrouwen zijn als siervissen. Je geeft ze een aquarium, en je voert ze regelmatig, maar ze geven je niets terug. Ze halen je niet aan, ze likken niet, ze kwispelen of spinnen niet. Ze zwemmen slechts wat heen en weer, en staren je zo nu en dan even aan — met hun blikken van afkeuring of onverschilligheid.

Ze zijn mooi en fascinerend om naar te kijken, maar je wordt er niet warm of blij van. Ze doen mij helemaal niets. De Nederlandse vrouw probeert een man te worden, carrière te maken. De vrouwen zien het als een miskenning van hun talenten om alleen maar huisvrouw te zijn.

Dit leidt tot toestanden waar kinderen de dupe van worden. Geen mama die thuis zit te wachten met koekjes en thee maar naschoolse opvang.

Een jachtig leven waarin iedereen alleen maar met werk bezig is. Carrièrevrouwen zouden een huisman moeten hebben. Zijn die eigenlijk te vinden?

Hoe dan ook ben ik het zat! Ik ben daarom doelbewust over de grenzen gaan kijken en vond in Filippijnse vrouwen alles wat ik zocht.

Oprechte liefde, trouw en toewijding aan het gezin. De filippijnen hebben een traditionele christelijke samenleving waar de man aan het hoofd van het gezin staat. En dat is niet per se een strak keurslijf waarin de vrouw gedwongen mee moet hobbelen. Die toewijding vraagt van beide partijen. Maar zoals ik hier scheld op de Nederlandse vrouw, nml dat ze niet meer vrouwelijk, niet meer sensueel, niet meer zacht.

Wat een hoop negatieve reacties over de nederlandse vrouw! Ikzelf heb veel gereisd en moet zeggen.. Het is waar dat op een bepaalde leeftijd de nederlandse vrouw een beetje verslonst en naar kort praktisch haar gaat, maar misschien als haar nederlandse man haar meer vrouwelijk laat voelen ze zich daar ook meer naar gedraagd? De mediteraanse vrouw besteed veel meer aandacht aan haar uiterlijk, dat is waar, maar waar wij boven de 35 naar praktisch gaan lopen hun daarentegen er nog bij als een 20 jarige!

Ik denk niet dat je zo een land of volk kunt generaliseren.. Ze is onafhankelijk, open minded vooral betreft seks in vergelijking met Zuid-Europese vrouwen zeurt niet en lacht om zichzelf.

En dat is precies wat ik deed bij het lezen van dit artikel. Beste vrouwen, als jullie je beledigd voelen laat die nederlandse man die negatief praat lekker zitten en ga voor een buitenlandse! Eentje die houdt van onze eigenschappen en tenminste de deur voor je openhoudt! Daarbij wil ik nog toevoegen, ik heb ook het artikel over de nederlandse man gelezen…en ook al kunnen ze soms best lomp zijn, ik vind de nederlandse man ook erg leuk! Uiteindelijk gaat het niet om waar je vandaan komt…een leuke man of vrouw die bij je past kun je overal vinden.

Was nieuwsgierig wat mannen denken van vrouwen, en ik vindt de reacties heel leuk , en leerzaam dank je mannen. Ik was wel nieuwsgierig, maar kom op… dit zijn allemaal vooroordelen.

Iedereen is gelijk, maar niemand is hetzelfde. Ik ben een Nederlandse vrouw en ik herken mij en mijn omgeving totaal niet in wat ik hier lees. Ze zullen er ongetwijfeld zijn. Maar om nou meteen te zeggen dat je niet op DE Nederlandse vrouw valt of dat alle Nederlandse vrouwen arrogant zijn of wat dan ook. Dat slaat nergens op. De nederlandse vrouw kan niet met andere vrouwen omgaan, ze zijn snel jaloers en kiezen altijd partij voor de wensen van hun man, ondanks dat ze willen benadrukken dat ze zelfstandig zijn.

Deze zelfstandigheid is de helft hard voor gewerkt en gewenst maar voor de andere helft aan hun opgedrongen: Manlief vind het allemaal prima en laat haar uiteindelijk alles maar doen. Familie moet zich nergens mee bemoeien, kinderen moeten immers op hun 18e het huis uit zo zijn die daar ook van af.

Relaties van korte duur: Ondertussen, winkelen, huisje- boompje-beesje, zegeltjes sparen, ambitie: De nederlandse vrouw is burgerlijk. Ik ben een Nederlandse vrouw, rook en drink niet. Ja, ik werk en indien het moet kom ik op voor mijzelf en mijn Nederlandse partner als ik die heb.

Als de Nederlandse man zijn vriendin of vrouw vrouwelijk behandeld zal ze zich op alle fronten vrouwelijk gaan gedragen. Maar mijn ervaring na 2 relaties is dat de Nederlandse man met van alles bezig is behalve met zijn vriendin of vrouw.

Vinden jullie het dan raar dat ze haar eigen gang gaat en vreemd gaat?! Oh en aan al die mannen hier die zweren bij een postorderbruid. Tuur ijk doen zij precies wat jij wil als de man des huizes. Jij beheert het geld en haar verblijfsvergunning. Als jij kwaad wil als het hè niet bevalt vliegt ze linia het land uit. Durven jullie wel tegen deze vrouwen?! Heb lef en neem een Nederlandse. Maar nee want jullie kunnen deze niet aan. Oh en beste Nederlandse mannen haal je hand van je knip.

Betaal gewoon de rekening als je een vrouw mee uitvraagt! Op de lange duur als jè met de vrouw verder gaat dan krijg je het op allerlei vlak in 3voud terug. Hoop er jog eens een tegen te komen die verder kijkt as mijn buitenkant en dat geld niet alleen voor mij maar ook vooral die andere Nederlandse vrouwen die zoveel te bieden hebben.

Jammer dat jullie zo snel aftaaien. Hollandse mannen kom op en ga voor de Hollandse vrouw ze is leuker en liever als jullie zien en denken!

Ik heb af en toe het idee, dat de mooie nederlandse vrouwen over het algemeen niet weten wat ze willen, en dat de keuze voor een partner als snel afhangt van de trends in die periode. Wat is het nut van eisen stellen als het om de zoveel tijd toch weer iets anders is. Bij een ontmoeting gaat het puur om de klik tussen man en vrouw, de rest is bijzaak. Het is hoe ik als man daar tegen aan kijk en dat vrouwen over het algemeen al naar een levenslange relatie kijken als ze een man ontmoeten.

Ik vind dat nederlandse vrouwen meer naar zichzelf moeten luisteren ipv het laten afhangen van de omgeving en hoe andere vrouwen naar ze kijken status.

Ik als Nederlandse Vrouw vind mijzelf en andere Nederlandse vrouwen, ondanks de zéér grote verschillen tussen de één of de ander: Maar dat verschilt mss waar je woont: En dus moet er gewerkt worden. Maar dit valt dus eigenlijk onder materialistisch, verwend, veeleisend en geëmancipeerd — ondanks alles toch ook onzeker, maar ze doen zich toch stoer, zelfverzekerd en mss dus ook arrogant voor.

Zit niet altijd zo te stressen! Weet ik niet, daar kan ik alleen voor mij zelf spreken. Mss door alle drukte en stress die we zelf dus veroorzaken, dat dat wel beter kan.

En preuts, ja, ik wel helaas…. Hollandse mannen hebben hier ook nog wel een verbeterpunt hoor! Sex moet van twee kanten komen. En ik heb ook wel gemerkt dat de ene man de ander niet is en dat dát een groot verschil kan maken met wat wij weer terug geven. Dussss, als zowel de Hollandse vrouw áls de Hollandse man een beetje aan zichzelf gaan werken dan hoeven we niet telkens met een beschuldigend vingertje naar de andere sexe te wijzen.

Mag ik even zeggen hoe goed ik dit onderstaande stukje gekopieerd van ergens hierboven van een man vind!? Deze man snapt het helemaal!

Hoe zelfverzekerd en carrieregericht ze ook mogen zijn. Elke vrouw heeft een sterke man nodig die voor haar klaarstaat, kadootjes geeft. Laat haar weten dat ze mooi is! Dat is toch die onzekere kant van ons vrouwen. I] Overspoel haar met kadootjes en allerbelangrijkst wees een MAN, waar je meissie achter kan staan. Behandel haar met respect [!!!!! En alléén een gelukkige vrouw kan jou óók gelukkig maken.

Dus zorg in 1e instantie dat zij gelukkig is. Een vrouw die lekker in haar vel zit, zichzelf kan zijn, ontspannen is ook al is ze mss niet Miss World, zoals de meesten van ons dat trouwens niet zijn is zó veel leuker gezelschap! Wees behulpzaam met huishouden en kinderen , al bied je je hulp alleen al aan; vaak hoef je het niet eens te doen. Verras haar zo nu en dan met iets leuks. Luister naar haar, laat haar iig uitpraten of -zeuren, dan ben je er ook eerder weer vanaf. Als je niet luistert of haar onderbreekt krijg je alleen maar meer gezeur.

Toon zelf ook eens je gevoelige kant huil eens mee met Spoorloos, haha…. De Nederlandse Vrouw is volgens mij niet te beschrijven. Ik ben een Nederlandse vrouw, dus welk recht heb ik om dat te bepalen? Ik ben onzeker, dus of ik ooit een leuke man kan vinden is de vraag. Maar als hij genoeg verdient om te boel te onderhouden wil ik best thuis blijven om eventuele kinderen fatsoenlijk op te voeden en het huis opgeruimd te houden. Als ik dan zo lees wat hierboven allemaal staat ben ik niet bepaald typisch.

Maar gaat het hier over de Hollandse vrouw, of de Nederlandse vrouw? Slim idee, die next post. De vrouwen van tegenwoordig worden inderdaad al mannelijker en willen oh zo graag gelijk behandeld worden.

Maar ondertussen verwachten ze wel dat mannen de deur voor ze openhouden en betalen in een restaurant. Mannen mogen vrouwen niet slaan, maar een klap in het gezicht van de man is dan weer wel toegestaan. Als jullie zo graag gelijk behandeld willen worden, hou dan ook eens een deur open, betaal ook eens uit jezelf en hou je handen ook eens thuis. Niet in één omschrijving te vatten. De Nederlandse vrouw is net zo goed of slecht als de Nederlandse man.

Laten we wel lief tegen mekaar blijven. Blijkbaar bestempelen sommige mannen hier een aantal eigenschappen van vrouwen als mannelijk ik bespeur een afkeurende toon. De samenstelling van huishoudens in NL verandert en steeds meer vrouwen zijn financieel onafhankelijk. Welcome to a new world waarin de conservatieve perceptie op rol- en dus verwachtingspatronen van man en vrouw niet meer hetzelfde hoeft te zijn.

De NL vrouw is alles behalve wat ze denkt dat ze is: Kortom, alles is nep aan haar, uiterlijk en innerlijk. Daarom weet ze ook niet wie ze is…. Misschien komt dit doordat Nederlandse mannen totaal niet aantrekkelijk zijn? Bierbuiken en slecht gekleed?

Ik moet eerlijk bekennen dat ik op vakantie in Spanje en Italie veel meer mijn best doe om er mooi uit te zien omdat er daar mooiere mannen zijn! Net als in ieder land zijn er hier mooie vrouwen en minder mooie vrouwen. Toch ben ik zelf ook geen groot fan van Nederlandse vrouwen.

Laat ik in ieder geval met de positieve punten beginnen:. Nu een aantal verbeterpunten. Wanneer vrouwen dit niet verbeteren, gaan veel Nederlandse vrouwen in de toekomst nog moeite krijgen om een vrouw te vinden. Zelfs vrouwen die op het eerste gezicht stijlvol zijn staan zich vol te zuipen bij het uitgaan, zitten aan de pillen bij de studentenvereniging en hebben een aardappel in de keel.

Vaak zij er ook te veel vet op, door goed te trainen kan dit echt verbeteren. Of ze pretenderen dit in ieder geval. Terwijl de natuur ons juist zo gemaakt heeft dat er bepaalde verschillen zijn en die moet je niet te veel overhoop willen halen. Dit is ook weer een natuurlijk iets. Mannen zijn van nature het sterke geslacht binnen de mensheid. Ze zijn groter en sterker, hebben een zwaardere stem, enzovoorts. Vrouwen zijn van nature onderdaniger, hebben een hogere stem, enzovoorts.

Waarom zijn er dan toch zoveel Nederlandse vrouwen met een lage stem die hun partner proberen te overschreeuwen? Een vrouw wordt juist gehoord wanneer zij elegant is en op de juiste momenten haar mond open en zinnige dingen zegt.

Stel dat mannen ineens bij ieder wiswasje heel emotioneel gaan doen, dat zou toch ook onnatuurlijk zijn? Doe dan eens elegant en probeer niet alles te overschreeuwen en laat anderen uitpraten. Inderdaad, zodra ze een kind hebben gaan ze aan de driekwartsbroeken, lelijk ondergoed, schoenen zonder hak en kort haar.

De make up en oogschaduw verwdijnt ook de kast in en het ziet er vaak niet meer uit. En ligt dat aan de man? Maar een groot deel van de schuld ligt ook bij de vrouwen zelf, die zich spiegelen aan al die andere moeders die er zo bij lopen. Geen idee wie er ooit mee begonnen is, maar onmiddelijk afschaffen dat mannelijke gedrag. Meer aandacht voor het kind dan voor de man, dat kan niet. Zoiets hoort in evenwicht te zijn. Ze dragen weinig hakken en wanneer ze hakken dragen kunnen ze er niet op lopen.

Ze dragen weinig jurkjes en rokjes en laten vaak veels te veel vlees zien bij het uitgaan lelijke topjes , net als Engelse vrouwen. Ze hebben idiote eisen aan de man, ze willen een groot huis, ze maken schulden, ze geven teveel geld uit aan lelijke kleding, enzovoorts. Ze denken daarbij ook allemaal dat ze met hun HBO of WO communicatie een topbaan kunnen krijgen en raken gefrustreerd en boos wanneer ze niet bij de top komen. Nee beste vrouwen, wanneer jij kinderen wil, een flutstudie gedaan heb en op alle punten minder bent dan mannelijke sollicitanten moet je niet gaan lopen zeiken dat je niet uigekozen wordt.

Die hele discussies over bepaalde percentages vrouwen die in de top moeten zitten vind ik dan ook belachelijk. Die vrouwen die roepen dat zij daar moeten staan, moeten maar eens zorgen dat zij het best voor die functie gekwalificeerd zijn en ook alle tijd en aandacht voor die functie kunnen hebben dus geen zwangerschappen , in plaats van topfuncties proberen op te eisen simpelweg omdat ze een kut hebben even grof gezegd.

Iemand hierboven stipte het al goed aan. Vrouwen willen nog steeds dat hun dates betaalt worden, de deur open gehouden wordt, enzovoorts. Doe dat dan ook voor ons. Je wilt toch zo graag gelijk zijn? Je verdient toch ongeveer even veel geld? Waarom moeten wij dan alles betalen? Ongelooflijke brutaliteit van ongekende hoogte is om maar alles van een man te eisen omdat je een vrouw bent, terwijl je op alle andere punten eigenlijk een mant bent.

Dat is niet congruent met elkaar. En zo zijn er nog veel meer punten. Samenvattend wil het dus zeggen dat Nederlandse vrouwen zich over het algemeen er zijn dus uitzonderingen, die de regel bevestigen , te mannelijk gedragen. Ze willen dezelfde rechten als mannen hebben ze al , maar willen nog steeds WEL de voorrechten van vrouwen.

Dat gaat niet samen. Ze kleden zich te mannelijk, hebben geen gevoel voor mode of stijl, kunnen niet op hakken lopen en moeten meer werken aan hun gevoel. Ze moeten eleganter worden, niet meer zoveel schreeuwen, minder zuipen en drugs gebruiken en meer aandacht aan hun eigen uiterlijk en hun man besteden. Ze moeten leren koken, weten hun een huishouden gerund moet worden of ligt die taak tegenwoordig helemaal bij ons?

Je bent een vrouw dus gedraag je er ook naar. Anders zullen velen van jullie toch lekker eenzaam achterblijven. Jullie moeten de groeten hebben van mijn stijlvolle Italiaanse vrouw die naast me zit en me geholpen heeft met het opstellen van deze lijst. Aan Nederlandse mannen mankeert zeker ook het een en ander, maar vrouwen spannen de kroon.

Jullie kunnen het tij nu nog keren. Beetje generaliserend, maar Nederlandse vrouwen kunnen een man niet gelukkig maken; ze zitten zo in hun eigen hoofd. Dodelijk vermoeiend en vreet ongelooflijk veel energie.

Ik vind dat als vrouwen zo geemancipeerd zijn, dat ze zelf ook eens het initiatief mogen nemen wat betreft de liefde, stap eens af op een man in de kroeg of supermarkt. En wat betreft dat bitcherige, ja ben ik het mee eens…vrouwen komen tegenwoordig koel en afstandelijk over, ze hebben ons niet meer nodig kennelijk.. Oh jeetje, als dit de algemene mening is van Nederlandse mannen over Nederlandse vrouwen is het inderdaad wel triest gesteld. Misschien zijn we beide wel te veeleisend geworden.

Nu moet alles perfect zijn. Vroeger moest je er gewoon voor elkaar zijn en samen de kar trekken. Nu moet je het allebei apart doen. Een klein beetje generaliserend is het allemaal wel. Veel gebroken harten hier? Misschien is het ook eens te overwegen om te kijken naar de maatschappij.

Hoe het hier wel niet veranderd is. Hoe veel worden vrouwen niet uigescholden of nagejoeld met een korte rok? Hoeveel vrouwen worden er niet door vrouwen buitengesloten doordat ze goed voor zichzelf zorgen. Evenals de vrouw die niet meer thuis wil zitten. Ik denk dat er echt zat vrouwen zijn die dat zouden willen, maar is het tegenwoordig financieel haalbaar? En wordt er anderzijds niet vergeten dat ook de man wel eens lekker mag koken of wat voor de kids kan doen als ook de vrouw aan het werk is?

Toch moet ik qua kleding en vrouwelijkheid meegaan in de gegeven commentaren.. Toen waren vrouwen pas vrouwelijk.. Prachtig die jurken, rode lippen, en lange haren.. Wat ik wil zien…voraal prettige karakter trekken; intimiteit warmte etc. Maar je kunt op zo veel manieren als vrouw mooi zijn.

Gaat ook om de uitstraling, positief etc. Gedrag is altijd een wisselwerking tussen mensen. De nederlandse man is een uitermate veelseisende, kritisch, horkerige, vrouwelijke, narcistisch en allemachtige puber. Indien hij je in bed heeft, wil hij kamasutra-sex en denkt totaal niet dat sex een samenspel is en dat hij misschien eventueel ook iets terug zou kunnen doen voor de vrouw.

Tegelijkertijd vindt hij dat de vrouw niet moet zeuren, anders wordt hij sarcatisch, kleinzerig en vrouwelijk aantrekken-afstoten, twijfelen, geen sex meer willen.

Dit gedrag van de nederlandse man, maakt dat de nederlandse vrouw zich niet vrouw voelt met alle gevolgen van dien! De nederlandse man is misschien beter af met een man? Want hij dwingt de vrouw in alle bochten om mannelijk gedrag neer te zetten! So be it, voor mij geen nederlandse man meer…: Een buitenlandse man is waarschijnlijk beter voor jou!

Etniciteit gaat hopelijk voor jou de doorslag geven. Het individu an sich niet?!?!? Verder heb je helemaal gelijk dat het iets tussen twee mensen is. Ik kan weinig mensen aanwijzen die precies op elkaar lijken. Zowel mannen als vrouwen. Wat de een aantrekt, trekt de ander dus totaal niet aan. Net zoals de een een veel grotere behoefte aan sex heeft dan de ander, man of vrouw. Ach, de waren lopen elkaar wel een keer tegen het lijf. En dan staat alles in vuur en vlam waarbij alle narigheid verschroeit.

Uit de as groeit iets prachtigs. Omdat er dan pas iets bloeit. Als je aan een vrouw vraagt wat ze in een man willen zeggen ze nooit een vrouwelijke man. Wat een boel verzuurde reacties hier. Ik ben op heel wat plekken op de wereld geweest, maar het valt me op dat de schoonheid onder de jonge Nederlandse vrouwen ontzettend hoog is.

Vaak goedgekleed en ze stralen gewoon een heerlijke energie uit. Qua karakter kan ik zeggen dat ze zelfverzekerd en intelligent zijn en daarom ook een goede gesprekspartner vormen. Tenminste onder de kringen waar ik mij bevind. Alle vrouwenhaters hier moet zich toch eens achter de oren krabben en zich afvragen waar die haat jegens Nederlandse vrouwen vandaan komt.

Misschien toch een onderliggend minderwaardigheidscomplex ontstaan uit de vele afwijzingen van Nederlande vrouwen? En nee, ik ben geen vrouw die hier propaganda verkoopt om de Nederlandse vrouw te verdedigen. Ik ben gewoon een Nederlandse man die trots is op het vrouwelijk schoon wat hier rondloopt en waar menig land in de wereld erg jaloers op is.

Ze stinken en hebben overal haar, soms zelfs op hun rug. En als het erop aankomt zijn ze op hun 28e kaal. En ze kunnen nooit té weinig doen. Na de seksuele revolutie van de 60er en 70er jaren hebben vrouwen nu eigenlijk bereikt wat ze willen: Veel van mijn vriendinnen vinden dat feminisme echt net zoiets is als de jarige oorlog: Er zijn vrouwen die de tuin broek aanhebben, seks nog steeds als een offer aan de man zien, en weinig op hebben met hun vrouwelijkheid.

Gelukkig zijn er vrouwen die vrouw willen zijn -De meesten misschien- maar niet weten hoe dat moet, hoe ver ze willen gaan. Vrouwen lijken heen en weer geslingerd tussen de angst om een zelfverzekerde slet te zijn, of een maatschappelijk succesvolle man.

Ik zie veel onzekerheid verborgen achter arrogantie… Dat klinkt negatief over vrouwen, maar dat zou niet terecht zijn. Het is een tijd van veeleisendheid. Iedereen -incusief mannen- lijkt te vinden dat ze overal recht op hebben: Krijg je dat niet dan spijbel je, neem je ontslag, sla je de ambulancebroeder in elkaar, bedreig je de plastisch chirurg, whatever… Diegenen die snappen dat je zelf de ontwerper van jezelf bent, weten ook dat ze daar iets voor moeten doen, niet alleen maar zoeken hoe je in het plaatje past.

Daar zit hem het verschil: Hoeveel belminuten worden daar jaarlijks mee gevuld. Ook zijn er vrouwen die gewoon gaan voor wat ze willen, een kind, een carriere, kennis, creativiteit, en die daar iedere dag aan werken… We hebben hele aantrekkelijke vrouwen in Nederland….

Veel bereiken doen ze er ook niet mee, en waarom ze allemaal ervoor zorgen dat ze zo dik worden en blijven vaak na de bevalling , is me een raadsel, en bejegenen hun kerel als een watje.

De Nederlandse vrouw heeft het idee dat ze overal recht op heeft, zonder er iets voor te hoeven doen. De zelfverzekerdheid en assertiviteit is doorgeschoten naar arrogant en zelfingenomen gedrag.

Zelfkennis of zelfspot lijken te ontbreken. Ze missen evenwicht en lijken daardoor hysterisch en verzuurd. Natuulijk geldt dit niet voor alle vrouwen, maar als ik om mij heen kijk naar mijn vrienden- en kennisenkring dan merk ik dat zeker de hoogopgeleide vrouwen de realiteit uit het oog lijken te verliezen.

Ze willen alles hebben, een goede baan, mooi huis, veel geld, een leuke man, druk sociaal leven en een gezin.

Je kunt nu eenmaal niet alles hebben, maak keuzes werk daarvoor en wees er trosts op of stop met zeuren. Overigens zijn er ook genoeg leuke Nederlandse vrouwen die eigenwijs, eerlijk, hartelijk, gevoelig, onschuldig, bescheiden maar zeker van zichzelf zijn. De Nederlandse vrouw is lang niet zo erg als een Amerikaanse.

Amerikaanse mannen smullen van onze Hollandse dames. Ze vinden ons lief, extreem zorgzaam, mooi, direct en open minded. Al moet ik zelf wel zeggen wij Nederlandse vrouwen steeds meer die Amerikaanse mentaliteit gaan krijgen. Wat opzich erg jammer is. Ik denk ook dat het verschilt per regio. Er bestaat niet zo iets als de nederlandse vrouw.

De materialistiche vrouw, niet te hoogopgeleid en verdient zelf niet erg veel, maar wil wel als een godin in frankrijk leven. Zolang je de de centjes hebt is er niets aan de hand, maar ojee als er iets mis gaat dan is mevrouw ook foetsie. De provinciale vrouw buiten de grotesteden , leven in groepjes vrienden waar men vanaf de jeugd mee omgaat, soms wereldvreemd, zijn opzich hele leuke vrouwen, maar je succes hangt af van wat de groep van je vindt.

De professionele moeders, slecht tot hoogopgeleid, hebben maar 1 doel en dat is kinderen krijgen en werken liever niet of als het moet parttime. Vinden familie erg belangerijk, trekken het liefst op met andere moeders.

De zweverige vrouwen, cultureel ingesteld, doen iets creatiefs, staan graag op eigen benen, maar vinden een man hebben erg belangerijk, willen vaak de wereld redden, leuke gespreks partners en hebben overal begrip voor. De anitas barbies , tegenhanger van de sjonnie, slecht opgeleid, zijn eigenlijk professionele moeders, maar mentaal onstabiel.

Zijn vaak verslaafd aan drugs, medicijnen of drank, wereldvreemd etc. Verder ben ik van mening dat de meeste nederlandse vrouwen zich wel wat minder arrogant mogen gedragen, vaak leuk om te zien maar trekken vaak een zure kop, waardoor een poging tot versieren al bij voorbaat kansloos is. Ik ben een Nederlandse vrouw. Als mijn lief me vast pakt, vlei ik mijn lichaam tegen hem aan. Om de warmte, energie en de belofte van seks te voelen. Omdat hij verstand en lijf weet te combineren. Ook na 15 jaar.

Soms ben ik in rok, decolleté en high heels. Maar hij weet dat als ik in spijkerbroek en vest rondsjacher, dat ik dan ergens mee bezig ben — in mijn hoofd of achter de computer. We blijven delen, elkaar opzoeken, en lief hebben, naast onze eigen levens. We weten onderscheid te maken tussen gezeur en conflict over dingen die ik of hij belangrijk vinden. En ja, soms leven we een maandje langs elkaar heen, omdat de een of de ander iets aan zijn of haar hoofd heeft.

En dan trek je gewoon even aan trui of jasje. Aan de contactgestoorde mannen en verkilde vrouwen: Er zijn best veel mooie Nederlandse vrouwen.

De nederlandse vrouw houdt wel van onafhankelijkheid, geeft zich niet gauw bloot, kan behoorlijk arrogant overkomen tot het moment dat je haar aanspreekt en zij eigenlijk best een beetje onzeker is en zich verschuilt achter haar arrogante pokerface. De nederlandse vrouw komt bij mij vaak als heel correct over en stijfjes.

T mag wel iets losser en temperamentvoller!!!! De Nederlandse vrouw is: Vooral niet gecharmeerd van mannen die oppervlakkig zijn en alle vrouwen uit een land over een kam te scheren. Vandaar waarschijnlijk de grote hoeveelheid gefrustreerde reacties van mannen. Een nederlandse vrouw, weet geeneens wat een vrouw is, en snapt niet wat een echte kerel is. De Nederlandse vrouw is zelfingenomen en egoïstisch en houdt zich alleen bezig met haar eigen wereldje.

Sommige vrouwen zeggen wel eens dat de man geen idee heeft wat een vrouw belangrijk vindt, maar in principe hebben de meeste vrouwen ook geen idee wat een man wilt. Je moet voor de nieuwsgierigheid maar eens een dating-site bekijken en dan valt je mond open van verbazing over eisen die ze stellen.

Bijna alle dames willen een man met een: Het is allemaal zo berekend en koud? Na het lezen van bovenstaande reacties begrijp ik iets niet. Ik wil een man die mij op waarde weet te schatten en van mij houd. Die samen met mij de uitdaging aan wil gaan. En die met mij samen wat van hetleven wil maken. Ik zit niet op een ongeinteresseerde mid life crisis type te wachten met hbo en een dure lease bak.

Ik wil een autochtone hollandse man die van mij houd, die mij respecteert, eerlijk is en oprecht, die graag een knuffel krijgt en weggeeft. Helaas is deze autochtone vrouwelijke single hem nog niet tegen gekomen. Qua elegantie valt er ook nog een hoop bij te spijkeren, het lijkt wel hoe noordelijker hoe harkeriger. Wel eens goed om je heen gekeken op een gemiddelde dansvloer hier? Ze weten vaak wel precies wat ze denken te willen. Vaak blijken ze leuker te zijn als je ze een beetje leert kennen.

Kortom goeie redenen om vrijgezel te blijven, met het open grens beleid is er altijd hoop op wat frisse input van wat meer natuurlijke dames, die van hun eigen vrouwelijkheid uitgaan, en niet dat onzekere op de ander gerichte gedoe. Aan al die cynische negatieve mannen hier dat is nu net de reden dat zoveel vrouwen dus alleen blijven en jullie daardoor single!

Denk daar maar eens over na. Jullie hebben een eisenpakket van hier tot Tokio waar de Nederlandse vrouw aan moet voldoen. Maar aan ieder mens mankeert wel wat dus ook aan de Nederlandse man. En helaas is dat realiteitszin. Leg de lat wat lager accepteer elkaar met schoonheidsfoutjes en gebreken en dan komt het met een relatie met de Nederlandse vrouw wel goed!

Oh heren jullie zijn: Misschien is dat wel ook de reden dat vrouwen voor veel oudere mannen gaan! Die willen wel moeite doen voor de Nederlandse vrouw.

Heren succes met jullie negatieve kijk op de Nederlandse vrouw nu maar hopen dat je er ooit een krijgt. Niet veel Nederlandse vrouwen kunnen dat. Een vrouw hoeft maar heel weinig te doen om dat op gang te brengen en er een klein beetje voor open te staan. Kleding en uiterlijk geven veel signalen, als je die ook maar gebruikt.

En geloof me, ook dikke vrouwen, magere vrouwen kunnen waanzinnig boeiend zijn als ze zich zelfbewust kleden, verzorgen en eens lief lachen en vooral, iets te vertellen hebben. Ik ken een hoop boeiende en buitengewoon aantrekkelijke nederlandse vrouwen, maar de dans van verleiden kunnen bijvoorbeeld zuid-europese vrouwen echt veel beter. Nederlandse vrouwen lijken soms wel erg bang, maar dat gezegd hebbende: Nederlandse vrouwen staan open maar niet voor iedere Nederlandse man, en dat willen mannen niet accepteren!

Als ik aandacht geeft aan een man ik ben volslank, kleed me leuke en netjes, heb een goede babbel, naturelle make up ect ect denken de meeste mannen: Ha, leuk dit gat ga ik vanavond vullen sorry voor platte uitdrukking maar dit voelt een vrouw feilloos aan en trekt zich terug tenzij ze acuut seks nodig heeft en na een nacht is het voor jullie over en uit.

Jullie worden dan niet gezien als een goede partner op alle vlak voor de toekomst. Jullie kans is verkeken. En dan zijn de meeste Nederlandse mannen boos en dan krijg je meest bovenstaande haatdragende reacties op de Nederlandse vrouw, terwijl jullie hier zelf debet aan zijn. Trouwens als je je uitweg zoekt bij een buitenlandse vrouw zegt dat iets over jouw als Nederlandse man.

Zou niet met haar willen ruilen. Ben trots om een Nederlandse vrije vrouw te zijn, en dat zal altijd zo blijven. Niemand pakt mij en andere Nederlandse vrouwen dit ook af! Weet je hoe vrouwen dit vertalen? Oh, de Nederlandse man heeft een slavinntje nodig die op zijn mama lijkt met extra optie seks. Daarin tegen hebben deze mannen macht over deze buitenlandse vrouwen vanwege geld en verblijfsvergunning. Over buitenlandse vrouwen die al hier wonen die zoeken alleen een Nederlandse man voor de poen en houden er een buitenman van eigen nationaliteit op na.

En jullie maar geloven dat deze vrouwen jullie toegewijd zijn. Maar goed kies er maar lekker voor. De Nederlandse vrouw wil deze mannen dan ook niet. Ik ben niet bang voor de Nederlandse man zou niet weten waarom. En er zijn heel veel Nederlandse vrouwen die het verleiden heel goed kunnen en lekker kunnen dansen. Waarschijnlijk komen de mannen niet op de juiste plaatsen om de juiste Nederlandse vrouwen te ontmoeten, want ja wat de Nederlandse man niet kent dat vreet hij niet. Mijn conclusie aan de Nederlandse man kijk eens buiten je comfort zone, denk niet alleen met je jonge heer en wees een galant tegen een vrouw en je zal zien dat zij open gaat staan voor jou.

En praten over geld, exen, seks en je mama is een afknapper op een date. Dus mannen doe met deze info je voordeel we zijn echt niet zo moeilijk als jullie denken en de pers soms suggereert. Vrouwen geven wel degelijk flirt signalen aan mannen die ze leuk vinden, maar de meeste mannen zien die non verbale signalen niet eens.

En inderdaad als we mannen niet leuk vinden en geen aandacht van de persoon ik kwestie willen dan laten we ze dat duidelijk merken. Jullie doen precies het zelfde!

Ik moet niets van allochtonen mannen hebben en een nee accepteren ze niet dus dan maar heel duidelijk non verbaal laten merken dat je die man niet ziet zitten. Als je niet wil luisteren naar het antwoord van een vrouw dan maar voelen.

Wat je zaait zal je oogsten. Het is maar hoe je ernaar kijkt want mannen vinden niets belangrijker dan een vrouw veroveren, niets is zo geil als de bevestiging krijgen dat je als man een vrouw helemaal gek kan maken. Volgens mij en ik ben geen vrouw dus geen expert vinden vrouwen niets geiler dan een man die haar volledig op een voetstuk zet, die alles zouden doen om haar te veroveren en te koesteren….

Het is maar hoe je ernaar kijkt want ik heb uit betrouwbare bron vernomen dat seks echt een leuke bezigheid kan zijn, ofschoon je gelijk hebt als je zegt dat het gaten vullen is… als je het zo bekijkt lijkt het mij ook niet echt smakelijk…. Sja, je zult wel gelijk hebben dat sommige mensen gewoon geen zin hebben in een bepaalde ander, maar ging het nu niet juist om wat er niet werkt als je wel zin hebt in die ander? Er zijn hele leuke nl. Ik denk dat als je als vrouw vindt dat je niet voldoende respect of liefde of aandacht krijgt, je daar best wat aan kan doen.

Ik zie genoeg vrouwen waarvan ik denk dat ze eigenlijk heel leuk zijn, maar zo ontzettend hard to get spelen dat ze eigenlijk niet meer meespelen.

En dat vind ik toch echt wel jammer, want een paar hakjes onder een mooi jurkje en vooral een gulle glimlach en mannen klimmen in de hoogste boom… en ga me nou niet vertellen dat alle vrouwen in nl zo zijn, want er zitten een hoop lelijke chagrijnen bij. Zelfs in Engeland en Duitsland is dat nog beter…. Jij maakt het tot aannames en hier gaat het dus al fout.

Ja, communicatie is een moeilijk ding. Als de man niet begrijpt wat de vrouw zegt vraag het dan. Het voorkomt een hoop problemen tussen man en vrouw. Ja, het is leuk om verovert te worden. Maar als het meerdere keren per dag geprobeerd word ben je er ook als vrouw wel eens klaar mee. Want elke man denkt kans te maken en gaat er voor en dat mag. Maar dat betekend ook kans op een blauwtje lopen, ja ik loop ook wel eens een blauwtje.

Geeft niks volgende keer beter zeg ik altijd. Kan man dat niet handelen dat blauwtje flirt dan ook niet. We hebben ook nog andere belangerijke zaken aan ons hoofd vandaag de dag als alleen maar rondlopen, mooi zijn en glimlachen.

neuken in de vrije natuur homos pijpen elkaar

Vrouw wil man neuken amateur erotische massage


Hij was een van de oprichters van Vrij Nederland en fungeerde als hoofdredacteur. Na de oorlog zou hij ook hoofdredacteur van het blad blijven. In werd hij door de Duitsers gearresteerd en zes weken lang verhoord; hij ontkende stug en hield vol dat iemand met zijn theologische opvattingen geen verzetsblad kon uitgeven.

Hij werd vrijgelaten met de uitroep: Een groep onder wie Sieuwert Bruins Slot, Gesina van der Molen en Wim Speelman scheidde zich af en ging verder met het protestants-christelijke blad Trouw. Het kostte het blad veel abonnees. Van Randwijk zag zich in genoodzaakt af te treden als hoofdredacteur. In de jaren daarna trad hij veel op als commentator, onder andere op de televisie. Als journalist leverde hij bijdragen aan De Groene Amsterdammer.

De armoede in de wereld was een belangrijk thema. Op het Weteringplantsoen in Amsterdam, tijdens de oorlog een fusilladeplaats, is een monument opgericht gesierd met de dichtregels van Van Randwijk: Een volk dat voor tirannen zwicht, zal meer dan lijf en goed verliezen, dan dooft het licht. Overweeg ook eens om naast en na jullie eigen acties samen te werken met andere groepen die tegen dit kabinet protesteren.

Wellicht kan dit t. Bedankt voor je steun. We werken ook veel samen met andere groepen. We hebben ook de schoonmakers gesteund in hun acties eerder dit jaar, en waren deze week bij de TNT staking.

Verslagen hiervan zullen nog wel op deze site verschijnen en in de volgende Krantje Boord. Ga zo door en breid de contacten en vormen van samenwerking nog verder uit. Een zo breed mogelijk front moet de asociale voorstellen van dit kabinet kunnen vernietigen. Daarbij moet niet gelet worden op zaken als verschillen in politieke opvattingen, want het gaat nu niet om die uit te vergroten of te benadrukken, maar elkaar te vinden op dat ene belangrijke punt: Hoi menno Nou gelukig is er dus internet.

Alleenen zo is het met alles word ons niet geleerd er mee om te gaan. Ik heb net mijn boek op internet gezet. Boven zie je waar mijn blog te vinden. En zie je dat God niet de oen is die wij er van maken.

Je zult versteld zijn wat en wie God werkelijk is. Ik hoop dat je het boek leest kunnen wij er over een dialoog op zetten.

Ik hoor graag je reaktie. De PvdA in Spijkenisse zal maandagmorgen 22 november vanaf 7. Op 20 november en 22 november zijn er ook elders acties in het land. De PvdA in Spijkenisse wil zodoende ook een bijdrage leveren aan het protest. Er is sprake van dat andere organisaties zich aansluiten bij de actie van de PvdA.

Dit betreft dan vooral culturele instellingen. Wouter Struijk, raadslid namens de PvdA-Spijkenisse, zal aanwezig zijn tijdens de flyeractie. Scholieren- en studentenopstand in wording « Rooieravotr. Je kan een studie aan een univ. Maara dat gaat de dames en heren van het kabinet Wildersruttebruin 1 boven de pet….

Ik ben het hier helemaal mee eens! Slappe petitie wat iedereen nu moet tekenen in de HOOP dat deze plannen niet doorgaan. Wij studenten moeten keihard protesteren en naar Den Haag gaan om Rutte eens een poepie te laten ruiken! Engeland heeft tenminste ballen! Ik ben zwaar teleurgesteld in alle studenten die er zo magertjes mee omgaan! Wij moeten serieus actie ondernemen want zo gebeurt er niks natuurlijk!

Next Utrecht student action meeting: Geweldig, dat is qua aantal sowieso al boven verwachting! De sneeuw bal rolt… Ik kwam een nieuwe actie-oproep tegen, voor een demonstratie op 13 december klaarblijkelijk tot nu toe éénspersoonsinitiatief maar hopelijk zit er veel meer in: Link to the email newsletter: Nederland wordt een kutland!

Maak je borst maar nat Nederland we gaan een moeilijke tijd tegemoet. Dit zou een onderscheidend element moeten zijn t.

Dit is zo gebeurd, en iedereen, het CvB, Fac Bestuur, Bestuur Informatica, etc weet dus -althans kan weten- dat een Gamma component in de studie Informatiekunde zit. Naar mijn mening volkomen gewenst en terecht. Dit officiële document kan opgediept worden, indien nodig. Thumbs up voor de studenten die op het plein hebben gestaan. De overheid moet zich schamen voor dit soort belachelijke besluiten. Studenten zijn de toekomst, daar mag best in geïnvesteerd worden. Help ze liever met het maken van een goede studiekeuze i.

Most starkly, the euro ensures that devaluation is off most national agendas. The significance of the transition — from the national to the regional — is explained by Bonefeld Barre tijden in hoger onderwijs: Dreigende keiharde bezuinigingen, tijd voor actie! Krantje Boord nr 4. Studentenprotesten, 10 december « Griekenland is overal! Als we willen winnen moeten we el met genuanceerde uitspraken komen en niet shit als JSF, multinationals en rijken.

Dat vind ik dus echt ZWAK. Neem een voorbeeld aan de studentenstrijd zoals die enkele jaren geleden in Frankrijk heeft plaatsgevonden tegen de CPE, zoals die uiteengezet is op de bovengenoemde website www. Solidariteit van alle werkenden met de strijdende studenten en scholieren tegen het CPE! Of naar de recente gebeurtenissen in Frankrijk en Engeland waar studenten en arbeiders, in gezamenlijke solidariteit, de strijd opnamen tegen de gevolgen van de crisis, die niet alleen de studenten raken, maar de hele bevolking, waaronder met name de arbeiders zie de artikelen en op dezelfde website.

Hey Annet, Hoezo nuance? Ten eerste is het idee dat er bezuinigd moet worden helemaal niet normaal. In tijden van crisis moet je juist investeren. Ten tweede wordt er op bepaalde plekken bezuinigd onderwijs, cultuur, sociale voorzieningen en niet op andere plekken zoals wat je noemt JSF, multinationals en rijken. Dit is geen gebrek aan nuance, het is een alternatief bieden op het ongenuanceerde verhaal dat bezuinigingen noodzakelijk zijn.

We waren inderdaad van plan om onze eisen in de deur te spijkeren maar daar stonden drie erg brede security-lui voor, en door de bijna-sneeuwstorm viel de opkomst tegen rond de 25 waardoor we het niet het juiste moment vonden en ook de kracht niet hadden om tegen de security in te gaan. Fotoserie van de protesten in Londen « Kritische Studenten Utrecht Belangrijks is massaal deel te nemen aan de betogingen. Samenkomen in grote aantallen vormt de basis voor de schepping van nieuwe organisatievormen, die de werkelijke behoeften van de strijd kunnen verwoorden.

Wij moeten lering trekken uit de ervaringen in Griekenland — waar de bezettingen inbegrepen de bezetting van het hoofdkwartier van de vakbond — gebruikt werden om een ruimte creëren, waar algemene vergaderingen konden gehouden worden. En wat was de ervaring in Frankrijk? Wij zagen hoe, in vele steden, een minderheid van studenten en arbeiders algemene vergaderingen hielden op straat, niet alleen aan het einde van de betogingen maar op regelmatige basis, terwijl de beweging voortging.

Ten opzichte van betogingen of actiedagen: Wij moeten oproepen tot bijeenkomsten en algemene vergaderingen in de universiteiten, hogescholen en middelbare scholen, open voor alle studenten en arbeiders, en beide middelen gebruiken om steun op te bouwen voor de betogingen en hun doeleinden te bediscussiëren.

Interessante punten die je maakt. Ik hoop dat je maandag langs komt om ze in de groep te gooien tijdens de discussie. Dit soort maatregelen en gevolgen treft onze samenleving in het hart. Studentenactivisme, ook in de historische context, is als een doorn in het oog van machthebbers. En dat is juist de bedoeling, denk ik. Hoger onderwijs WO moet voortaan weer een elitair publiek goed lees: Solidariteit met de bezetting vanuit Utrecht, de VU en de vakbond!

Franses Erasmus School of Economics die de college op vrijdag gewoon door laat gaan, aanwezigheidsplicht geldt ook gewoon indien van toepassing en als je niet komt heb je dus een groot probleem.

Waarom moet SP Tweede Kamerlid Jasper van Dijk nou weer hierin genoemd worden, zoals in bijna elke studentenactie van de afgelopen jaren? Waarom organiseren we niet een vergadering meteen na afloop van of desnoods tijdens de manifestatie in Den Haag? Waarom wachten we tot volgende week in Utrecht? Er zijn in Den Haag veel meer scholieren, studenten, en ander personeel, die met een gevoel daar staan van: Er zullen in ieder geval meer gegadigden zijn in Den Haag dan volgende week in Utrecht.

De ordedienst werkte niet samen met de ME maar stond er om de veiligheid van de demonstranten te garanderen op en direct rondom het Malieveld. Van wat ik kon zien vanaf de uitgang van het Malieveld waar een opstootje tussen relschoppers en ME was waren de relschoppers niet een protesterende studenten, maar anti-fascisten en krakers die wilden rellen met de politie. Overigens melden diverse media dat er slechts 25 arrestaties zijn verricht door de politie. Ik denk dat dat een groot compliment is voor zowel studenten als organisatie, en dat we hebben laten zien dat je ook op een vreedzame manier kunt laten zien dat we heel boos zijn!

Heb je de beelden gezien? Verder heeft de politie volgens eigen zeggen uitgebreid samengewerkt met de ordedienst. De politie heeft er uiteindelijk 28 bevestigd. Ik was erbij tussen de demonstranten voor het ministerie van onderwijs.

Een vader die zijn studerende kinderen steunt in hun actie voor onderwijs zoals mijn generatie heeft mogen genieten. En die zogenaamde eeuwige studenten uit de jaren 60 en 70 hebben volgens mij grotendeels hun bijdrage aan de maatschappij geleverd. Ik kan niet weten of er tussen de actievoerders niet enkele pure relschoppers hebben gezeten maar ik weet wel zeker dat een deel, volgens mij de meerderheid, bestond uit boze studenten.

Dat gezeur in de media over radicale relschoppers slaat nergens op. De gemiddelde verslaggever heeft waarschijnlijk ook al geen behoorlijke opleiding meer kunnen volgen en geen tijd gehad tijdens zijn opleiding om zijn wereldbeeld een beetje te verbreden.

Dit gaat om de toekomst van onze kinderen, kleinkinderen en de Nederlandse samenleving. Ik was bij de demonstratie op het Malieveld en daarna zag ik ook de vreedzame demonstratie tegenover het ministerie van OCW. De ME heeft buitensporig agressief opgetreden daar. Studenten die geen kant op konden en met hun rug tegenover de ME stonden werden gewoon keihard geslagen.

Studenten hebben het recht om te demonstreren dagelijkse orde verstoren om hun mening tegenover het regeringsbeleid duidelijk te maken.

Dat is wat demonstreren inhoud. De politie en de ME hebben niet het recht om geweldloze vreedzame studenten aan te vallen met paarden, honden en wapenstokken.

Wanneer dit in Iran was gebeurd hadden de media en de politici het zwaar afgekeurd. Ten eerste; antifascisten en krakers zijn voor het merendeel ook jonge studenten en hebben daarbuiten ook nog evenveel recht om mee te demonstreren.

En ik hoop dat iedereen die daar aanwezig was antifascistisch is, ik zou niet graag tussen profascisten willen staan. Ten tweede; als de ordedienst de veiligheid van de studenten wou garanderen, moesten ze een lijn tussen de studenten en de agressieve ME en politie maken. Ik was bij de demonstratie voor de ministerie van OCW en niemand gedroeg zich agressief of vijandig, maar de ME en politie vielen geweldloze demonstrerende studenten aan op barbaarse wijze.

De organisatie moet wakker worden en beseffen wat demonstreren inhoud, dat is dus niet alleen op een grasveld staan ver weg van de beleidsmakers en machthebbers. Nee, juist naar het binnenhof op een vreedzame wijze onze stem laten horen! Geert, denk voor jezelf na en laat niet klakkeloos mediaberichten politieberichten je eigen wereldbeeld bepalen.

Iedereen die ik sprak die door de ME geslagen was vandaag was; of onverwacht tussen een hek en een ME-linie komen te staan, of probeerde iemand overeind te helpen die in elkaar werd geslagen op de grond door de ME, of liep niet snel genoeg WEG van de ME, of kwam onder een rennend paard terecht. En een vredig demonstratierecht opeisen noem ik geen relschopper. Ja, een paar vuurwerkknallen hoorde ik ook, maar das toch in geen vergelijking zo gewelddadig als ongewapende stilstaande of weglopende studenten in elkaar meppen.

Ik stond ook voor het ministerie van onderwijs wanneer de ME begon aan te vallen. Wat jij hebt gezien komt precies overeen met wat ik heb meegemaakt — studenten die boos maar uiteraard vreedzaam hun stem lieten horen en ME die de studenten probeerde op te ruien, de de studenten sloegen met hun stokken en toen de studenten probeerden weg te komen, ME die er achter aan renden met hun honden. De klok heeft geluid op 21 januari Krapuul.

Dat is een goed videoverslag van spirit of squatters collective van de confrontatie tussen ME en studenten bij het Ministerie van Onderwijs: En terwijl de ME er flink op los sloeg: Vermoedelijk tegen de studenten ordedienst: Tel de relschoppers, de beelden spreken voor zich. Ik zie studenten praten, ik zie ME meppen. Je raakt eraan gewend na een paar demonstraties, maar het blijft een belachelijke situatie. Ik kan alleen beoordelen wat ik zelf heb gezien natuurlijk; wat er voor het ministerie van OCW en in de binnenstad zich heeft afgespeeld heb ik alleen van horen zeggen.

Maar bij het Malieveld, waar ik zelf stond, heeft de ME niet hardhandig ingegrepen en werden er voor zover ik weet geen studenten aangevallen. Wel was er een dreigende situatie tussen wat politiepaarden en studenten, maar ik ben daar zelf als lid van de ordedienst tussen gaan staan om ervoor te zorgen dat de studenten niet aangevallen zouden worden door de ME. Als er voor het ministerie en in de binnenstad studenten zonder reden zijn aangevallen door de ME dan wil ik dat ook absoluut niet goedpraten!

Geert, de feiten zijn dat de demonstranten, van welke partij of beweging dan ook niet zijn begonnen met rellen of daarop uit waren. Ondanks wat de media en de politie ons willen laten geloven. Kijk naar de beelden en oordeel zelf!

Ik denk dat je het met mij eens bent dat we in Nederland het recht hebben om te demonstreren en dus de vrijheid om onze mening te uiten. Vooral tegen instellingen die ons met hun plannen persoonlijk raken. Wanneer studenten dus voor het min. Waarom stonden ze daar niet tussen de studenten en de ME om zinloos geweld door ME te voorkomen?

De studenten voor het OCW lieten dus zoals jij dat zegt: De beelden van de paardencharge, hondenaanvallen en slaan in de ruggen van demonstranten missen nog. Waarschijnlijk was het op die momenten onmogelijk om te filmen, maar het gebeurde allemaal tijdens de demonstratie voor het ministerie van OCW. Misschien een goed idee voor een eerstvolgende actie. Er is al veel gezegd over de berichtgeving in de media, maar dit bewijst voor mij eens te meer hoe je zelf met media om moet gaan.

Hou altijd een kritische houding, controleer waar mogelijk en hou rekening met het referentiekader van de journalist. Overigens heb ik, toen we voor het binnenhof stonden, wel degelijk een groep jongeren gezien die duidelijk niets met de demonstratie te doen hadden en uit waren op rellen. Feit blijft dat ook ik, volledig zonder aanleiding en met veel ongeloof, klappen heb ontvangen van ME-ers. Oh oh Den Haag, mooie stad, zonder studenten. Misschien is dat het grote gemis. Abel, allereerst goed dat jij er ook was en spijtig om te horen van de klappen.

Even mijn kritische houding in werking: Zolang zij niet zijn gaan rellen en jij niet weet wie het waren of waarom ze daar waren, blijven dat loze vooroordelen. Dus om in vooroordelen te spreken: Oke, ik wil niet generaliseren maar jij kunt net zo goed als ik veel mensen in een bepaald hokje plaatsen.

Deze groep was zelfs tegen de studenten aan het provoceren. Toen ze merkten dat dat niets uit ging halen gingen ze acties ondernemen als hardop aftellen en gearmd de massa naar voren duwen, richting ME. Gelukkig werd hier op zodanig manier op gereageerd dat deze groep ermee op hielden. Ik moet zeggen dat ik niet gezien heb of ze ook bij de charges betrokken waren in de zin van weerstand bieden, maar dat ze er stonden om solidair te zijn lijkt me sterk.

Dat woord leek me, gezien hun woordenschat, ook niet in hun woordenboek voor te komen.. Stonden ze er wel vanwege de belangen dan is het een verkeerde waarneming geweest! Ik onderschrijf en ondersteun dit allemaal van harte.

Sterkte aan alle gewondenm, gearresteerden — en tot de volgende keer! We laten ons niet zomaar van straat meppen « Rooieravotr. Maar ook in de sociale media en sites als nu. Mijn berichten op Facebook worden tevens niet op de nieuwspagina van mijn Facebook getoond. Ik was erbij en heb alles gezien. Oók de mensen die gemept werden door agenten gebruikten geweld. De politie was in eerste instantie heel relaxt. De studentenvakbonden leverden prima werk!

Freek — Was there a single police officer taken to the hospital or any reports of injuries? I have heard none. I was really disappointed by that. It was somewhat acceptable what they were doing earlier because it at least kept the police from hurting the students as well as the students from doing anything. But when they blocked the movement of students from going to the demonstration by the station, that was a bit much for me.

Het geweld is wel degelijk geinstantieerd door de politie. Natuurlijk was er druk vanuit de studenten, natuurlijk werden orders van de politie genegeerd door de studenten, het is een demonstratie geen feestje. De studenten wilden vredig protesteren op een manier die niet volledig door de overheid georchestreerd was en de politie hield dit met geweld tegen met buitensporig geweld, zoals ze dit wel vaker doen. Freek, je liegt dat je barst en de beelden bewijzen dat! Bovendien kun jij niet alles gezien hebben.

Er waren gelijktijdig demonstraties op het Pleintje tegenover het Binnenhof en tegenover het ministerie OCW. Freek, ME en politie waren gewapend, te paard en met schuimbekkende politiehonden de demonstranten aan het intimideren. Demonstranten die vreedzaam voor het ministerie van OCW staan werden zonder pardon geslagen, gebeten en onder de voet gelopen door paarden.

Ook werden demonstranten tijdens het weglopen in de ruggen geslagen. Demonstraties spreek je niet af met diegenen waartegen je demonstreert. Dat zou het effect van demonstraties teniet doen. Stel jij voor dat we met het ministerie van OCW gaan afspreken om op een dag voor het gebouw te gaan staan demonstreren?

Tweets that mention Declaratie naar aanleiding van de gebeurtenissen van 21 januari in Den Haag -- Kritische Studenten Utrecht -- Topsy. Freek, geen van de actievoerende organisaties waren uit op geweld of vernieling. Zelfverdediging daarentegen is je recht. Wanneer jij als vreedzame demonstrant met geweld en intimidatie wordt geconfronteerd, kan ik begrijpen dat je je verzet.

Jullie moeten de tijd investeren om te studeren! Niet zeuren, niet klagen over gekort worden. Ga fulltime studeren en doe wat je doel is! Niet zanikken maar doen…. Maar als je jezelf lam gaat zuipen op het Neude te Utrecht… of ergens in die omgeving…neem een asperine en ga weer aan de slag om te leren…ipv leren zuipen. Goed, ik begrijp wat je zegt. En uit je verhaal komt ook naar voren dat de kleine groep provocerende jongeren niets te doen hadden met de protesten, dat kan.

En dat de demonstranten zelf ervoor zorgden dat deze jongens ophielden met provoceren. Er was hoe dan ook, zoals je dat zelf waarschijnlijk ook onderschrijft, geen reden voor de ME om op barbaarse wijze te reageren op de grote groep vreedzame demonstranten.

Goh, fijn dat we in minstens 3 berichten je mening hebben kunnen lezen. Je kunt wel zien wie er hier tijd teveel heeft. Tot dan toe neem ik aan dat je zelf nooit een dag in je leven echt hoger onderwijs hebt gevolgd.

Ik ben zelf niet bij het protest geweest, omdat ik moest werken, maar ik ben het helemaal met de demonstranten eens. De arrogantie van Rutte, om duizenden studenten en minstens duizend hoogleraren te negeren! Ik dacht dat Nederland toch echt een democratie had, geen tirannie waarbij de leider lekker zijn eigen zin doordraaft en de ME protesten hardhandig de kop in drukt.

Zo blijkt wel weer hoe hypocriet de politiek kan zijn. De rest moeten het maken met de gefiltreerde nieuwtjes van dezelfde mechanisme waar het allemaal om draait…. Dan kan je namelijk altijd zelf bepalen wat de waarheid is. Wees jezelf en doe nooit iets omdat er anderen het doen. Zorg dat je ziet wat er om je heen gebeurt. Jij kiest je actie, en dit gebeurt spontaan. Wanner je ziet en aanvaart, je reageert op basis van je eigen aard.

We blijven leren van elkaar. En we zijn solidair, in wat ons hart en logica zegt. Agenten zoals Freek weten nu al niet eens hoe ze fatsoenlijk incognito iets moeten posten. Akkoord, de reactie van de ME was buiten proporties, maar daar zijn ze nu eenmaal voor opgeleid. Als ze dat bij voetbalhooligans doen zijn we er allemaal wel blij mee. Zij hebben de duizenden studenten die gewoon netjes na de manifestatie naar huis gingen belachelijk gemaakt. Ik stel voor dat jullie eens ophouden met jullie zelf zien als heroïsche verzetsstrijders.

Dat is simpelweg pathetisch. Natuurlijk gaat het om grote bezuinigingen maar je kunt ook overdrijven in je reactie. Daarmee zet je de hele studentenpopulatie voor schut. Wat de LSVB probeerde, op een constructieve maar duidelijke manier de dialoog aangaan, heeft zin. Wat jullie proberen werkt averechts. Gelukkig zijn jullie in een beschamende minderheid. Ik kwam om het plein om te kijken of er nog iets gebeurde, maar toen zagen wij de eerste charge. Nadat de eerste charge op het Plein was geweest stonden nog enkele studenten op het plein.

Mensen probeerden de kroegen in te vluchten,helaas. Alle mensen werden van terrasjes geduwd en een aziatische vrouw liep achter ME het plein op en werd ook goed belaagd. Wij namen een afslag, een straatje dat vrij smal was en heel toevallig twee autos de straat in reden op de hoek van de afslag. ME begint sneller te lopen en pats. We konden met moeite om de auto heen om te vluchten, maar werden gewoon neergeknuppeld. Iemand viel en we durfden hem niet op te pakken.

Prima dat ze ons van het plein willen, maar uithalen naar weerloze studenten en naar mensen die daar niks mee te maken hadden stonden fietsers tussen dat gaat gewoon te ver. Gewoon juist het gehele gebeuren, daar word ik nu juist rebels van.

Ik hoop dat er nog iets komt en nog meer studenten komen. Al is het niet voor jezelf, kom voor de ander op. Ouders ook, want mocht je kind een langstudeerder zijn door welk reden dan ook, dan zal je toch financieel bij moeten dragen. Bachelordiploma van mijn studie betekent helaas helemaal niks! In mijn master van 3 jaar, moeten we ongeveer totaal 1,5 jaar onbetaald fulltime stage lopen.

Tja wanneer moeten we dan werken? Rutger, begrijp ik je goed dat je vindt dat de ME opgeleid is om buiten proportioneel op te treden? Ik dacht juist dat zij opgeleid werden om te voorkomen dat zulke bijeenkomsten uit de hand liepen, om de vrede te bewaren en alleen geweld te gebruiken als geweld tegen hen werd gebruikt. Maar misschien heb ik dan de ME in een vrij land in gedachte.

De studenten die vrijdag voor het Ministerie stonden waren daar niet om heroïstisch te doen. Nee, die studenten stonden daar simpelweg om hun stem te laten horen, iets wat helemaal niet heroïstisch zou moeten zijn in een vrij land. Ze waren niet uit op confrontatie — de ME daarentegen waren dat duidelijk wel.

De enige heroïstische daad die ik dan zag was dat de studenten niet met geweld terug sloegen maar hebben zo lang mogelijk om op een vreedzame manier door geprotesteerd. Pas toen de ME de studenten tegen een hek aan drongen, en pas toen de ME de studenten die daar geen kant op konden met hun knuppels gingen slaan, hielden de studenten op met hun protest — maar hebben toen nog altijd wel hun vreedzame alhoewel tegen die tijd bange en boze houding aangehouden. Het lijkt mij juist dat het politiegeweld onze rechtstaat belachelijk maakt.

Misschien zaten er relschoppers tussen of niet. Maar het feit dat er een concert was op het malieveld neemt niet weg dat er genoeg studenten waren die nog even hun zegje wilden doen op het plein, binnenhof en bij ministerie. De studenten schreeuwden etc.

ME begint op de studenten in te lopen om hen te verdrijven: Uithalen is simpelweg overbodig. Ik probeerde te vluchten via een kroeg, maar lukte niet. Dat vind je dan wel kunnen? Kijk maar naar een aantal youtube fimpljes. Dat was toen ze van het station af werden gedreven.

Eventueel zeil en of doek en over de demonstranten heen. Hierdoor kan de ME of politie niet chargeren. Je opmerking dat de demonstranten de duizenden studenten die netjes naar huis gingen belachelijk hebben gemaakt slaat echt nergens op.

Natuurlijk mochten die netjes weg, ieder zijn eigen keuze. De manifestatie heeft zeker bijgedragen aan het onder de aandacht brengen maar was wel nogal soft. Die gaat het kabinetsbeleid op zich niet veranderen. En de groep demonstranten heeft zijn eigen beslissing genomen. Ik heb gestudeerd in de jaren 70 en zie hoeveel er al is afgebroken de afgelopen 40 jaar.

De kwaliteit zit nu echt op een absoluut minimum of zelfs daar onder. Iemand die nu volgens schema netjes in 4 jaar zijn master haalt heeft misschien precies de kennis en het beoogde gebrek aan meer!

Resumerend, we hebben 40 jaar stapsgewijze, sluipende afbraak achter de rug. De LSVB gaat met een keurige manifestatie geen vuist maken alleen handjes schudden. Het kabinet kijkt gniffelend toe, om 1 uur Wie is er nu belachelijk?

De komende actieweek van begin februari is de volgende test voor de studentenstrijd. Op dit moment komen er steeds sneller groeiende groep samen met anderen om druk bezig te zijn met het organiseren van weloverwogen en adequate reacties en proberen we in meerdere steden studenten te organiseren in actiecomités. Strijdbaar studentenprotest 21 Januari. Er moet, denk ik, nadruk gelegd worden op het feit dat de demonstraties geweldloos en vreedzaam van karakter zijn.

Een publieke en algemene aankondiging van de komende vreedzame protestacties kan de negatieve mediabespeling, en verkeerde berichtgeving grotendeels verhelpen. Een dergelijke publieke oproep en benadering van de media is ook de taak van de studentenvakbonden, maar die laten de achterban in de steek. Er zijn naar mijn weten niet eens vervolgdemonstraties of acties aangekondigd door de vakbonden, terwijl het direct na de 21ste duidelijk werd dat de regering niet luisterde!

Er was wel een groep aan het flyeren voor een protestactie in de binnenstad tijdens de manifestatie op het malieveld. Dus het was niet zuiver spontaan. Groepen demonstranten waren dit al van plan. Dit heb ik in de jaren zestig en zeventig ook gezien bij Vietnam- en andere demonstraties.

Bertolt Brecht schreef al: De kracht van de demonstranten ligt in het vreedzame, zolang demonstranten op een geweldloze manier druk zetten staan ze sterk. In verschillende filmpjes is te zien hoe de ME op onrechtmatige wijze geweld gebruikt.

Is het mogelijk om per geval een klacht in te dienen met gebruik van de beelden? Een voorbeeld in het volgende filmpje: Dit gebeurt allemaal terwijl het slachtoffer met zijn rug naar de ME staat, totaal geen bedreiging vormt en gewoon iemand helpt om op te staan.

LSVb-voorzitter Sander Breur trekt zich niets aan van de verwijten dat hij medestudenten zou hebben verraden door samen te werken met de politie. Onze ordedienst heeft goed gereageerd toen studenten die op weg naar het station in een rel bij het ministerie van onderwijs terecht dreigden te komen.

Studenten die dat wilden, zijn naar Den Haag Centraal begeleid en dat vind ik fantastisch. Later deze week komt de LSVb met een evaluatie van de demonstratie van afgelopen vrijdag. Gaat niet meer lukken vriend, we hebben of rijke ouders of heel wat uurtjes bijbaan nodig in de toekomst. Verklaringen over het politiegeweld!

Waarom moesten demonstranten weg voor het min. Ik ben het met je eens over de zwakke inhoud van het bericht. Ik heb de LSVb ook gemaild met vragen en klachten over hun houding voor, tijdens en na de demonstratie van 21 januari. Ik adviseer elke student of sympathisant hetzelfde te doen, zodat ze luisteren naar hun achterban.

Hier een voorbeeld van agent provocateurs in Canada:. Tweets that mention Ministerie van Onderwijs medewerkers geven live commentaar op studentendemonstratie -- Kritische Studenten Utrecht -- Topsy. There is even a gap in the footage of the worst part.

Between the second and third videos, the ME and horses charged the people. That is why at the beginning of the 3rd video, the fences are all broken.

JoOo gooi maar open die doofpotten! Indeed, I was there and I witnessed what you are telling. Tweets that mention Debat: Hoe verder met de studentenbeweging? Impressions from the national student demonstration against education cut-backs Standplaats Wereld. Het protest is op gang, de aap komt uit de boom!

Ik gooi de kogel door de kerk, sta jij nog in duplo? Wil nog eens eén probleem aan de orde snijden: Er kijken adders onder het gras HOE die te vermijden? Door kennis-integratie in je eigen leven. Ik heb nog wel wat tips die ik mee wil geven: Dit is een interessante ontwikkeling. Natuurlijk wordt er nog steeds bezuinigd en hebben ze alle reden om tegen te zijn, maar ik vraag me nu wel of hoe solidair ze blijven met hun studenten.

Tweets that mention 9 februari: Een constructieve avond waarop ook duidelijk werd dat de actiebereidheid onder de studenten groot is. Nieuwe initiatieven worden ontwikkeld en de groei van van kritische studenten in alle provincies neemt gestaag toe. Van bezuinigingen kan geen sprake zij en iedereen die met een beetje gezond verstand weet dat er bij onderwijs miljarden bij moeten komen.

Ondertussen verdienen de bankdirecteuren weer godsvermogens en is een tweede diefstalgolf begonnen. Ik mag hopen dat deze regering zich ervan bewust word dat ook studenten grenzen hebben. Tweets that mention Amsterdamse bezetters verklaren zich solidair met openbaar vervoer werknemers -- Kritische Studenten Utrecht -- Topsy.

Zijlstra laat Universiteiten strenger selecteren « Kritische Studenten Utrecht. Het College van Bestuur speelt dubbel spel door achter de rug van studenten dergelijke streken uit te halen. Een beetje schreeuwen en met het vingertje wijzen kan iedereen. Ik had juist het idee dat voor het eerst in lange tijd het CvB aan de goede kant staat.

Verder hoop ik dat jullie bij een volgende actie een minder fragiel pand uitkiezen dan het prachtige Drift Waarom bijvoorbeeld niet Drift 23?

Dat kan wel tegen een stootje, mocht het daar onverhoopt op uitdraaien. Drift 21 staat vol met kwetsbaar antiek meubilair en instrumentarium, en het oude, broze sierstucwerk is ook niet bestand tegen bijvoorbeeld rondvliegende stoelen. Tuig… jullie eigen politieke mening door de strot willen duwen en dan nog pretenderen namens de studenten te spreken ook. Ongefundeerde beschuldigingen aan het Universiteitsbestuur en ondertussen je zelf zo misdragen. Het enige alternatief dat in dit verband regelmatig door de VSNU genoemd is betreft het sociaal leenstelsel, ook voor de bachelorfase.

Het was inderdaad een uitzonderlijk mooi samenzijn aan de Drift deze dagen. Ik was er ook, alleen donderdag even niet. Niet zomaar een bezetting, maar drie dagen samenzijn, films, lezingen en debatten over uiteenlopende belangrijke onderwerpen. Sprekers uit of over Iran, Puerto Rico, wetenschapsfilosofie, klimaat en nog veel meer.

Discussies over activisme en de toekomst van de wereld. Uitwisseling van ideeën, mensen leren kennen. Mensen uit alle hoeken en gaten, groepen en leeftijden, diverse steden en landen. Studenten, activisten, werkenden, werkenden die studeren, activistische studenten, mensen uit de kraakbeweging die werken en activistisch bezig zijn en ga zo maar door. Veel mensen die hun eigen weg bepalen, meningen vormen en dienovereenkomstig handelen. Een prachtige gelegenheid kennis te maken met andere vakgebieden en denkwijzen, dwarsverbanden leggen en van elkaar leren.

Een spontaan sociaal forum was het, een vrijplaats voor open discussie en meningvorming. Iemand deed het denken aan Griekse pleinen waar iedeereen vrij kan praten en discussieren.

Met de marmeren vloer en de zuilen heeft het ook wel een Grieks tintje. Op zulke pleinen is wellicht de basis gelegd voor onze westerse democratie. En alles liep soepel, niemand is de baas, alles wordt onderling besproken, iedereen doet wat. Alcohol werd in beperkte mate gebruikt, een paar kratjes bier. En niet vergeten diverse losse organisaties die spontaan klaarstonden met brood en beleg, koffie en thee en warme maaltijden! En, zoals de bezetters zelf hadden besloten, vrijdagavond om elf uur begon het opruimen om de zaak om twaalf uur weer schoon over te dragen.

Helaas, als de kabinetsplannen op het gebied van hoger onderwijs doorgezet worden dan zullen we alleen nog maar vakidioten hebben in de toekomst die niks van de echte wereld begrijpen.

Studenten zullen niet meer de tijd hebben om buiten hun eigen studie te kijken en iets van de complexe systeemcrisis te begrijpen die de wereld bedreigt. We verwelkomen jullie solidariteitsverklaring met de arbeiders van het GVB in Amsterdam. Toegankelijk onderwijs en toegankelijk openbaar vervoer liggen allebei onder vuur. We hebben dezelfde overheid tegenover ons. Vandaag zijn de arbeiders van het openbaar vervoer in Amsterdam in staking gegaan. Het zou heel goed zijn als jullie ook praktische uitdrukking weten te geven aan jullie solidariteit met de GVB-arbeiders door een afvaardiging van jullie naar hen te sturen en hen 1 de solidariteitsverklaring aan te bieden.

Gelukkig gaat dit steeds meer mensen opvallen. Beste meneer joker, wil je je propaganda voor je website aub niet meer op deze site doen. Volgende keer halen we het er gewoon weer af. Zelfs al zou de democratie werken met totale transparantie en volledige verantwoordelijkheid dan nog is het in het beste geval: In de hedendaagse wereld is dat beter dan dictatuur van een minderheid, maar er is weer een nieuwe stap mogeluk: Het op persoonlijke basis delegeren van verantwoordelijkheden kan handig zijn.

Het is gewoon achterhaald. De mis-leiding begint bij het afgesneden zijn van de eigen autoriteit. Na het lezen van dit artikel vraag ik me oprecht af of de auteur enig zicht heeft op de resultaten van lobbygesprekken.

Zeer sterk artikel, heerlijke quote ook weer van Chomsky. Het is een tijd van sociale afbouw waarin zich nieuwe instituties zullen vormen na de metafosische winterperiode in de gecshiedenis.

We zouden de instelling moeten hebben om meer actief te zijn tegen de afbouw die de neo liberale stroming veroorzaakt. Trots kun je slechts zijn op jezelf als je je niet mee laat slepen in deze ongure modderstroom. Ik ben helemaal akkoord met de volgende formulering: Ik denk dat het aan ons is om te laten zien dat dit zo is.

Maar het is belangrijk hier conclusies uit te trekken. Morgen, op 17 februari, komen er duizenden mensen uit andere groepen strata bij elkaar op het Malieveld in Den Haag. Eén klasse, één strijd. Ik heb er echter vrij veel mening over, en ben slecht in stukken kort houden… de lezer is gewaarschuwd!

Eerst een beetje in de marge, er wordt gesteld: Is dat echt zo? Wat je in beide gevallen laat zien is namelijk hezelfde: Maar goed, dit terzijde. Het artikel behandelt de verschillende strategieën die de LSVb hanteert.

Volgens mij handelt en handelde de LSVb altijd vanuit de gedachte: Het doel is altijd het tegenhouden van slecht beleid of proactief het invoeren van nieuw goed beleid. Soms ligt daarbij de nadruk op lobby, soms op actie, soms op de media, maar deze zaken zijn nooit een doel op zich. Misschien is het goed om in het achterhoofd te houden: Zij worden ondersteund door een hoop medewerkers, tientallen vrijwilligers, betrokken oudbestuurders en hun lokale lidbonden.

Er wordt op het kantoor van de LSVb heel goed en heel veel nagedacht; er is een grote feitelijke kennis, maar ook een groot politiek bewustzijn en kennis van welke partijen in de regel ontvankelijk zijn voor welke argumenten. Een LSVb weet wederom in de regel heel goed voor welke strategieën een bewindspersoon of parlementariër vatbaar is en of persoon in kwestie überhaupt ergens vatbaar voor is. Maar laten we, net als in het artikel, wat verder ingaan op de actiestrategie van de LSVb.

Zoals terecht gesteld wordt, hebben de organisatoren van de 21e geprobeerd een zo breed mogelijke groep aan te spreken en zo veel mogelijk studenten naar het Malieveld te laten komen. Op de 21e probeerde de LSVb en de andere organisatoren inderdaad zelf de regie te houden van de actie: Ik denk het niet.

Vooraf was al duidelijk dat het een niet radicale, misschien zelfs wat gezapige bijeenkomst zou worden met als doel zoveel mogelijk mensen op de been te krijgen. Ik kan me voorstellen dat dit voor sommige mensen te slap was, maar dit is de strategie waarvoor gekozen is: Wat je daar ook van vindt: Zij weten niet, kunnen niet weten, dat als je na een demonstratie nog met vuurwerk naar de ME gaat staan gooien bij een ministerie of het binnenhof of je daar bij gaat staan kijken je waarschijnlijk een knuppel in je nek krijgt.

In dat kader vindt ik het eigenlijk wat onbeschoft dat andere clubs, op de dag van de 21e zelf, in Den Haag, andere activiteiten georganiseerd hebben. Dat je de opzet van de manifestatie slap vindt, prima. Dat je liever radicaler actie wil voeren, moet je zelf weten, ik kan me er wat bij voorstellen.

Dat je bereid bent om als martelaar voor het hoger onderwijs een tijd in de cel te zitten of een ME-knuppel te koppen, nice. Maar, en dit is een hele belangrijke maar, ik vind ten principale dat je zoiets dan zelf moet doen, daar zelf de volle verantwoordelijkheid voor dient te dragen en je daar geen anderen bij in gevaar mag brengen!

Ik heb grote moeite dat, onder de vlag van een groter protest waar men zelf blijkbaar niets mee had, groepen besloten hebben om radicale acties te gaan voeren, waarbij de meerderheid van de bij de 21e aanwezige studenten niet weet dat de kans dat het afloopt met een ME-charge groot is. Als je ballen hebt organiseer je zelf je eigen actie, op een andere dag op een andere locatie.

En laten we wel wezen: Dan heb je als organisatie de plicht om de mensen, die naar jou activiteit zijn gekomen, te beschermen. Ik heb dan ook weinig moeite met het optreden van de ordedienst bij het station. De organisatoren van de 21e hebben hier hun verantwoordelijkheid genomen en gekozen voor de veiligheid van hun demonstranten. De organisatoren van de kleine opstootjes hebben andermans actie proberen te kapen voor eigen doeleinde en andere studenten in gevaar gebracht.

In plaats van mee te liften op het succes van anderen, en vervolgens tegen die anderen te gaan zeuren dat ze je niet genoeg ondersteund hebben! Ik weet niet welke clubs verantwoordelijk zijn voor de optocht naar OCW en het Binnenhof, maar aangezien dit stuk toch over strategie gaat: Als de landelijke studentenorganisaties na lang wikken en wegen besloten hebben dat het effectiefst is om te laten zien dat er breed verzet is tegen de plannen, tegen een achtergrond van verkiezingen, hoe slim is het dan om op eigen houtje iets radicaals te doen?

Hoe zeker ben je van je zaak dat dit iets positiefs bijdraagt? En ik heb in ieder geval nog geen enkel bewijs gezien dat het deze instellingen waren die stiekem hebben gelobbyt om meer geld op studenten te bezuinigen. Volgens de schrijver is het niet de strijd tegen de langstudeerderboete, de bezuinigingen op de hogescholen en universiteiten en het afschaffen van de masterstufi; neen, het is de strijd tegen de neoliberalisering! Wat ik zelf ook van het neoliberalisme mag vinden ik zal een tipje van de sluier oplichten: Om het bot te zeggen: Deze werd groot en machtig door zicht te focussen op praktische, voor alle studenten tastbare zaken als kamernood, prestatiedwang en het gebrek aan medezeggenschap.

Toen de SVB in latere jaren radicaliseerde, onder invloed van de Kritische Universiteit-stroming steeds Marxistischer werd en zich bezig ging houden met politiek, economie en de wereldproblematiek in socialistisch perspectief, viel ze snel uiteen , onder andere in de vrouwenbeweging.

Het verhaal is hetzelfde: Tot zover een stukje geschiedenis. Ben ik nu een deel van de oplossing? Of misschien toch een deel van het probleem? Bij twijfel kan het m. Allereerst mis ik in je hele stuk solidariteit voor de strijd van de studenten, ondanks meningsverschillen voor de beste strategie.

En ik zie geen afwijzing voor de zeer agressieve en repressieve houding van justitie mede mogelijk gemaakt door de ordedienst. Naar mijn mening had de ordedienst als een buffer kunnen figureren tussen demonstranten en politie, i. Niemand kan van tevoren weten wat voor effect een bepaalde strategie voor protest kan hebben, zelfs de LSVb niet in al haar wijsheid.

De acties na de manifestatie ontstonden inderdaad spontaan zoek spontaan op in je woordenboek en het waren dezelfde demonstranten die eerst op het Malieveld stonden en daarna besloten om door te demonstreren. Inderdaad het is logisch om te verwachten dat de ME een charge uitvoert op vreedzame demonstranten, juist wanneer er met eieren en vuurwerk gegooid wordt naar zwaar bepantserde voertuigen en bewapende ME.

Had de ME ook moeten chargeren toen er studenten voorwerpen gooiden naar Zijlstra tijdens de manifestatie? Volgens jouw logica wel. Het was ook gerechtvaardigd om in te slaan op demonstranten die geen kant op konden, die op de grond lagen en die tijdens het weglopen ook klappen ontvingen in hun ruggen. En niet te vergeten charges met paarden; logisch toch, als er een groep irritante studenten staan te demonstreren moet je ze overrijden en wegjagen met paarden, dat konden ze toch van tevoren weten!

Je hebt het vaak over clubjes die naar jou mening de demonstratie probeerden te kapen voor hun eigen doeleinden. Is het zo dat dissidenten radicale groepen en individuen zich vooral stil moeten houden en zoveel mogelijk geweerd moeten worden? Dus politieke neutraliteit wordt geeist wanneer men afwijkt van de mainstream, maar daarbinnen mag de rest van politiek Nederland wel meeliften met het succes en van links naar rechts hun propaganda ten uitvoering brengen op het podium.

Je geschiedenisles is aardig, maar ook eens gedacht dat er steeds nieuwe besturen komen in studentenorganisaties, die wellicht gewoon andere gedachten hebben en daarom anders te werk gaan. Als je tijd hebt, kom dan eens naar een van de open bijeenkomsten of debatten om je kritische geluid te laten horen. Het is grappig dat je dit aanhaalt want dat is exact hetgeen wat ik de afgelopen maanden heb gezegd. Misschien dat deze intern wel bestaat, maar deze wordt in ieder geval niet in een dergelijke vorm naar buiten toe gecommuniceerd.

Je moet wel ernstig naief zijn om te denken dat het kabinet niet op de hoogte is dat grote delen van de maatschappij hierdoor benadeeld worden, is het niet direct dan wel indirect.

Is het dan ook niet logisch dat het kabinet ook weet dat hier mensen tegen zijn? Wat is het nut van je mening uiten als de andere partij deze al weet?

Dat het oog van KennisKrisis vooral viel op de aankomende verkiezingen lijkt me geen geheim gezien de manifestatie na een gevatte speech van Proparia Cures vooral ontsproot in een verkapte verkiezingsstrijd. Wel wil ik nog zeggen dat de ruim studenten die uiteindelijk naar OCW en het binnehof trokken echt niet allemaal radicale stenengooiers waren en dat dus wel degelijk een signaal afgeeft naar het vertrouwen in de parlementaire politiek in een dergelijke situatie.

Allereerst is het handig om te vermelden dat er maar weinig mensen twijfelen aan de intenties van de mensen achter LSvB. Ik geloof best dat zij ook graag deze bezuinigingen willen voorkomen. Dat is dan ook niet zozeer het probleem.

Het punt is dat er niet kritisch naar het gehele stelsel gekeken wordt. De mogelijkheden worden inderdaad tegen elkaar afgewogen, maar dit is wel een redelijk beperkte set van mogelijkheden binnen een bepaald framework. Het probleem is niet zozeer dat de LSvB niet nadenkt over hun acties, als wel dat ze vooral in het paradigma van lobbyen en polderen blijven hangen.

Hun acties zijn gebaseerd op het beïnvloeden van politici op een vooral verbale intellectuele manier en dat is nu wel precies het probleem. Het kabinet heeft zat keuzes om ergens anders geld vandaan te trekken terwijl deze door het meest rechtse kabinet ooit niet overwogen lijken te worden. Er is een groot geluid geweest vanuit de studenten zelf en ook mondjesmaat vanuit de Universiteiten en andere onderwijsinstellingen al was het vooral om hun eigen hachje te redden dus het zou duidelijk moeten zijn dat de des betreffende sector het in ieder geval geen goed idee vind.

Wat nog erger is, is dat de LSvB niet alleen slechts een verbale manier van beïnvloeding wil hanteren, het wil de sfeer naar het kabinet toe ook nog eens vrolijk houden. Het verpesten van de interne sfeer lijkt me nergens voor nodig, maar was het nou echt nodig om weer DJ Jordy en zijn partynummertjes uit te nodigen?

Praten blijkt niet te werken en met een goede reden. Het is helaas de keiharde waarheid dat je voor onderhandelingen altijd nog leverage nodig hebt. Wat hebben de studenten voor leverage in deze structuur? Gaat iedereen opeens radicaal niet meer naar college? Gaan mensen opeens nog harder hun mening uiten? Ons probleem is niet zozeer met de mensen achter LSvB als wel de structuur zelf. Het is een belangenorganisatie die optreed uit naam van de studenten in plaats van bestaat uit de studenten zelf let wel dat ik niet zeg dat dit compleet nutteloos is op dit moment.

Uiteindelijk worden de materiële omstandigheden van de individuele studenten en andere betrokken burgers benadeeld en deze mensen moeten zelf hun kritische mening hierover vormen en kijken wat er aan gedaan moet worden. Politiek is geen zaak die je af kunt schuiven naar een gespecialiseerd groepje die op ondoorzichtige wijze een strategie bepaalt en vervolgens slechts een beroep doet op de studenten om de moeite te nemen naar Den Haag te komen.

Dat was ook zeer duidelijk op de manifestatie zelf, al was het alleen al door het concept van een manifestatie, je staat 3 uur lang op een grasveld met nog 20 duizend mensen te luisteren naar politici. Op deze manier wordt je toeschouwer in een strijd die eigenlijk de jouwe is, je wordt als speler door de belangenorganisaties en de parlementaire politiek tot publiek gedegradeerd. Het klopt dat KennisCrisis uiteindelijk geforceerd was om bepaalde keuzes te maken, zich te distantieren van de mensen op het binnehof en bij het OCW.

Maar deze situatie hebben ze zelf gecreëerd door de manier waarop ze het protest georganiseerd hebben, iets waar niemand ze toe gedwongen heeft. Ze hebben zelf besloten een zo groot mogelijk protest te houden met een hip podium, DJ, soundsystem, politici en zoveel mogelijk mensen, hetzij zonder daadwerkelijke mening. Ze hebben zelf besloten het zo politiek neutraal te houden terwijl dit een kwestie is die onmogelijk losgekoppeld kan worden van politiek.

Het is nu eenmaal zo dat in de maatschappij en ook onder de studenten zelf groepen zijn wiens belangen door deze bezuinigingen op de lange termijn worden behartigd, wat uiteindelijk tot gevolg zal hebben dat je welliswaar een grote opkomst hebt maar dat ook onttrokken is van ieder daadkrachtig karakter.

Hun non-cooperatieve houding tegenover groepen die niet hun reformistische polder-karakter delen is waarschijnlijk meer een reden waarom sommige mensen de actie ervaarde als het kapen van een demonstratie.

Ik herhaal mijn bovenstaande vraag ook maar voor jullie. Erg makkelijk hoor, al die kritiek terwijl jullie geen flauw benul hebben wat er echt gebeurt en wat er wel bereikt is door gesprekken.

Dan snap je echt niet hoe het werkt. De LSVb is een club die pretendeert enkel voor studenten op te komen. Prima als je vindt dat dit te mager is, maar organiseer dan je eigen protest en ga daar heel hard boe roepen tegen alles wat je tegenstaat. Ik snap niet waarom dit lachwekkend is? Wat maakt het in godsnaam uit dat de LSvB enkel pretendeert voor studenten op te komen voor het niet naar buiten brengen van dergelijke informatie?

Is de strategie van de LSvB zo ontzettend heftig dat het wel geheim moet blijven oid? Je mag best een andere mening hebben, maar ga vervolgens niet huilen dat de andere partij onwetend is en vervolgens alle geopperde vragen passeren….

Het is inderdaad vrij makkelijk kritiek te hebben zonder alle informatie wanneer deze niet zomaar beschikbaar is. Hoe moeilijk is het om even in Utrecht het kantoor binnen te stappen en te gaan praten met de bestuurders, of simpelweg even te bellen en je te verdiepen in wat de LSVb doet?

Onwetendheid is geen enkel probleem; maar onderneem vooral zelf stappen om beter geinformeerd te worden. En hoe moeilijk is het om zelf een grote demonstratie te organiseren als je van mening bent dat de LSVb het niet goed doet? Maar nee hoor, ook in dit geval in iets roepen vele malen makkelijker dan zelf de handen uit de mouwen schudden en nog veel meer studenten de straat op te krijgen.

Dus je mag pas kritiek hebben op de LSvB als je persoonlijk bent gaan praten met de bestuurders? De Nederlandse vrouw is….. De Nederlandse vrouw is… zelfverzekerder dan Françaises, stressbestendiger dan de Engelse vrouw en enorm trots op zichzelf, maar hierdoor wordt de Nederlandse vrouw vaak ervaren als: Dit komt misschien ook omdat de Nederlandse vrouw assertiever is dan menig andere vrouwen.

De Hollandse meid is wereldwijd bekend. Mede omdat zij vrijgevochten is in tegenstelling tot veel andere vrouwen in deze wereld. De Nederlandse moderne vrouw is een tikje egoistisch maar kan ook heel lief zijn, veeleisend voor zowel haar zelf als haar partner hierdoor kan zij op eigen benen staan en dat maakt haar onafhankelijk.

Veeleisend, ongeloofelijk zelfverzekerd, weten alles beter, laten anderen hun problemen oplossen waardoor ik in de problemen kom, hebben vaak een hoge functie terwijl ik alleen maar lager ga en meer medicatie krijg, remmen mijn ontwikkeling, word iedere keer depressief als ik zie wat hun wel bereiken en wat mij nooit lukt, alles gaat bij hun goed, ik wil wel een relatie maar blijf zo gauw mogelijk weg van hun.

Slecht gekleed, rond hun 40ste gaat het kapsel naar praktisch kort, egoistisch, bot, te direct, absoluut niet vrouwelijk, veel te plat, te mannelijk, te veel eisend. Ze zijn eigenlijk door de cultuur in NL omgevormd tot mannen met rok.

Ik heb zelf een aantal jaren in Italie gewoond en daar is duidelijk te merken en te zien dat vrouwen veel inbreng hebben op alle vlakken maar dat ze voornamelijk gewoon toch vrouwen blijven met alle geweldige vrouwelijke kenmerken. De Nederlandse vrouw is erg zelfverzekerd, kan soms zelfs een tikkeltje te arrogant overkomen. Verder is zij onafhankelijk, veeleisend en modebewust. Zij heeft veel aandacht voor haar werk en de mensen om haar heen. De Nederlandse vrouw streeft naar perfectie in haar doen en laten, maar laat minder snel merken wat zij voelt mannelijker?

Zij lijkt hierdoor wellicht wat minder toegankelijk, maar het onbereikbare maakt haar weer spannend. Echte roddeltantes, houden van zeiken. De mannen dragen de rokken. Kortom, niet vrouwen die vrouwen zijn. Vergeleken met veel elegantere, slankere en kleinere volkeren, een beetje een logge boerin. Maar gezichten van Nederlandse vrouwen zijn mooi. Waarom nemen de mensen in NL zichzelf vaak zo serieus? Er zijn leuke, aangename, aantrekkelijke vrouwen overal.

De Nederlandse vrouw heeft zich gewoonn aangepast aan de doorsnee Nederlandse man. Als wij geen échte mannen durven te zijn, verwacht dan niet dat vrouwen écht vrouw durven te zijn. De fatsoenlijke mannen die oog hebben voor de wensen van een vrouw, zijn tot speelbal gemaakt, zodat menig vrouw de touwtjes in handen heeft in een relatie.

Maar dit kan ook zijn omdat wij dat soort uiterlijken minder gewend zijn. En dan alsnog er zijn knappe Italiaanse vrouwen en veeeel lelijkere nl vrouwen.

Kwestie van smaak ook hè. Verder vind ik de nl vrouw over het algemeen wel zelfstandig. Nederlandse vrouwen zijn heel vrouwelijk, ontwikkeld, gezond arrogant,modebewust, sociaal en commercieel ingesteld, goede gesprekspartners,hoog geschoold en carrieregericht, onafhankelijk, ambitieus en in een liefdevolle relatie ontzettend trouw!!!!

De Nederlandse vrouw is preuts, koud, afstandelijk, seksueel sloom, lelijk. Ze vinden dat ze enorm vrijgevochten zijn, maar ten opzichte van seksualiteit komen ze niet verder dan wat gegiechel. Nederlandse vrouwen hebben geen seks, ze praten er alleen over en planten zich in het meest on? De Nedertrut is hoe dan ook niet in staat een man gelukkig te maken. Heerlijk, ze zijn echt niet zo slecht als er gezegt wordt.

Ze zijn slim, knap , verstandig en vrouwelijk. Haha zo zo… wat een reacties… Nederlandse vrouwen zijn ice cold, in het algemeen carrieregericht,sociaal en direct, maar vaak ook achterbaks. Sommige Nlse vrouwen zijn wel mooi, maar idd zodra ze de meesten een bepaalde leeftijd bereiken, verslonzen ze… haar eraf, comfortable vormloze schoenen. Wibra jeans, eendezelfde jas als hun man, ga zo maar door… Ze hebben vaak een mannenlijk postuur, soms zelfs in een jurk… zie prinsjesdag.

Maar het woord Feminisme zou ik niet toepassen op het overgrote deel. Vrouwen proberen net als sommige mannen; mee te komen in de Maatschappij, want hoe je het ook wendt of keert deze blijft veeleisend. Vrouwen in NL moeten werken, kindjes krijgen en ook nog eens sexy en aantrekkelijk blijven als een jong ding van 20!

Ze zijn niet modebewust, dragen altijd een spijkerbroek met lederen jas. Of een afgeleide ervan dat hele4maal niet matched. Ook gevoel voor kleur is er niet bij. Jammer, dat ze zich staande willen houden door zich mannelijker te gedragen. Zo schijnbaar vrijgevochten naar buiten zo preuts in bed. Hard van buiten , zacht van binnen Slim..

Ze worden altijd opgelicht Zelfstand … njah.. Koud, totaal niet modebewust,vaak onverzorgd, grote mond, ze denken dat ze alles kunnen maken omdat ze zelfstandig zijn. Te dik, grove gezichten, mannelijke korte kapsels bij voorkeur opgeschoren in de nek.

Mannelijke kleding waarbij kleding uit Noord-Korea als bijzonder geraffineerd overkomt. Ook zien ze er vaak vroeg oud uit zeker als je ze vergelijkt met hun Aziatische pendanten.

Niks voor mij dus…. Ze zijn er wel degelijk, dan moet je beter kijken.. Verder hebben Nederlandse dames net zoals ieder mens in welk land dan ook: Nederlandse vrouwen doen het goed in de Wereld.

En inderdaad zijn we eigenwijs, arrogant en ambitieus. We doen ons best…. Ik ben alleen blij dat ik een exotic achtergrond heb, lekker bruin.

Als de Nederlandse vrouw zo lelijk is, waarom lopen mannen van over de hele wereld dan als schoot hondjes achter ons aan? En over vrouwen die baas zijn in de relatie. Hoe onderdrukt vrouwen ook zijn, thuis heeft de vrouw over de hele wereld de broek aan.

Jullie zouden niet anders willen. Vinden jullie het gek dat de meeste Nederlandse vrouwen zich te goed voelen voor de gemiddelde Nederlandse man. Ik weet niet of je de doorsnee Nederlandse man weleens hebt bekeken, maar dat is ook niet veel soeps! Zij hebben liever een dom gansje die het huishouden doet en komt aanrennen als ze met hun vingers knippen. Moeten ze natuurlijk zelf weten, maar dat noem ik geen echte vrouw! Ik ben een vrouw en ik kan mij we in jullie reacties vinden.

Ik weet van mezelf dat ik meestal ook erg bot en koud kan reageren, dit is eigenlijk alleen maar omdat ik verlegen en onzeker ben later denk ik dan waarom heb ik nou zo gereageerd. Ook vind ik inderdaad dat Nederlandse vrouwen niet echt sexy en mooi zijn. De meeste hebben een breed postuur waaronder ik zelf, wat ik graag anders had gezien. Ik denk dat de meeste vrouwen helemaal niet zelfverzekerd zijn. Elke vrouw vergelijkt zich met de modelen uit de bladen en erachter komen dat zij er niet zo sexy en mooi uitzien als ze zelf willen, waardoor ze veel eisend zijn.

De Nederlandse vrouw doet als of ze zelfverzekert is maar, voelt zich al spuug lelijk als je niet zegt hoe geweldig ze eruit ziet. Maar ik moet toegeven de Nederlandse vrouw kan mooi en gevoelig zijn en zeker niet manelijk. Hollandse vrouwen denken dat ze geemancipeerd zijn als ze een man imiteren: Dat mag, maar veel mannen nemen dan wel de wijk naar culturen waar juist vrouwelijkheid de vrouw haar zelfrespect bezorgd.

Veel Hollandse vrouwen ervaren vrouwelijheid als vernederend, afhankelijk — iets wat veel mannen onbegrijpelijk vinden. Oehh, wat een hoop gefrustreerde uitspraken. Jullie mannen moeten wel diep teleurgesteld zijn in de vrouw!

En de vrouwen op hun beurt net zo goed in de man. We verwachten ook zo onwijs veel van elkaar. Als ik deze reacties lees moet een vrouw zijn als een lieftallige schoonheid met karakter, maar ze eigenlijk schiet ze hoe dan ook te kort en heeft ze negatieve eigenschappen te veel. Weet die vrouw dan nog wie ze moet mag zijn? Een vrouw die weet dat ze geliefd is straalt altijd meer schoonheid uit dan een verworpen vrouw.

Zouden die vrouwen boven de veertig die eerder genoemd werden zich niet gewoon verworpen voelen, omdat hun man of helemaal op gaat in zijn carriere en haar niet meer interessant lijkt te vinden, of hen heeft verlaten voor een ander? Nee, niet allemaal, maar mannen, jullie kunnen met jullie mannelijkheid echte vrouwelijkheid naar boven halen als jullie het lef hebben en niet weglopen. Ee hoe verder van Nederland vandaan hoe groter het verschil wordt.

Ik zoek in een man een soulmate, aktie, spanning, humor, aanvulling en waardering. Verzorgt uiterlijk vind ik erg belangrijk!

Kleren maken de man hoor! Hahaha, het is sowieso duidelijk dat de mannen die hier negatieve dingen schrijven… zelf een beetje gefrusteerd zijn.. Ik ben een echte NL vrouw van 42 zonder rimpels, goed verzorgd prettig assertief, slim en vrouwelijk!!! In bed heb ik hem ook nog ni horen klagen. Alleen als ik écht onzeker ben over iets laat ik t merken. Jeetje ik ga eens aan mijn ouders vragen of ik geadopteerd ben, want ik voldoe echt niet aan het hier geschetste beeld van de Nederlandse vrouw.

Dus op elk potje past een dekseltje…. Ik ben een vrouw van 57 jaar. Heb nog steeds lange blonde haren eigen haarkleur tot ver over mijn schouders. Ik draag mijn haren altijd los. Verder verzorg ik mezelf goed en probeer zo slank mogelijk te blijven. Mannen kijken nog steeds naar me om. Geen opschepperij, maar een feit. Ik erger me aan die gemakzuchtige vrouwen met hun gemilimeterde kapsels voor het gemak, te veel gewicht en de sportschoenen of dergelijke waar ze de hele dag op lopen.

Nadat er kinderen zijn letten ze helemaal niet meer op hun persoonlijke verzorging of uiterlijk. LUI vind ik veel Nederlandse vrouwen. Ja mijn lange haren kosten wat verzorging betreft wat meer tijd dan die korte kapsels sommige dames staat dat trouwens ook wel erg goed hoor.

Ook een beetje make-up opdoen kost wat extra tijd. De dames die zelf te lui zijn om zichzelf te verzorgen maken meestal de meest vervelende opmerkingen over mijn lange haren en verzorgde uiterlijk en kleding. Jij bent altijd zo netjes hoor ik dan. Ik snap niet waar je de energie vandaan haalt…. Dat achtervolgt mij al mijn hele leven. Jammer is wel, dat die dames misschien best een beetje jaloers zijn op de aandacht die ik van mannen krijg.

Daar vraag ik niet om. Ik verzorg mezelf graag goed. Maar door alle soms bijna hatelijke opmerkingen voel ik me wel eens erg eenzaam. Niet iedereen heeft veel geld om steeds nieuwe kleding te kopen. Maar met een beetje interesse voor je uiterlijk kun je verzorgd voor de dag komen. De Nederlandse vrouw is a Queen, de man must obey and be a servant,if you have grown up as a free man, you better look somewhere else for a partner, they can be charming and atractive as a weekend girl, but for a serious relationship..

Ik ben Braziliaanse en ben met mijn Ned. Ik bedoel dit niet lullig, maar ik wist niet wat ik zag. Mijn indruk van de Ned vrouw:. Geen oorbellen, bijna nooit. Als je dochter in ZAm. Ze is een meisje, hoe vrijgevochten we tegenwoordig ook zijn. Kort geknipt haar, lees stereotype pottenkapsel, met pieken. Je kunt je haar kort knippen, maar ook sexy kort. Miss Etam Fashion vormloos en moeke-achtig.

Brede broeken, met te hoogzittende zakken, daar wordt je kont breed van dames. En niet te vergeten die kont op de fiets. Als ik zo vrij mag zijn: Ga eens op zoek naar een kleine zaak, waarvan je weet dat het personeel tijd voor je heeft.

Zoek en blijf daar naar toe gaan, kies dit als een man. Ned heeft eenheidsworst wat winkels betreft, dus doe geen moeite om elke keer de stad af te struinen.

Durf kleur te dragen, ook in de winter, juist in de winter. Mijd aub die drie-kwart broeken, bah. Moet je nog het land op? Draag sieraden, nee niet die klaren partijen van miss Etam.

Kom met meer rokken en jurken thuis. Investeer in goed ondergoed. Ooh mijn God, betaal er wat meer voor en laat je opmeten. Je kunt van een km afstand die stuiterende tieten en lofhandles zien aankomen,koop corrigerend ondergoed. Ga mee met je vrouw. Wil je haar in iets leuks zien, bemoei je dan met haar keus en wees eerlijk.

Nederlandse vrouwen zijn als siervissen. Je geeft ze een aquarium, en je voert ze regelmatig, maar ze geven je niets terug. Ze halen je niet aan, ze likken niet, ze kwispelen of spinnen niet. Ze zwemmen slechts wat heen en weer, en staren je zo nu en dan even aan — met hun blikken van afkeuring of onverschilligheid. Ze zijn mooi en fascinerend om naar te kijken, maar je wordt er niet warm of blij van.

Ze doen mij helemaal niets. De Nederlandse vrouw probeert een man te worden, carrière te maken. De vrouwen zien het als een miskenning van hun talenten om alleen maar huisvrouw te zijn. Dit leidt tot toestanden waar kinderen de dupe van worden.

Geen mama die thuis zit te wachten met koekjes en thee maar naschoolse opvang. Een jachtig leven waarin iedereen alleen maar met werk bezig is. Carrièrevrouwen zouden een huisman moeten hebben. Zijn die eigenlijk te vinden? Hoe dan ook ben ik het zat! Ik ben daarom doelbewust over de grenzen gaan kijken en vond in Filippijnse vrouwen alles wat ik zocht. Oprechte liefde, trouw en toewijding aan het gezin. De filippijnen hebben een traditionele christelijke samenleving waar de man aan het hoofd van het gezin staat.

En dat is niet per se een strak keurslijf waarin de vrouw gedwongen mee moet hobbelen. Die toewijding vraagt van beide partijen. Maar zoals ik hier scheld op de Nederlandse vrouw, nml dat ze niet meer vrouwelijk, niet meer sensueel, niet meer zacht.

Wat een hoop negatieve reacties over de nederlandse vrouw! Ikzelf heb veel gereisd en moet zeggen.. Het is waar dat op een bepaalde leeftijd de nederlandse vrouw een beetje verslonst en naar kort praktisch haar gaat, maar misschien als haar nederlandse man haar meer vrouwelijk laat voelen ze zich daar ook meer naar gedraagd? De mediteraanse vrouw besteed veel meer aandacht aan haar uiterlijk, dat is waar, maar waar wij boven de 35 naar praktisch gaan lopen hun daarentegen er nog bij als een 20 jarige!

Ik denk niet dat je zo een land of volk kunt generaliseren.. Ze is onafhankelijk, open minded vooral betreft seks in vergelijking met Zuid-Europese vrouwen zeurt niet en lacht om zichzelf. En dat is precies wat ik deed bij het lezen van dit artikel. Beste vrouwen, als jullie je beledigd voelen laat die nederlandse man die negatief praat lekker zitten en ga voor een buitenlandse! Eentje die houdt van onze eigenschappen en tenminste de deur voor je openhoudt!

Daarbij wil ik nog toevoegen, ik heb ook het artikel over de nederlandse man gelezen…en ook al kunnen ze soms best lomp zijn, ik vind de nederlandse man ook erg leuk! Uiteindelijk gaat het niet om waar je vandaan komt…een leuke man of vrouw die bij je past kun je overal vinden.

Was nieuwsgierig wat mannen denken van vrouwen, en ik vindt de reacties heel leuk , en leerzaam dank je mannen.

Ik was wel nieuwsgierig, maar kom op… dit zijn allemaal vooroordelen. Iedereen is gelijk, maar niemand is hetzelfde. Ik ben een Nederlandse vrouw en ik herken mij en mijn omgeving totaal niet in wat ik hier lees. Ze zullen er ongetwijfeld zijn. Maar om nou meteen te zeggen dat je niet op DE Nederlandse vrouw valt of dat alle Nederlandse vrouwen arrogant zijn of wat dan ook. Dat slaat nergens op. De nederlandse vrouw kan niet met andere vrouwen omgaan, ze zijn snel jaloers en kiezen altijd partij voor de wensen van hun man, ondanks dat ze willen benadrukken dat ze zelfstandig zijn.

Deze zelfstandigheid is de helft hard voor gewerkt en gewenst maar voor de andere helft aan hun opgedrongen: Manlief vind het allemaal prima en laat haar uiteindelijk alles maar doen.

Familie moet zich nergens mee bemoeien, kinderen moeten immers op hun 18e het huis uit zo zijn die daar ook van af. Relaties van korte duur: Ondertussen, winkelen, huisje- boompje-beesje, zegeltjes sparen, ambitie: De nederlandse vrouw is burgerlijk. Ik ben een Nederlandse vrouw, rook en drink niet. Ja, ik werk en indien het moet kom ik op voor mijzelf en mijn Nederlandse partner als ik die heb. Als de Nederlandse man zijn vriendin of vrouw vrouwelijk behandeld zal ze zich op alle fronten vrouwelijk gaan gedragen.

Maar mijn ervaring na 2 relaties is dat de Nederlandse man met van alles bezig is behalve met zijn vriendin of vrouw. Vinden jullie het dan raar dat ze haar eigen gang gaat en vreemd gaat?! Oh en aan al die mannen hier die zweren bij een postorderbruid.

Tuur ijk doen zij precies wat jij wil als de man des huizes. Jij beheert het geld en haar verblijfsvergunning. Als jij kwaad wil als het hè niet bevalt vliegt ze linia het land uit. Durven jullie wel tegen deze vrouwen?! Heb lef en neem een Nederlandse. Maar nee want jullie kunnen deze niet aan. Oh en beste Nederlandse mannen haal je hand van je knip. Betaal gewoon de rekening als je een vrouw mee uitvraagt!

Op de lange duur als jè met de vrouw verder gaat dan krijg je het op allerlei vlak in 3voud terug. Hoop er jog eens een tegen te komen die verder kijkt as mijn buitenkant en dat geld niet alleen voor mij maar ook vooral die andere Nederlandse vrouwen die zoveel te bieden hebben.

Jammer dat jullie zo snel aftaaien. Hollandse mannen kom op en ga voor de Hollandse vrouw ze is leuker en liever als jullie zien en denken! Ik heb af en toe het idee, dat de mooie nederlandse vrouwen over het algemeen niet weten wat ze willen, en dat de keuze voor een partner als snel afhangt van de trends in die periode.

Wat is het nut van eisen stellen als het om de zoveel tijd toch weer iets anders is. Bij een ontmoeting gaat het puur om de klik tussen man en vrouw, de rest is bijzaak.

Het is hoe ik als man daar tegen aan kijk en dat vrouwen over het algemeen al naar een levenslange relatie kijken als ze een man ontmoeten. Ik vind dat nederlandse vrouwen meer naar zichzelf moeten luisteren ipv het laten afhangen van de omgeving en hoe andere vrouwen naar ze kijken status.

Ik als Nederlandse Vrouw vind mijzelf en andere Nederlandse vrouwen, ondanks de zéér grote verschillen tussen de één of de ander: Maar dat verschilt mss waar je woont: En dus moet er gewerkt worden.

Maar dit valt dus eigenlijk onder materialistisch, verwend, veeleisend en geëmancipeerd — ondanks alles toch ook onzeker, maar ze doen zich toch stoer, zelfverzekerd en mss dus ook arrogant voor. Zit niet altijd zo te stressen! Weet ik niet, daar kan ik alleen voor mij zelf spreken. Mss door alle drukte en stress die we zelf dus veroorzaken, dat dat wel beter kan.

En preuts, ja, ik wel helaas…. Hollandse mannen hebben hier ook nog wel een verbeterpunt hoor! Sex moet van twee kanten komen. En ik heb ook wel gemerkt dat de ene man de ander niet is en dat dát een groot verschil kan maken met wat wij weer terug geven. Dussss, als zowel de Hollandse vrouw áls de Hollandse man een beetje aan zichzelf gaan werken dan hoeven we niet telkens met een beschuldigend vingertje naar de andere sexe te wijzen. Mag ik even zeggen hoe goed ik dit onderstaande stukje gekopieerd van ergens hierboven van een man vind!?

Deze man snapt het helemaal! Hoe zelfverzekerd en carrieregericht ze ook mogen zijn. Elke vrouw heeft een sterke man nodig die voor haar klaarstaat, kadootjes geeft.

Laat haar weten dat ze mooi is! Dat is toch die onzekere kant van ons vrouwen. I] Overspoel haar met kadootjes en allerbelangrijkst wees een MAN, waar je meissie achter kan staan. Behandel haar met respect [!!!!! En alléén een gelukkige vrouw kan jou óók gelukkig maken. Dus zorg in 1e instantie dat zij gelukkig is. Een vrouw die lekker in haar vel zit, zichzelf kan zijn, ontspannen is ook al is ze mss niet Miss World, zoals de meesten van ons dat trouwens niet zijn is zó veel leuker gezelschap!

Wees behulpzaam met huishouden en kinderen , al bied je je hulp alleen al aan; vaak hoef je het niet eens te doen. Verras haar zo nu en dan met iets leuks. Luister naar haar, laat haar iig uitpraten of -zeuren, dan ben je er ook eerder weer vanaf. Als je niet luistert of haar onderbreekt krijg je alleen maar meer gezeur. Toon zelf ook eens je gevoelige kant huil eens mee met Spoorloos, haha…. De Nederlandse Vrouw is volgens mij niet te beschrijven. Ik ben een Nederlandse vrouw, dus welk recht heb ik om dat te bepalen?

Ik ben onzeker, dus of ik ooit een leuke man kan vinden is de vraag. Maar als hij genoeg verdient om te boel te onderhouden wil ik best thuis blijven om eventuele kinderen fatsoenlijk op te voeden en het huis opgeruimd te houden.

Als ik dan zo lees wat hierboven allemaal staat ben ik niet bepaald typisch. Maar gaat het hier over de Hollandse vrouw, of de Nederlandse vrouw? Slim idee, die next post.

De vrouwen van tegenwoordig worden inderdaad al mannelijker en willen oh zo graag gelijk behandeld worden. Maar ondertussen verwachten ze wel dat mannen de deur voor ze openhouden en betalen in een restaurant. Mannen mogen vrouwen niet slaan, maar een klap in het gezicht van de man is dan weer wel toegestaan. Als jullie zo graag gelijk behandeld willen worden, hou dan ook eens een deur open, betaal ook eens uit jezelf en hou je handen ook eens thuis. Niet in één omschrijving te vatten.

De Nederlandse vrouw is net zo goed of slecht als de Nederlandse man. Laten we wel lief tegen mekaar blijven. Blijkbaar bestempelen sommige mannen hier een aantal eigenschappen van vrouwen als mannelijk ik bespeur een afkeurende toon. De samenstelling van huishoudens in NL verandert en steeds meer vrouwen zijn financieel onafhankelijk. Welcome to a new world waarin de conservatieve perceptie op rol- en dus verwachtingspatronen van man en vrouw niet meer hetzelfde hoeft te zijn. De NL vrouw is alles behalve wat ze denkt dat ze is: Kortom, alles is nep aan haar, uiterlijk en innerlijk.

Daarom weet ze ook niet wie ze is…. Misschien komt dit doordat Nederlandse mannen totaal niet aantrekkelijk zijn? Bierbuiken en slecht gekleed? Ik moet eerlijk bekennen dat ik op vakantie in Spanje en Italie veel meer mijn best doe om er mooi uit te zien omdat er daar mooiere mannen zijn!

Net als in ieder land zijn er hier mooie vrouwen en minder mooie vrouwen. Toch ben ik zelf ook geen groot fan van Nederlandse vrouwen. Laat ik in ieder geval met de positieve punten beginnen:. Nu een aantal verbeterpunten. Wanneer vrouwen dit niet verbeteren, gaan veel Nederlandse vrouwen in de toekomst nog moeite krijgen om een vrouw te vinden. Zelfs vrouwen die op het eerste gezicht stijlvol zijn staan zich vol te zuipen bij het uitgaan, zitten aan de pillen bij de studentenvereniging en hebben een aardappel in de keel.

Vaak zij er ook te veel vet op, door goed te trainen kan dit echt verbeteren. Of ze pretenderen dit in ieder geval.

Terwijl de natuur ons juist zo gemaakt heeft dat er bepaalde verschillen zijn en die moet je niet te veel overhoop willen halen. Dit is ook weer een natuurlijk iets. Mannen zijn van nature het sterke geslacht binnen de mensheid. Ze zijn groter en sterker, hebben een zwaardere stem, enzovoorts. Vrouwen zijn van nature onderdaniger, hebben een hogere stem, enzovoorts. Waarom zijn er dan toch zoveel Nederlandse vrouwen met een lage stem die hun partner proberen te overschreeuwen?

Een vrouw wordt juist gehoord wanneer zij elegant is en op de juiste momenten haar mond open en zinnige dingen zegt. Stel dat mannen ineens bij ieder wiswasje heel emotioneel gaan doen, dat zou toch ook onnatuurlijk zijn? Doe dan eens elegant en probeer niet alles te overschreeuwen en laat anderen uitpraten.

Inderdaad, zodra ze een kind hebben gaan ze aan de driekwartsbroeken, lelijk ondergoed, schoenen zonder hak en kort haar. De make up en oogschaduw verwdijnt ook de kast in en het ziet er vaak niet meer uit. En ligt dat aan de man? Maar een groot deel van de schuld ligt ook bij de vrouwen zelf, die zich spiegelen aan al die andere moeders die er zo bij lopen.

Geen idee wie er ooit mee begonnen is, maar onmiddelijk afschaffen dat mannelijke gedrag. Meer aandacht voor het kind dan voor de man, dat kan niet. Zoiets hoort in evenwicht te zijn. Ze dragen weinig hakken en wanneer ze hakken dragen kunnen ze er niet op lopen. Ze dragen weinig jurkjes en rokjes en laten vaak veels te veel vlees zien bij het uitgaan lelijke topjes , net als Engelse vrouwen.

Ze hebben idiote eisen aan de man, ze willen een groot huis, ze maken schulden, ze geven teveel geld uit aan lelijke kleding, enzovoorts. Ze denken daarbij ook allemaal dat ze met hun HBO of WO communicatie een topbaan kunnen krijgen en raken gefrustreerd en boos wanneer ze niet bij de top komen. Nee beste vrouwen, wanneer jij kinderen wil, een flutstudie gedaan heb en op alle punten minder bent dan mannelijke sollicitanten moet je niet gaan lopen zeiken dat je niet uigekozen wordt.

Die hele discussies over bepaalde percentages vrouwen die in de top moeten zitten vind ik dan ook belachelijk. Die vrouwen die roepen dat zij daar moeten staan, moeten maar eens zorgen dat zij het best voor die functie gekwalificeerd zijn en ook alle tijd en aandacht voor die functie kunnen hebben dus geen zwangerschappen , in plaats van topfuncties proberen op te eisen simpelweg omdat ze een kut hebben even grof gezegd. Iemand hierboven stipte het al goed aan.

Vrouwen willen nog steeds dat hun dates betaalt worden, de deur open gehouden wordt, enzovoorts. Doe dat dan ook voor ons. Je wilt toch zo graag gelijk zijn? Je verdient toch ongeveer even veel geld?

Waarom moeten wij dan alles betalen? Ongelooflijke brutaliteit van ongekende hoogte is om maar alles van een man te eisen omdat je een vrouw bent, terwijl je op alle andere punten eigenlijk een mant bent.

Dat is niet congruent met elkaar. En zo zijn er nog veel meer punten. Samenvattend wil het dus zeggen dat Nederlandse vrouwen zich over het algemeen er zijn dus uitzonderingen, die de regel bevestigen , te mannelijk gedragen.

Ze willen dezelfde rechten als mannen hebben ze al , maar willen nog steeds WEL de voorrechten van vrouwen. Dat gaat niet samen. Ze kleden zich te mannelijk, hebben geen gevoel voor mode of stijl, kunnen niet op hakken lopen en moeten meer werken aan hun gevoel. Ze moeten eleganter worden, niet meer zoveel schreeuwen, minder zuipen en drugs gebruiken en meer aandacht aan hun eigen uiterlijk en hun man besteden. Ze moeten leren koken, weten hun een huishouden gerund moet worden of ligt die taak tegenwoordig helemaal bij ons?

Je bent een vrouw dus gedraag je er ook naar. Anders zullen velen van jullie toch lekker eenzaam achterblijven. Jullie moeten de groeten hebben van mijn stijlvolle Italiaanse vrouw die naast me zit en me geholpen heeft met het opstellen van deze lijst.

Aan Nederlandse mannen mankeert zeker ook het een en ander, maar vrouwen spannen de kroon. Jullie kunnen het tij nu nog keren. Beetje generaliserend, maar Nederlandse vrouwen kunnen een man niet gelukkig maken; ze zitten zo in hun eigen hoofd.

Dodelijk vermoeiend en vreet ongelooflijk veel energie. Ik vind dat als vrouwen zo geemancipeerd zijn, dat ze zelf ook eens het initiatief mogen nemen wat betreft de liefde, stap eens af op een man in de kroeg of supermarkt. En wat betreft dat bitcherige, ja ben ik het mee eens…vrouwen komen tegenwoordig koel en afstandelijk over, ze hebben ons niet meer nodig kennelijk.. Oh jeetje, als dit de algemene mening is van Nederlandse mannen over Nederlandse vrouwen is het inderdaad wel triest gesteld.

Misschien zijn we beide wel te veeleisend geworden. Nu moet alles perfect zijn. Vroeger moest je er gewoon voor elkaar zijn en samen de kar trekken. Nu moet je het allebei apart doen. Een klein beetje generaliserend is het allemaal wel. Veel gebroken harten hier? Misschien is het ook eens te overwegen om te kijken naar de maatschappij. Hoe het hier wel niet veranderd is. Hoe veel worden vrouwen niet uigescholden of nagejoeld met een korte rok?

Hoeveel vrouwen worden er niet door vrouwen buitengesloten doordat ze goed voor zichzelf zorgen. Evenals de vrouw die niet meer thuis wil zitten. Ik denk dat er echt zat vrouwen zijn die dat zouden willen, maar is het tegenwoordig financieel haalbaar?

En wordt er anderzijds niet vergeten dat ook de man wel eens lekker mag koken of wat voor de kids kan doen als ook de vrouw aan het werk is? Toch moet ik qua kleding en vrouwelijkheid meegaan in de gegeven commentaren.. Toen waren vrouwen pas vrouwelijk.. Prachtig die jurken, rode lippen, en lange haren..

Wat ik wil zien…voraal prettige karakter trekken; intimiteit warmte etc. Maar je kunt op zo veel manieren als vrouw mooi zijn. Gaat ook om de uitstraling, positief etc. Gedrag is altijd een wisselwerking tussen mensen.

De nederlandse man is een uitermate veelseisende, kritisch, horkerige, vrouwelijke, narcistisch en allemachtige puber. Indien hij je in bed heeft, wil hij kamasutra-sex en denkt totaal niet dat sex een samenspel is en dat hij misschien eventueel ook iets terug zou kunnen doen voor de vrouw.

Tegelijkertijd vindt hij dat de vrouw niet moet zeuren, anders wordt hij sarcatisch, kleinzerig en vrouwelijk aantrekken-afstoten, twijfelen, geen sex meer willen. Dit gedrag van de nederlandse man, maakt dat de nederlandse vrouw zich niet vrouw voelt met alle gevolgen van dien! De nederlandse man is misschien beter af met een man? Want hij dwingt de vrouw in alle bochten om mannelijk gedrag neer te zetten!

So be it, voor mij geen nederlandse man meer…: Een buitenlandse man is waarschijnlijk beter voor jou! Etniciteit gaat hopelijk voor jou de doorslag geven. Het individu an sich niet?!?!? Verder heb je helemaal gelijk dat het iets tussen twee mensen is. Ik kan weinig mensen aanwijzen die precies op elkaar lijken. Zowel mannen als vrouwen. Wat de een aantrekt, trekt de ander dus totaal niet aan.

Net zoals de een een veel grotere behoefte aan sex heeft dan de ander, man of vrouw. Ach, de waren lopen elkaar wel een keer tegen het lijf. En dan staat alles in vuur en vlam waarbij alle narigheid verschroeit. Uit de as groeit iets prachtigs.

Omdat er dan pas iets bloeit. Als je aan een vrouw vraagt wat ze in een man willen zeggen ze nooit een vrouwelijke man. Wat een boel verzuurde reacties hier.

Ik ben op heel wat plekken op de wereld geweest, maar het valt me op dat de schoonheid onder de jonge Nederlandse vrouwen ontzettend hoog is. Vaak goedgekleed en ze stralen gewoon een heerlijke energie uit. Qua karakter kan ik zeggen dat ze zelfverzekerd en intelligent zijn en daarom ook een goede gesprekspartner vormen.

Tenminste onder de kringen waar ik mij bevind. Alle vrouwenhaters hier moet zich toch eens achter de oren krabben en zich afvragen waar die haat jegens Nederlandse vrouwen vandaan komt.

Misschien toch een onderliggend minderwaardigheidscomplex ontstaan uit de vele afwijzingen van Nederlande vrouwen? En nee, ik ben geen vrouw die hier propaganda verkoopt om de Nederlandse vrouw te verdedigen. Ik ben gewoon een Nederlandse man die trots is op het vrouwelijk schoon wat hier rondloopt en waar menig land in de wereld erg jaloers op is.

Ze stinken en hebben overal haar, soms zelfs op hun rug. En als het erop aankomt zijn ze op hun 28e kaal. En ze kunnen nooit té weinig doen.

Na de seksuele revolutie van de 60er en 70er jaren hebben vrouwen nu eigenlijk bereikt wat ze willen: Veel van mijn vriendinnen vinden dat feminisme echt net zoiets is als de jarige oorlog: Er zijn vrouwen die de tuin broek aanhebben, seks nog steeds als een offer aan de man zien, en weinig op hebben met hun vrouwelijkheid.

Gelukkig zijn er vrouwen die vrouw willen zijn -De meesten misschien- maar niet weten hoe dat moet, hoe ver ze willen gaan. Vrouwen lijken heen en weer geslingerd tussen de angst om een zelfverzekerde slet te zijn, of een maatschappelijk succesvolle man. Ik zie veel onzekerheid verborgen achter arrogantie… Dat klinkt negatief over vrouwen, maar dat zou niet terecht zijn.

Het is een tijd van veeleisendheid. Iedereen -incusief mannen- lijkt te vinden dat ze overal recht op hebben: Krijg je dat niet dan spijbel je, neem je ontslag, sla je de ambulancebroeder in elkaar, bedreig je de plastisch chirurg, whatever… Diegenen die snappen dat je zelf de ontwerper van jezelf bent, weten ook dat ze daar iets voor moeten doen, niet alleen maar zoeken hoe je in het plaatje past.

Daar zit hem het verschil: Hoeveel belminuten worden daar jaarlijks mee gevuld. Ook zijn er vrouwen die gewoon gaan voor wat ze willen, een kind, een carriere, kennis, creativiteit, en die daar iedere dag aan werken… We hebben hele aantrekkelijke vrouwen in Nederland…. Veel bereiken doen ze er ook niet mee, en waarom ze allemaal ervoor zorgen dat ze zo dik worden en blijven vaak na de bevalling , is me een raadsel, en bejegenen hun kerel als een watje.

De Nederlandse vrouw heeft het idee dat ze overal recht op heeft, zonder er iets voor te hoeven doen. De zelfverzekerdheid en assertiviteit is doorgeschoten naar arrogant en zelfingenomen gedrag. Zelfkennis of zelfspot lijken te ontbreken. Ze missen evenwicht en lijken daardoor hysterisch en verzuurd. Natuulijk geldt dit niet voor alle vrouwen, maar als ik om mij heen kijk naar mijn vrienden- en kennisenkring dan merk ik dat zeker de hoogopgeleide vrouwen de realiteit uit het oog lijken te verliezen.

Ze willen alles hebben, een goede baan, mooi huis, veel geld, een leuke man, druk sociaal leven en een gezin. Je kunt nu eenmaal niet alles hebben, maak keuzes werk daarvoor en wees er trosts op of stop met zeuren.

Overigens zijn er ook genoeg leuke Nederlandse vrouwen die eigenwijs, eerlijk, hartelijk, gevoelig, onschuldig, bescheiden maar zeker van zichzelf zijn. De Nederlandse vrouw is lang niet zo erg als een Amerikaanse.

Amerikaanse mannen smullen van onze Hollandse dames. Ze vinden ons lief, extreem zorgzaam, mooi, direct en open minded. Al moet ik zelf wel zeggen wij Nederlandse vrouwen steeds meer die Amerikaanse mentaliteit gaan krijgen. Wat opzich erg jammer is. Ik denk ook dat het verschilt per regio. Er bestaat niet zo iets als de nederlandse vrouw. De materialistiche vrouw, niet te hoogopgeleid en verdient zelf niet erg veel, maar wil wel als een godin in frankrijk leven.

Zolang je de de centjes hebt is er niets aan de hand, maar ojee als er iets mis gaat dan is mevrouw ook foetsie. De provinciale vrouw buiten de grotesteden , leven in groepjes vrienden waar men vanaf de jeugd mee omgaat, soms wereldvreemd, zijn opzich hele leuke vrouwen, maar je succes hangt af van wat de groep van je vindt.

De professionele moeders, slecht tot hoogopgeleid, hebben maar 1 doel en dat is kinderen krijgen en werken liever niet of als het moet parttime. Vinden familie erg belangerijk, trekken het liefst op met andere moeders. De zweverige vrouwen, cultureel ingesteld, doen iets creatiefs, staan graag op eigen benen, maar vinden een man hebben erg belangerijk, willen vaak de wereld redden, leuke gespreks partners en hebben overal begrip voor.

De anitas barbies , tegenhanger van de sjonnie, slecht opgeleid, zijn eigenlijk professionele moeders, maar mentaal onstabiel. Zijn vaak verslaafd aan drugs, medicijnen of drank, wereldvreemd etc. Verder ben ik van mening dat de meeste nederlandse vrouwen zich wel wat minder arrogant mogen gedragen, vaak leuk om te zien maar trekken vaak een zure kop, waardoor een poging tot versieren al bij voorbaat kansloos is. Ik ben een Nederlandse vrouw.

Als mijn lief me vast pakt, vlei ik mijn lichaam tegen hem aan. Om de warmte, energie en de belofte van seks te voelen. Omdat hij verstand en lijf weet te combineren. Ook na 15 jaar. Soms ben ik in rok, decolleté en high heels. Maar hij weet dat als ik in spijkerbroek en vest rondsjacher, dat ik dan ergens mee bezig ben — in mijn hoofd of achter de computer. We blijven delen, elkaar opzoeken, en lief hebben, naast onze eigen levens. We weten onderscheid te maken tussen gezeur en conflict over dingen die ik of hij belangrijk vinden.

En ja, soms leven we een maandje langs elkaar heen, omdat de een of de ander iets aan zijn of haar hoofd heeft. En dan trek je gewoon even aan trui of jasje. Aan de contactgestoorde mannen en verkilde vrouwen: Er zijn best veel mooie Nederlandse vrouwen. De nederlandse vrouw houdt wel van onafhankelijkheid, geeft zich niet gauw bloot, kan behoorlijk arrogant overkomen tot het moment dat je haar aanspreekt en zij eigenlijk best een beetje onzeker is en zich verschuilt achter haar arrogante pokerface.

De nederlandse vrouw komt bij mij vaak als heel correct over en stijfjes. T mag wel iets losser en temperamentvoller!!!! De Nederlandse vrouw is: Vooral niet gecharmeerd van mannen die oppervlakkig zijn en alle vrouwen uit een land over een kam te scheren.

Vandaar waarschijnlijk de grote hoeveelheid gefrustreerde reacties van mannen. Een nederlandse vrouw, weet geeneens wat een vrouw is, en snapt niet wat een echte kerel is. De Nederlandse vrouw is zelfingenomen en egoïstisch en houdt zich alleen bezig met haar eigen wereldje. Sommige vrouwen zeggen wel eens dat de man geen idee heeft wat een vrouw belangrijk vindt, maar in principe hebben de meeste vrouwen ook geen idee wat een man wilt. Je moet voor de nieuwsgierigheid maar eens een dating-site bekijken en dan valt je mond open van verbazing over eisen die ze stellen.

Bijna alle dames willen een man met een: Het is allemaal zo berekend en koud? Na het lezen van bovenstaande reacties begrijp ik iets niet. Ik wil een man die mij op waarde weet te schatten en van mij houd.

Die samen met mij de uitdaging aan wil gaan. En die met mij samen wat van hetleven wil maken. Ik zit niet op een ongeinteresseerde mid life crisis type te wachten met hbo en een dure lease bak. Ik wil een autochtone hollandse man die van mij houd, die mij respecteert, eerlijk is en oprecht, die graag een knuffel krijgt en weggeeft. Helaas is deze autochtone vrouwelijke single hem nog niet tegen gekomen. Qua elegantie valt er ook nog een hoop bij te spijkeren, het lijkt wel hoe noordelijker hoe harkeriger.

Wel eens goed om je heen gekeken op een gemiddelde dansvloer hier? Ze weten vaak wel precies wat ze denken te willen. Vaak blijken ze leuker te zijn als je ze een beetje leert kennen. Kortom goeie redenen om vrijgezel te blijven, met het open grens beleid is er altijd hoop op wat frisse input van wat meer natuurlijke dames, die van hun eigen vrouwelijkheid uitgaan, en niet dat onzekere op de ander gerichte gedoe.

Aan al die cynische negatieve mannen hier dat is nu net de reden dat zoveel vrouwen dus alleen blijven en jullie daardoor single! Denk daar maar eens over na. Jullie hebben een eisenpakket van hier tot Tokio waar de Nederlandse vrouw aan moet voldoen. Maar aan ieder mens mankeert wel wat dus ook aan de Nederlandse man. En helaas is dat realiteitszin. Leg de lat wat lager accepteer elkaar met schoonheidsfoutjes en gebreken en dan komt het met een relatie met de Nederlandse vrouw wel goed!

Oh heren jullie zijn: Misschien is dat wel ook de reden dat vrouwen voor veel oudere mannen gaan! Die willen wel moeite doen voor de Nederlandse vrouw. Heren succes met jullie negatieve kijk op de Nederlandse vrouw nu maar hopen dat je er ooit een krijgt. Niet veel Nederlandse vrouwen kunnen dat. Een vrouw hoeft maar heel weinig te doen om dat op gang te brengen en er een klein beetje voor open te staan. Kleding en uiterlijk geven veel signalen, als je die ook maar gebruikt.

En geloof me, ook dikke vrouwen, magere vrouwen kunnen waanzinnig boeiend zijn als ze zich zelfbewust kleden, verzorgen en eens lief lachen en vooral, iets te vertellen hebben. Ik ken een hoop boeiende en buitengewoon aantrekkelijke nederlandse vrouwen, maar de dans van verleiden kunnen bijvoorbeeld zuid-europese vrouwen echt veel beter. Nederlandse vrouwen lijken soms wel erg bang, maar dat gezegd hebbende: Nederlandse vrouwen staan open maar niet voor iedere Nederlandse man, en dat willen mannen niet accepteren!

Als ik aandacht geeft aan een man ik ben volslank, kleed me leuke en netjes, heb een goede babbel, naturelle make up ect ect denken de meeste mannen: Ha, leuk dit gat ga ik vanavond vullen sorry voor platte uitdrukking maar dit voelt een vrouw feilloos aan en trekt zich terug tenzij ze acuut seks nodig heeft en na een nacht is het voor jullie over en uit.

Jullie worden dan niet gezien als een goede partner op alle vlak voor de toekomst. Jullie kans is verkeken.

En dan zijn de meeste Nederlandse mannen boos en dan krijg je meest bovenstaande haatdragende reacties op de Nederlandse vrouw, terwijl jullie hier zelf debet aan zijn. Trouwens als je je uitweg zoekt bij een buitenlandse vrouw zegt dat iets over jouw als Nederlandse man. Zou niet met haar willen ruilen. Ben trots om een Nederlandse vrije vrouw te zijn, en dat zal altijd zo blijven.

Niemand pakt mij en andere Nederlandse vrouwen dit ook af! Weet je hoe vrouwen dit vertalen? Oh, de Nederlandse man heeft een slavinntje nodig die op zijn mama lijkt met extra optie seks. Daarin tegen hebben deze mannen macht over deze buitenlandse vrouwen vanwege geld en verblijfsvergunning. Over buitenlandse vrouwen die al hier wonen die zoeken alleen een Nederlandse man voor de poen en houden er een buitenman van eigen nationaliteit op na.

En jullie maar geloven dat deze vrouwen jullie toegewijd zijn. Maar goed kies er maar lekker voor. De Nederlandse vrouw wil deze mannen dan ook niet. Ik ben niet bang voor de Nederlandse man zou niet weten waarom. En er zijn heel veel Nederlandse vrouwen die het verleiden heel goed kunnen en lekker kunnen dansen. Waarschijnlijk komen de mannen niet op de juiste plaatsen om de juiste Nederlandse vrouwen te ontmoeten, want ja wat de Nederlandse man niet kent dat vreet hij niet.

Mijn conclusie aan de Nederlandse man kijk eens buiten je comfort zone, denk niet alleen met je jonge heer en wees een galant tegen een vrouw en je zal zien dat zij open gaat staan voor jou. En praten over geld, exen, seks en je mama is een afknapper op een date. Dus mannen doe met deze info je voordeel we zijn echt niet zo moeilijk als jullie denken en de pers soms suggereert.

Vrouwen geven wel degelijk flirt signalen aan mannen die ze leuk vinden, maar de meeste mannen zien die non verbale signalen niet eens. En inderdaad als we mannen niet leuk vinden en geen aandacht van de persoon ik kwestie willen dan laten we ze dat duidelijk merken.

Jullie doen precies het zelfde! Ik moet niets van allochtonen mannen hebben en een nee accepteren ze niet dus dan maar heel duidelijk non verbaal laten merken dat je die man niet ziet zitten. Als je niet wil luisteren naar het antwoord van een vrouw dan maar voelen. Wat je zaait zal je oogsten. Het is maar hoe je ernaar kijkt want mannen vinden niets belangrijker dan een vrouw veroveren, niets is zo geil als de bevestiging krijgen dat je als man een vrouw helemaal gek kan maken.

Volgens mij en ik ben geen vrouw dus geen expert vinden vrouwen niets geiler dan een man die haar volledig op een voetstuk zet, die alles zouden doen om haar te veroveren en te koesteren…. Het is maar hoe je ernaar kijkt want ik heb uit betrouwbare bron vernomen dat seks echt een leuke bezigheid kan zijn, ofschoon je gelijk hebt als je zegt dat het gaten vullen is… als je het zo bekijkt lijkt het mij ook niet echt smakelijk….

Sja, je zult wel gelijk hebben dat sommige mensen gewoon geen zin hebben in een bepaalde ander, maar ging het nu niet juist om wat er niet werkt als je wel zin hebt in die ander? Er zijn hele leuke nl. Ik denk dat als je als vrouw vindt dat je niet voldoende respect of liefde of aandacht krijgt, je daar best wat aan kan doen. Ik zie genoeg vrouwen waarvan ik denk dat ze eigenlijk heel leuk zijn, maar zo ontzettend hard to get spelen dat ze eigenlijk niet meer meespelen. En dat vind ik toch echt wel jammer, want een paar hakjes onder een mooi jurkje en vooral een gulle glimlach en mannen klimmen in de hoogste boom… en ga me nou niet vertellen dat alle vrouwen in nl zo zijn, want er zitten een hoop lelijke chagrijnen bij.

Zelfs in Engeland en Duitsland is dat nog beter….

neuken in de vrije natuur homos pijpen elkaar